Herb

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Kole

Logo Biuletynu Informacji Publicznej

Informacja o naborze wniosków na usuwanie azbestu

 

Starosta Kolski informuje, że dzięki zaangażowaniu Wydziału Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Kole Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu planuje udzielić pomoc finansową w wysokości 153 400,00 zł ze środków WFOŚiGW w formie dotacji, na wsparcie realizacji przedsięwzięcia p.n.: „Realizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu kolskiego w roku 2018”.

W ramach realizacji programu usuwania azbestu Zarząd Powiatu Kolskiego podjął uchwałę zatwierdzającą regulamin finansowania ww. przedsięwzięcia.

Założeniem Programu jest wyeliminowanie negatywnych skutków zdrowotnych i środowiskowych spowodowanych azbestem, poprzez m.in. sukcesywną eliminację wyrobów zawierających azbest z naszego otoczenia oraz ich bezpieczne i prawidłowe unieszkodliwienie na składowisku posiadającym odpowiednie zezwolenie na unieszkodliwianie wyrobów azbestowych.

Powiat zamierza udzielić pomocy właścicielom/zarządcom obiektu budowlanego pokrytego płytami azbestowo - cementowymi lub właścicielom/zarządcom nieruchomości, na której są składowane odpady azbestowe.
 
Osoby zainteresowane uzyskaniem pomocy muszą spełniać następujące warunki:

•  posiadać tytuł prawny do obiektu zlokalizowanego na terenie naszego powiatu,
•  w zależności od charakteru planowanych prac przedłożyć zgłoszenie lub uzyskać pozwolenie na budowę od Starosty Kolskiego, jako organu administracji architektoniczno-budowlanej,
•  przedłożyć wypełniony wniosek do miejscowego Urzędu Gminy. 

Wnioski można składać w terminie
od 1 czerwca 2018 r. do 30 września 2018 roku.

Rozliczenie projektu odbywać się będzie w formie bezgotówkowej, czyli poprzez finansowanie prac polegających na demontażu, zbieraniu, transporcie i unieszkodliwieniu wyrobów zawierających azbest z terenu nieruchomości znajdujących się na terenie powiatu kolskiego. Wykonawcą zadania będzie firma wyłoniona przez Starostwo Powiatowe w Kole w drodze procedury zamówienia publicznego. Kwota dofinansowania przedsięwzięcia może wynieść do 100% kosztów demontażu i odbioru eternitu lub 100% samego odbioru zdjętego już eternitu.

Środki na finansowanie zadania w formie dotacji, pochodzą z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, Budżetów Gmin powiatu kolskiego oraz z środków własnych z Budżetu Powiatu.

Do pobrania:

- regulamin
- załącznik nr 1 – wniosek dla osób fizycznych
- załącznik nr 2 – wniosek dla pozostałych wnioskodawców
- załącznik nr 3 – wniosek dla gmin
- załącznik nr 4 – oświadczenie o pomocy de minimis
- załącznik nr 5 – formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcę w odniesieniu do pomocy de minimis w rolnictwie
- oświadczenie RODO

Załączniki

Regulamin (1.6MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 1 - wniosek dla osób fizycznych (43.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 2 - wniosek dla pozostałych wnioskodawców (43.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 3 - wniosek dla gmin (43.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 4 - oświadczenie o pomocy de minimis (48.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 5 - formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcę w odniesieniu do pomocy de minimis w rolnictwie (35.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Oświadczenie RODO (24kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Informacja o plikach cookies [Nie pokazuj ponownie]

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych. Możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli kontynuujesz przeglądanie naszych stron bez zmian tych ustawień, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na użycie plików cookies.

Więcej szczegółów w dokumencie "Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies".