Herb

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Kole

Logo Biuletynu Informacji Publicznej

Budżet gminy na 2017 rok

Załączniki

Zarządzenie Nr OA.0050.158.2016 Burmistrza Miasta Koła z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koła na lata 2017-2030 (7.6MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr OA.0050.159.2016 Burmistrza Miasta Koła z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2017 rok (964.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 1 do projektu uchwały budżetowej na 2017 rok (3.5MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 2 do projektu uchwały budżetowej na 2017 rok (12.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 3 do projektu uchwały budżetowej na 2017 rok (548.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 4 do projektu uchwały budżetowej na 2017 rok (1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 5 do projektu uchwały budżetowej na 2017 rok (389.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 6 do projektu uchwały budżetowej na 2017 rok (168.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 7 do projektu uchwały budżetowej na 2017 rok (461.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 8 do projektu uchwały budżetowej na 2017 rok (269.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 9 do projektu uchwały budżetowej na 2017 rok (306.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 10 do projektu uchwały budżetowej na 2017 rok (277.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Miasta Koła na 2017 rok (13.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Materiały informacyjne do projektu uchwały budżetowej Miasta Koła na 2017 rok (9.6MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XXXIII/323/2016 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koła na lata 2017-2025 (6.6MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XXXIV/331/2017 Rady Miejskiej w Kole z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koła na lata 2017-2025 (7.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XXXIII/324/2016 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta Koła na 2017 rok (677.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Plan dochodów budżetu na 2017 rok - Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/324/2016 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 grudnia 2016 r. (3.4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Plan wydatków budżetu na 2017 rok - Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/324/2016 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 grudnia 2016 r. (10.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2017 roku - Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIII/324/2016 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 grudnia 2016 r. (539.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2017 roku - Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXIII/324/2016 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 grudnia 2016 r. (832kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Plan wydatków majątkowych na 2017 rok - Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXIII/324/2016 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 grudnia 2016 r. (378kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Przychody i rozchody budżetu na 2017 rok - Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXIII/324/2016 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 grudnia 2016 r. (162.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Dotacje z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2017 rok - Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXIII/324/2016 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 grudnia 2016 r. (471kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska i wydatki z zakresu ochrony środowiska nimi sfinansowane w 2017 roku - Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXXIII/324/2016 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 g (277.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w 2017 roku - Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXXIII/324/2016 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 grudnia 2016 r. (314.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Dochody i wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 roku - Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXXIII/324/2016 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 grudnia 2016 r. (285.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uzasadnienie do uchwały budżetowej Miasta Koła na 2017 rok (13MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XXXIV/330/2017 Rady Miejskiej w Kole z dnia 25 stycznia 2017 r. zmieniająca uchwałę budżetu miasta Koła na 2017 rok (7.9MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XXXV/335/2017 Rady Miejskiej w Kole z dnia 22 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę budżetu miasta Koła na 2017 rok (7.6MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XXXVII/361/2017 Rady Miejskiej w Kole z dnia 29 marca 2017 r. zmieniającej uchwałę budżetu miasta Koła na 2017 rok (9.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XXXVIII/384/2017 Rady Miejskiej w Kole z dnia 26 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę budżetu miasta Koła na 2017 rok (3.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XL/396/2017 Rady Miejskiej w Kole z dnia 31 maja 2017 r. zmieniającej uchwałę budżetu miasta Koła na 2017 rok (6.4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XLI/414/2017 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 czerwca 2017 r. zmieniającej uchwałę budżetu miasta Koła na 2017 rok (8.6MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XLIII/428/2017 Rady Miejskiej w Kole z dnia 30 sierpnia 2017 r. zmieniającej uchwałę budżetu miasta Koła na 2017 rok (12.8MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XLV/434/2017 Rady Miejskiej w Kole z dnia 27 września 2017 r. zmieniającej uchwałę budżetu miasta Koła na 2017 rok (19MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XLVII/442/2017 Rady Miejskiej w Kole z dnia 25 października 2017 r. zmieniająca uchwałę budżetu miasta Koła na 2017 rok (12.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XLVIII/467/2017 Rady Miejskiej w Kole z dnia 29 listopada 2017 r. zmieniającej uchwałę budżetu miasta Koła na 2017 rok (14.4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli oraz statystyczna liczba dzieci w publicznych przedszkolach (69.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli (232.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli - październik 2017 r. (214kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli - październik 2017 r. - KOREKTA (244.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji dla szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny (255.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji dla szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny - październik 2017 r. (252.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji dla szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny - październik 2017 r. - KOREKTA (247.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr SO-0952/43/8/Ko/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 8 grudnia 2016 roku w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Miasta Koła na 2017 rok (1.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr SO-0951/31/8/Ko/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 8 grudnia 2016 roku w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Miasta Koła przedstawionego w projekcie budżetu Miasta Koła na (465.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr SO-0957/43/8/Ko/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 8 grudnia 2016 roku w sprawie wyrażenia opinii o projekcie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Koła (916kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr SO-0951/41/P/8/Ko/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 2 lutego 2017 roku w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta Koła (699.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr SO-0951/53/D/8/Ko/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 27 kwietnia 2017 roku w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Miasta Koła na 2017 rok (436.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Informacja o plikach cookies [Nie pokazuj ponownie]

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych. Możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli kontynuujesz przeglądanie naszych stron bez zmian tych ustawień, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na użycie plików cookies.

Więcej szczegółów w dokumencie "Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies".