Herb

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Kole

Logo Biuletynu Informacji Publicznej

Sesja Rady Miejskiej w Kole z dnia 25 sierpnia 2010 roku

Załączniki

Uchwała Nr LIX/444/2010 Rady Miejskiej w Kole z dnia 25 sierpnia 2010 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/269/2008 Rady Miejskiej w Kole z dnia 17 grudnia 2008 r. (1.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr LIX/445/2010 Rady Miejskiej w Kole z dnia 25 sierpnia 2010 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Koła pełnomocnictwa do zatwierdzania projektów realizowanych w trybie systemowym, współfinansowanych z EFS - ZMIENIONA UCHWAŁĄ NR IV/25/2011 (1.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr LIX/446/2010 Rady Miejskiej w Kole z dnia 25 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o dz (2.5MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr LIX/447/2010 Rady Miejskiej w Kole z dnia 25 sierpnia 2010 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kole do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych (1.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr LIX/448/2010 Rady Miejskiej w Kole z dnia 25 sierpnia 2010 r. w sprawie przyjęcia "Aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Związku Międzygminnego "Kolski Region Komunalny" na lata 2009-2012 z perspektywą na lata 2013-2016" wraz z "Prognozą O (714.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
"Aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami dla Związku Międzygminnego "Kolski Region Komunalny" na lata 2009-2012 z perspektywą na lata 2013-2016" (1.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
"Prognoza Oddziaływania na Środowisko Aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Związku Międzygminnego "Kolski Region Komunalny" na lata 2009-2012 z perspektywą na lata 2013-2016 (40.5MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr LIX/449/2010 Rady Miejskiej w Kole z dnia 25 sierpnia 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w Kole w rejonie ul. Żeromskiego (1.7MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr LIX/450/2010 Rady Miejskiej w Kole z dnia 25 sierpnia 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ul. PCK 12 (1.7MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr LIX/451/2010 Rady Miejskiej w Kole z dnia 25 sierpnia 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości na rzecz na jej użytkownika wieczystego (3.7MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr LIX/452/2010 Rady Miejskiej w Kole z dnia 25 sierpnia 2010 r. zmieniająca uchwałę Nr XIII/80/2007 Rady Miejskiej Koło z dnia 29 sierpnia 2007 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na terenie Gminy Miejskiej Koło w ramach pomocy de mi (3.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr LIX/453/2010 Rady Miejskiej w Kole z dnia 25 sierpnia 2010 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LVII/436/2010 Rady Miejskiej w Kole z dnia 23 czerwca 2010 r. (1.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr LIX/454/2010 Rady Miejskiej w Kole z dnia 25 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wyko (2.5MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr LIX/455/2010 Rady Miejskiej w Kole z dnia 25 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej (3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr LIX/456/2010 Rady Miejskiej w Kole z dnia 25 sierpnia 2010 r. w sprawie objęcia dodatkowych udziałów w Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością "Kolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego" z siedzibą w Kole (1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr LIX/457/2010 Rady Miejskiej w Kole z dnia 25 sierpnia 2010 r. w sprawie objęcia dodatkowych udziałów w Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością "Miejski Zakład Usług Komunalnych" z siedzibą w Kole (1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr LIX/458/2010 Rady Miejskiej w Kole z dnia 25 sierpnia 2010 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kolskiego na realizację zadania inwestycyjnego "Utwardzenie nawierzchni odcinka ulicy Marii Skłodowskiej-Curie" (497.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr LIX/459/2010 Rady Miejskiej w Kole z dnia 25 sierpnia 2010 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kolskiego na realizację zadania inwestycyjnego "Instalacja sygnalizacji świetlnej na ulicy Poniatowskiego" (1.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr LIX/460/2010 Rady Miejskiej w Kole z dnia 25 sierpnia 2010 roku zmieniająca uchwałę budżetu miasta Koła na 2010 rok (25MB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Informacja o plikach cookies [Nie pokazuj ponownie]

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych. Możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli kontynuujesz przeglądanie naszych stron bez zmian tych ustawień, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na użycie plików cookies.

Więcej szczegółów w dokumencie "Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies".