Herb

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Kole

Logo Biuletynu Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania

 

BURMISTRZ MIASTA KOŁA
IP.6733.8.2018
Koło, dn. 25.10.2018 r.

                                                                                             

OBWIESZCZENIE

o  wszczęciu postępowania

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1257 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1073 ze zmianami) zawiadamia się, iż w dniu 2 października 2018 r. zostało wszczęte na wniosek Gminy Miejskiej Koło, ul. Stary Rynek 1, 62-600 Koło w imieniu której działa pełnomocnik Pan Michał Sroka MS Biuro Projektowe Michał Sroka, ul. Borowa 4, 62-200 Gniezno, postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego p.n.: „budowa ulicy Kołłątaja wraz z budową kanalizacji deszczowej”.

Lokalizacja:
województwo wielkopolskie
Koło
ul. Kołłątaja
działki nr 287/2, 323, 311, 271, 333, 262, 253 ark. mapy 42 i działka nr 46 ark. mapy 46.

W związku z powyższym w każdym stadium postępowania strony mogą zapoznać się z materiałem dowodowym zgromadzonym w przedmiotowej sprawie, jak również wypowiedzieć się co do zabranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w Wydziale Infrastruktury Technicznej, Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Kole, ul. Mickiewicza 12, 62-600 Koło (pokój 107) w godz. od 8.00 do 15.00.

Wyznaczony do pełnienia funkcji
Burmistrza Miasta Koła
Jan Stępiński

Informacja o plikach cookies [Nie pokazuj ponownie]

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych. Możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli kontynuujesz przeglądanie naszych stron bez zmian tych ustawień, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na użycie plików cookies.

Więcej szczegółów w dokumencie "Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies".