Herb

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Kole

Logo Biuletynu Informacji Publicznej

Sierpień 2017

Załączniki

Zarządzenie NR OA.0050.131.2017 Burmistrza Miasta Koła z dnia 2 sierpnia 2017 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach Rządowego programu pomocy uczni (270.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr OA.0050.134.2017 Burmistrza Miasta Koła z dnia 03 sierpnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na kierownicze stanowisko urzędnicze Sekretarza Miasta Koła. (1.9MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr OA.0050.135.2017 Burmistrza Miasta Koła z dnia 4 sierpnia 2017 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej zwanej "Komisją" do przeprowadzenia naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Zastępcy Naczelnika w Wydziale Infrastruktury (348.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr OA.0050.136.2017 Burmistrza Miasta Koła z dnia 4 sierpnia 2017 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej zwanej "Komisją" do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora w Zespole ds. Zamówień Publicznych Urzędu Mi (326.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr OA.0050.137.2017 Burmistrza Miasta Koła z dnia 08 sierpnia 2017 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 1 w Kole. (519.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr OA.0050.138.2017 Burmistrza Miasta Koła z dnia 08 sierpnia 2017 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi "Czerwony Kapturek" w Kol (535.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr OA.0050.139.2017 Burmistrza Miasta Koła z dnia 08 sierpnia 2017 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 5 im. Gromadka Misia Uszatka w Kole. (530.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr OA.0050.140.2017 Burmistrza Miasta Koła z dnia 9 sierpnia 2017 roku w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w Kole (305.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr OA.0050.141.2017 Burmistrza Miasta Koła z dnia 09 sierpnia 2017 roku zmieniające Regulamin Pracy Urzędu Miejskiego w Kole. (532.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr OA.0050.142.2017 Burmistrza Miasta Koła z dnia 10 sierpnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie miasta Koła na 2017 rok. (5.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr OA.0050.143.2017 Burmistrza Miasta Koła z dnia 17 sierpnia 2017 roku w sprawie powołania zespołu powypadkowego do ustalenia czy zdarzenie jakiemu uległa pracownica Urzędu Miejskiego w Kole w dniu 2 sierpnia 2017 r. jest wypadkiem przy pracy (317.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr OA.0050.144.2017 Burmistrza Miasta Koła z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą odbytą przez Pana Romana Kicińskiego (306.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr OA.0050.145.2017 Burmistrza Miasta Koła z dnia 21 sierpnia 2017 roku w sprawie ustalenia ceny sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Kole przy ul. Szkolnej oznaczonej nr geodezyjnym 5 (ark. mapy 40) (238.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr OA.0050.146.2017 Burmistrza Miasta Koła z dnia 22 sierpnia 2017 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą odbytą przez Panią Iwonę Szymczak (317.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr OA.0050.147.2017 Burmistrza Miasta Koła z dnia 22 sierpnia 2017 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą odbytą przez Panią Ilonę Niemowną-Trębacką (321.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr OA.0050.148.2017 Burmistrza Miasta Koła z dnia 23 sierpnia 2017 roku w sprawie zbycia udziału w nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Kole przy ul. Sienkiewicza (347.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr OA.0050.149.2017 Burmistrza Miasta Koła z dnia 23 sierpnia 2017 roku w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Kole przy ul. Żeromskiego (345.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr OA.0050.150.2017 Burmistrza Miasta Koła z dnia 24 sierpnia 2017 roku w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Kole przy ul. Piaski 15 (303.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr OA.0050.151.2017 Burmistrza Miasta Koła z dnia 24 sierpnia 2017 roku w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi "Czerwony Kapturek" w Kole przy ul. Wojciechowskiego 9 (335.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr OA.0050.152.2017 Burmistrza Miasta Koła z dnia 24 sierpnia 2017 roku w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 5 im. Gromadka Misia Uszatka w Kole przy ul. Wojciechowskiego 22 (315.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr OA.0050.153.2017 Burmistrza Miasta Koła z dnia 24 sierpnia 2017 roku w sprawie wzoru legitymacji członka Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kole (605.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr OA.0050.154.2017 Burmistrza Miasta Koła z dnia 25 sierpnia 2017 roku w sprawie powołania Komisji do szacowania zakresu i wysokości szkód dla rodzin lub osób samotnie gospodarujących, poszkodowanych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęsk (380.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr OA.0050.155.2017 Burmistrza Miasta Koła z dnia 30.08.2017 r. w sprawie przedstawienia informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koła, w tym informację o przebiegu realizacji przedsięwzięć ujętych w załączniku do (7.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr OA.0050.156.2017 Burmistrza Miasta Koła z dnia 30.08.2017 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Koła za pierwsze półrocze 2017 r. oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych in (889.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr OA.0050.156.2017 - wykonanie planu dochodów budżetowych Miasta Koła wg stanu na dzień 30 czerwca 2017 r. (6.7MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr OA.0050.156.2017 - wykonanie planu wydatków budżetowych Miasta Koła wg stanu na dzień 30 czerwca 2017 r. (13.6MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr OA.0050.156.2017 - dotacje celowe i wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2017 r. - wykonanie na 30 czerwca 2017 r. (2.6MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr OA.0050.156.2017 - wykonanie planu wydatków majątkowych Gminy Miejskiej Koło wg stanu na 30 czerwca 2017 r. (989.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr OA.0050.156.2017 - wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu Gminy Miejskiej Koło wg stanu na 30 czerwca 2017 roku (256.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr OA.0050.156.2017 - wykonanie planu dotacji z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych wg stanu na 30 czerwca 2017 r. (971.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr OA.0050.156.2017 - Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska i wydatki z zakresu ochrony środowiska nimi sfinansowane w 2017 r. - wykonanie wg stanu na 30 cz (449.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Nr OA.0050.156.2017 - Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w 2017 r. - wykonanie wg stanu na 30 czerwca 2017 r. (499.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 9 do Zarządzenia Nr OA.0050.156.2017 - Dochody i wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 r. - wykonanie wg stanu na 30 czerwca 2017 r. (587.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Część opisowa do informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Koła za I półrocze 2017 roku (22.4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Informacja finansowa Miejskiego Domu Kultury w Kole za pierwsze półrocze 2017 r. (1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Sprawozdanie Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kole z wykonania dochodów i wydatków za I półrocze 2017 r. (1.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Muzeum Technik Ceramicznych w Kole za I półrocze 2016 r. (3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr OA.0050.157.2017 Burmistrza Miasta Koła z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie Regulaminu kontroli wewnętrznej i zewnętrznej. (8.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr OA.0050.158.2017 Burmistrza Miasta Koła z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie obciążenia odpłatną służebnością przesyłu na czas nieoznaczony nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Koło (243.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Informacja o plikach cookies [Nie pokazuj ponownie]

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych. Możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli kontynuujesz przeglądanie naszych stron bez zmian tych ustawień, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na użycie plików cookies.

Więcej szczegółów w dokumencie "Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies".