Herb

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Kole

Logo Biuletynu Informacji Publicznej

Sesja Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 stycznia 2015 roku

Załączniki

Uchwała Nr V/17/2015 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koła na lata 2015-2025 (2.7MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr V/18/2015 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 stycznia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej Miasta Koła na 2015 rok (364.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Plan dochodów budżetu na 2015 rok - Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/18/2015 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 stycznia 2015 roku (1.4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Plan wydatków budżetu na 2015 rok - Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr V/18/2015 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 stycznia 2015 roku (3.6MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Dotacje celowe i wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2015 roku - Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr V/18/2015 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 stycznia 2015 roku (444.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Plan wydatków majątkowych na 2015 rok - Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr V/18/2015 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 stycznia 2015 roku (121.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Przychody i rozchody budżetu na 2015 rok - Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr V/18/2015 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 stycznia 2015 roku (91.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Dotacje z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2015 rok - Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr V/18/2015 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 stycznia 2015 roku (233.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska i wydatki z zakresu ochrony środowiska nimi sfinansowane w 2015 roku - Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr V/18/2015 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 styczni (210.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w 2015 roku - Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr V/18/2015 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 stycznia 2015 roku (201.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Dochody i wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 roku - Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr V/18/2015 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 stycznia 2015 roku (184.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uzasadnienie do uchwały budżetowej Miasta Koła na 2015 rok (5.8MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr V/19/2015 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 stycznia 2015 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Koła w rejonie ulicy Bursztynowej (1.8MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr V/20/2015 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 stycznia 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości odpłatną służebnością przesyłu (492.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr V/21/2015 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 stycznia 2015 roku zmieniająca uchwałę Nr XXIV/153/2004 Rady Miejskiej w Kole z dnia 25 maja 2004 - UTRACIŁA MOC - OBOWIĄZUJE UCHWAŁA NR XXXVII/345/2017 Z DNIA 29.03.2017 R. (298.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego nr KN-I.4131.1.27.2015.15 z dnia 23 lutego 2015 roku (185kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr V/22/2015 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 stycznia 2015 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/180/2008 Rady Miejskiej w Kole z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskie (165.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr V/23/2015 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 stycznia 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości gruntowych na rzecz Powiatu Kolskiego (469.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr V/24/2015 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 stycznia 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ul. Zawadzkiego 22 stanowiącego własność Gminy Miejskiej Koło - ZMIENIONA UCHWAŁĄ Nr XX/215/2016 Z DN. 24.02.2016 (389.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr V/25/2015 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 stycznia 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Kole przy ul. Mickiewicza 11 stanowiącego własność Gminy Miejskiej Koło (433.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr V/26/2015 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2015 rok (136.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik do Uchwały Nr V/26/2015 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2015 rok (36.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr V/27/2015 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia planu pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Kole na 2015 rok (140.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik do Uchwały Nr V/27/2015 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia planu pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Kole na 2015 rok (285kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr V/28/2015 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 stycznia 2015 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kole (233.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr V/29/2015 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 stycznia 2015 roku w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miejską Koło na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego i ich wartości punktowej (354.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr V/30/2015 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 stycznia 2015 roku w sprawie zamiaru utworzenia Zespołu Szkół nr 2 w Kole przy ul. Kolejowa 5 (893.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Informacja o plikach cookies [Nie pokazuj ponownie]

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych. Możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli kontynuujesz przeglądanie naszych stron bez zmian tych ustawień, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na użycie plików cookies.

Więcej szczegółów w dokumencie "Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies".