Herb

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Kole

Logo Biuletynu Informacji Publicznej

Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedażyPodstawa prawna:

- Ustawa z dnia 26 października 1982 rok o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.  U. z 2018 roku, poz. 2137),

- Uchwała Nr IX/64/2011 Rady Miejskiej w Kole z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie wprowadzenia zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach i obiektach nie wymienionych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,

- Uchwała Nr LVIII/544/2018 z dnia 27 czerwca 2018 r w sprawie usytuowania na terenie Gminy Miejskiej Koło miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych,
- Uchwała Nr LVIII/545/2018 z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Miejskiej Koło.

 

Opłaty:

Opłaty roczne za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż  napojów  alkoholowych pobiera się
w wysokości:

    1.   525 zł na sprzedaż  napojów zawierających do 4,5 % alkoholu oraz piwa.

    2.   525 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5% do 18 % alkoholu (z wyjątkiem piwa).

    3.   2100 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18 % alkoholu.

 

Opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wnosi się na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Kole w BZ WBK SA o/Koło: 13 1090 1203 0000 0000 2000 5871 lub w kasie Urzędu.


Opłata o której mowa wyżej, dotyczy przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą w tym zakresie. Przedsiębiorcy, prowadzący sprzedaż  napojów alkoholowych w roku poprzednim, są zobowiązani do złożenia, do dnia 31 stycznia, pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych  w punkcie sprzedaży alkoholu w roku poprzednim. Wysokość opłaty rocznej, w przypadku  punktu sprzedaży, w którym roczna wartość sprzedaży w roku  poprzednim przekroczyła:

1. 37500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa - wynosi  1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów  w roku poprzednim,

2. 37500 zł dla napojów  alkoholowych o zawartości od 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) - wynosi 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim.

3. 77000 zł dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18 % alkoholu – wynosi 2,7% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim.


Na podst. art. 11.1 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, jeżeli wartość sprzedaży w roku poprzednim, nie przekroczyła wskazanych wielkości przedsiębiorca wnosi opłatę w wysokości podstawowej. Opłata wnoszona jest na rachunek miasta  w każdym  roku kalendarzowym objętym zezwoleniem w trzech równych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego  roku kalendarzowego.


W roku nabycia zezwolenia lub utraty jego ważności, opłaty dokonuje się w wysokości  proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia.

Opłata za wydanie zezwolenia na wyprzedaż posiadanych, zinwentaryzowanych zapasów  napojów alkoholowych, wnoszona na rachunek miasta wynosi:

1)      1,4  wartości sprzedaży zinwentaryzowanych napojów zawierających do 4,5 % alkoholu i piwa,

2)      1,4%  wartości sprzedaży zinwentaryzowanych  napojów zawierających od 4,5% alkoholu do 18 % alkoholu (z wyjątkiem piwa),

3)      2,7% wartości sprzedaży zinwentaryzowanych napojów zawierających powyżej 18%alkoholu.

Na  podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.


Termin odpowiedzi:

Do 30 dni.

 

Jednostka odpowiadająca:

Wydział Rozwoju Miasta, ul. Stary Rynek 1, I piętro, pokój 110.

 

Tryb odwoławczy:

Na postanowienie Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przysługuje stronie  zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie za pośrednictwem Burmistrz Miasta w terminie 7 dni od daty jego doręczenia.

 

Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie za pośrednictwem Burmistrza Miasta w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

 

Dokumenty:

Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż/podawanie napojów  alkoholowych.

 

Załączniki

Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży (46kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Informacja o plikach cookies [Nie pokazuj ponownie]

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych. Możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli kontynuujesz przeglądanie naszych stron bez zmian tych ustawień, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na użycie plików cookies.

Więcej szczegółów w dokumencie "Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies".