Herb

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Kole

Logo Biuletynu Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko przed przyjęciem dokumentu pn.: "Program Ochrony Środowiska dla Gminy Miejskiej Koło na lata 2017-2020 z perspektywą do 2023 roku"

 

OŚ.6220.2.12.2017
Koło, 05.12.2017 r.
                                                                                                                                       

OBWIESZCZENIE
o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w ramach
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
 

Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (t.j.: Dz. U. 2017, poz. 1405),

  Burmistrz Miasta Koło zawiadamia

o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa przed przyjęciem dokumentu pn.: „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Miejskiej Koło Gminy Koło na lata 2017 - 2020 z perspektywą do 2023 roku”.

Zgodnie z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz. U. 2017, poz. 1405), organ opracowujący projekt dokumentu zapewnia możliwość udziału społeczeństwa w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko.

Zgodnie z art. 46, 57 i 58 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2017, poz. 1405), przystępując do opracowywania dokumentu wystąpiono o uzgodnienie zakresu prognozy oddziaływania do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w  Poznaniu i Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu.

W związku z powyższym informuję o:

1. Możliwości zapoznania się z projektem dokumentu pn.: „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Miejskiej Koło na lata 2017 - 2020 z perspektywą do 2023 roku” wraz z dokumentacją sprawy w Urzędzie Miejskim w Kole przy ul. Mickiewicza 12, pokój 102 w godz. od 8:00 do 15:00.

Projekt Programu został umieszczony na stronie www.bip.kolo.pl

2. Możliwości składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej, w terminie 21 dni od daty ukazania się obwieszczenia, w Urzędzie Miejskim w Kole przy ul. Mickiewicza 12, pokój 102, w godz. od 8:00 do 15:00, srodowisko@kolo.pl

3. Uwagi i wnioski rozpatrywane będą przez Burmistrza Miasta Koła przed przyjęciem przedmiotowego dokumentu. Uwagi i wnioski złożone po upływie terminu określonego w obwieszczeniu pozostaną bez rozpatrzenia.

Z – ca Burmistrza Miasta Koła  
Elżbieta Modrzejewska

Załączniki

PROJEKT "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Miejskiej Koło na lata 2017-2020 z perspektywą do 2023 roku" (1.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
PROGNOZA Oddziaływania na Środowisko projektu "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Miejskiej Koło na lata 2017-2020 z perspektywą do 2023 roku" (1019.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Informacja o plikach cookies [Nie pokazuj ponownie]

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych. Możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli kontynuujesz przeglądanie naszych stron bez zmian tych ustawień, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na użycie plików cookies.

Więcej szczegółów w dokumencie "Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies".