Herb

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Kole

Logo Biuletynu Informacji Publicznej

Zdrowie i pomoc społecznaŻłobek Miejski

62-600 Koło, ul. Powstańców Wlkp. 6
Tel. (63) 272 05 30 
Dyrektor Halina Zborowska
www.zlobek.kolo.pl
e-mail: zlobek.w.kole@neostrada.pl   

Przedmiotem działalności żłobka jest udzielanie świadczeń zdrowotnych i opiekuńczych dzieciom w wieku od 4 miesięcy do 3 lat w formie:

- pielęgnacji,

- wychowania,

- wyżywienia,

- profilaktyki zdrowotnej,

- zapewnienia bezpieczeństwa,

- zagwarantowanie wypoczynku,

- wyuczenie nawyków higienicznych,

- zapewnienie prawidłowego rozwoju psychomotorycznego dziecka.


Żłobek czynny jest w godz. 600 – 1600. Odpłatność za pobyt dziecka w żłobku wynosi:

Odpłatność została uchwalona Uchwałą Nr XXXIV/288/2013 Rady Miejskiej w Kole z dnia 24 kwietnia 2013 roku w sprawie ustalenia opłaty za pobyt i maksymalnej opłaty za wyżywienie dziecka w Żłobku Miejskim w Kole oraz określenia warunków zwolnienia od ponoszenia tych opłat.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
62-600 Koło, ul. Stary Rynek 15 
Tel. (63) 272 13 79, fax (63) 26 28 192 
Dyrektor Urszula Karolczak
http://mops.kolo.bipst.pl/
e-mail: mops@kolo.pl  

Pomoc Społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.

Pomoc społeczną organizują organy administracji rządowej i samorządowej, współpracując w tym zakresie, na zasadzie partnerstwa z organizacjami społecznymi i pozarządowymi, Kościołem katolickim, innymi kościołami, związkami wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kole realizuje zadania zlecone gminie przez administrację rządową, przy zapewnieniu środków z budżetu państwa oraz zadania własne gminy. Zadania te realizowane są w oparciu o Ustawę z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593 ze zm.).

Pomoc społeczna polega w szczególności na:

1) przyznawaniu i wypłacaniu przewidzianych ustawą świadczeń;

2) pracy socjalnej;

3) prowadzeniu i rozwoju niezbędnej infrastruktury socjalnej;

4) analizie i ocenie zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej;

5) realizacji zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych;

6) rozwijaniu nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb.

 

 

Miejski Ośrodek Profilaktyki i Pomocy Rodzinie
62-600 Koło, ul. Dąbska 40, II piętro
Tel./fax: (63) 272 08 69, kom. 0 515 251 521

p.o. Kierownika Joanna Grzegórzek
http://www.mopipr.kolo.bipst.pl
e-mail: mopipr@kolo.pl  

Miejski Ośrodek Profilaktyki i Pomocy Rodzinie Ośrodek czynny od poniedziałku do piątku również w godzinach popołudniowych.


Oferta Ośrodka:

- Działalność profilaktyczno - edukacyjna

- Porady, konsultacje w sprawach uzależnień(alkohol, narkotyki)

- Porady rodzinne i wychowawcze

- Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, grupa wsparcia dla ofiar przemocy

- Młodzieżowy Klub Konsultacji i Terapii

- Świetlica socjoterapeutyczna MOPiPR
- Świetlica profilaktyczno-opiekuńcza przy ul. Poniatowskiego 21
- Świetlica profilaktyczno-opiekuńcza przy ul. Blizna 40
- Klub Wolontariusza
- Klub Abstynenta Przyszłość przy ul. Wojciechowskiego 30
 
Psycholog
Wtorek

Radca prawny udziela porad prawnych z zakresu prawa rodzinnego.
Czwartek
Usługi świadczone nieodpłatnie.

Załączniki

Statut Żłobka Miejskiego w Kole (686.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XXXIV/289/2013 Rady Miejskiej w Kole z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie zmiany Statutu Żłobka Miejskiego w Kole (602.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Statut Miejskiego Ośrodka Profilaktyki i Pomocy Rodzinie (284.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XXXIII/226/2005 Rady Miejskiej w Kole z dnia 26 stycznia 2005 r w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/184/2004 Rady Miejskiej w Kole z dnia 26 października 2004 r. dotyczącej uchwalenia statutu Miejskiego Ośrodka Profilaktyki i Pomocy Rodzinie w Kol (158.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Statut Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (1.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XXIV/199/2012 Rady Miejskiej w Kole z dnia 29 sierpnia 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/254/2008 Rady Miejskiej w Kole z dnia 26 listopada 2008 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kole (365.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Informacja o plikach cookies [Nie pokazuj ponownie]

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych. Możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli kontynuujesz przeglądanie naszych stron bez zmian tych ustawień, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na użycie plików cookies.

Więcej szczegółów w dokumencie "Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies".