Herb

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Kole

Logo Biuletynu Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Koła o postanowieniach dotyczących postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

BURMISTRZ MIASTA KOŁA
Koło, dnia 13.08.2018 r.
IP.6733.6.2018


OBWIESZCZENIE
o postanowieniach dotyczących postępowania w sprawie ustalenia
lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia  27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 ze zm.) zawiadamia się, iż w sprawie inwestycji p.n.:

„budowa stacji redukcyjno-pomiarowej gazu II stopnia Q=3000 m3/h”

lokalizacja:
województwo wielkopolskie
Koło
ul. Składowa
część działki nr 17 arkusz mapy 12

nie zostały wydane postanowienia.

W związku z powyższym w każdym stadium postępowania strony mogą zapoznać się  z materiałem dowodowym zgromadzonym w przedmiotowej sprawie, jak również wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w Wydziale Infrastruktury Technicznej, Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Kole,  ul. Mickiewicza 12, 62-600 Koło (pokój 107) w godzinach od 8.00 do 15.00.

Z-ca Burmistrza Miasta Koło
Elżbieta Modrzejewska

Informacja o plikach cookies [Nie pokazuj ponownie]

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych. Możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli kontynuujesz przeglądanie naszych stron bez zmian tych ustawień, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na użycie plików cookies.

Więcej szczegółów w dokumencie "Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies".