Herb

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Kole

Logo Biuletynu Informacji Publicznej

Wykonanie budżetu gminy za rok 2010

 

Załączniki

Zarządzenie Burmistrza Miasta Koła z dnia 30 sierpnia 2010 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2010 r. Ra (850.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 1 - wykonanie dochodów za I półrocze 2010 roku (2.9MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 2 - wykonanie wydatków za I półrocze 2010 roku (7.4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 3 - dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami (1.8MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 4 - wykonanie wydatków majątkowych (1.4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 5 - limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne (204kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 6 - wykaz dotacji dla Samorządowych Instytucji Kultury (dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych na dzień 30 czerwca 2010 r. (973.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 7 - wykonanie przychodów i rozchodów budżetu miasta Koła (247kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 9 - wykonanie przychodów i wydatków zakładów budżetowych oraz planu dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych (362.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 11 - dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego (296.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Część opisowa do informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Koła za I półrocze 2010 roku (16.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Informacja finansowa MDK w Kole za pierwsze półrocze 2010 r. (436.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Sprawozdanie z wykonania planu budżetu Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kole za I półrocze 2010 roku (1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Sprawozdanie z wykonania planu budżetu Muzeum Technik Ceramicznych w Kole za I półrocze 2009 roku (2.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rb-27S Roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2010 (2.6MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2010 (1.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rb-28S Roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2010 (6.7MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2010 (709kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec IV kwartału 2010 roku (1.7MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2010 (563.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2010 (1.4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec IV kwartału roku 2010 (1.9MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 37/SO-8/2010/Ko Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 14 września 2010 r. wyrażająca opinię o przedstawionej przez Burmistrza Miasta Koła informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2010 r. (1.7MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Burmistrza Miasta Koła z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta, sprawozdań rocznych z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2010 r. (351.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Koła z dnia 30 marca 2011 r. - wykonanie planu dochodów budżetu (1.4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Koła z dnia 30 marca 2011 r. - wykonanie planu wydatków budżetu (3.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Koła z dnia 30 marca 2011 r. - wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami oraz wykonanie planu docho (876.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Koła z dnia 30 marca 2011 r. - wykonanie planu wydatków majątkowych (492.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Koła z dnia 30 marca 2011 r. - limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne (120.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Koła z dnia 30 marca 2011 r. - wykonanie dotacji udzielonych z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych (521.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Koła z dnia 30 marca 2011 r. - wykonanie przychodów i rozchodów budżetu (99kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 9 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Koła z dnia 30 marca 2011 r. - wykonanie planu przychodów i wydatków zakładów budżetowych oraz planu dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych (179.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 11 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Koła z dnia 30 marca 2011 r. - wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego (149.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 12 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Koła z dnia 30 marca 2011 r. - wydatki na programy i projekty realizowane ze środków z budżetu UE oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie EFTA a także inne środki (352.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Część opisowa do sprawozdania z wykonania budżetu miasta Koła za 2010 rok (7.5MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Informacja finansowa MDK w Kole za 2010 r. (362.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kole za rok 2010 (462.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Muzeum Technik Ceramicznych w Kole za 2010 rok (1.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Miejskiej Koło na dzień 31 grudnia 2010 roku (1.4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zestawienie ulg i zwolnień w podatkach i opłatach lokalnych oraz udzielona pomoc publiczna w 2010 roku (49.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Najwyższej Izby Kontroli - kontrola powiązań budżetu Miasta Koła z budżetem państwa w zakresie wybranych dochodów i wydatków w 2010 r. (4.6MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr SO-0954/26/8/Ko/2011 Składu Orzekającego RIO w Poznaniu z dnia 20 kwietnia 2011 r. wyrażająca opinię o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Koła sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2010 r. (593.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Dodatkowe materialy dotyczace wykonania budzetu za 2010 rok (3.9MB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Informacja o plikach cookies [Nie pokazuj ponownie]

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych. Możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli kontynuujesz przeglądanie naszych stron bez zmian tych ustawień, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na użycie plików cookies.

Więcej szczegółów w dokumencie "Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies".