Herb

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Kole

Logo Biuletynu Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Koła o postanowieniach dotyczących postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

BURMISTRZ MIASTA KOŁA
Koło, dnia 11.07.2018 r.
IP.6733.4.2018

OBWIESZCZENIE
o postanowieniach dotyczących postępowania w sprawie ustalenia
lokalizacji inwestycji celu publicznego


Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 ze zm.) zawiadamia się, iż w sprawie inwestycji p.n.: „rozdzielcza sieć cieplna”

Lokalizacja:
województwo wielkopolskie
miasto Koło
ul. Konarskiego , ul. Emilii Plater, ul. Narutowicza
działka nr 274/1 arkusz mapy 41 stanowiąca własność: Gmina Miejska Koło (pas drogowy ul. Narutowicza),
działka nr 95 arkusz mapy 33 stanowiąca własność: Gmina Miejska Koło (pas drogowy ul. Konopnickiej),
działka nr 22/2 arkusz mapy 33 stanowiąca własność: Gmina Miejska Koło,
działka nr 68 arkusz mapy 40, działka nr 90 ark. mapy 33 stanowiące własność: Powiat Kolski,
trwały zarząd: Powiatowy Zarząd Dróg w Kole (pas drogowy ul. Konarskiego),
działka nr 198 arkusz mapy 41 stanowiąca własność: Powiat Kolski,
trwały zarząd: Powiatowy Zarząd Dróg w Kole (pas drogowy ul. Emilii Plater)

zostało wydane postanowienie z up. Zarządu Powiatu Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Kole nr PZD/Post/70/2018 z dnia 05.07.2018 r.

W związku z powyższym w każdym stadium postępowania strony mogą zapoznać się z materiałem dowodowym zgromadzonym w przedmiotowej sprawie, jak również wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w Wydziale Infrastruktury Technicznej, Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Kole, ul. Mickiewicza 12, 62-600 Koło (pokój 107) w godzinach od 8.00 do 15.00.

Z-ca Burmistrza Miasta Koło
Elżbieta Modrzejewska

Informacja o plikach cookies [Nie pokazuj ponownie]

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych. Możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli kontynuujesz przeglądanie naszych stron bez zmian tych ustawień, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na użycie plików cookies.

Więcej szczegółów w dokumencie "Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies".