Herb

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Kole

Logo Biuletynu Informacji Publicznej

2018

Załączniki

Uchwała nr LI/485/2018 Rady Miejskiej w Kole z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie uchylenia uchwały nr XVI/158/2015 Rady Miejskiej w Kole z dnia 25 listopada 2015 r. (31.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała nr LI/489/2018 Rady Miejskiej w Kole z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia kryteriów przeznaczenia do sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych (31kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała nr LI/498/2018 Rady Miejskiej w Kole z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji, ustalenia stawek dotacji oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych pub (31.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała nr LII/503/2018 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie powołania Miejskiej Rady Seniorów oraz nadanie jej Statutu (30.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała nr LII/504/2018 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Koła w rejonie ulicy Żelaznej (31kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała nr LII/505/2018 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem pro (31kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała nr LII/506/2018 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert dla niepublicznych przedszkoli na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofer (31kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała nr LIV/515/2018 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału Miasta Koła na okręgi wyborcze, określenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych (31kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała nr LIV/516/2018 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Koła w 2018 roku (31kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała nr LV/520/2018 Rady Miejskiej w Kole z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie uchwalenia statutu Żłobka Miejskiego w Kole (30.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała nr LV/521/2018 Rady Miejskiej w Kole z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania oraz ustalenia ich numerów i granic oraz wyznaczenia siedzib obwodowych komisji wyborczych na terenie Miasta Koła (31kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała nr LVI/539/2018 Rady Miejskiej w Kole z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Koła w rejonie ulicy Wojciechowskiego (31kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała nr LVI/540/2018 Rady Miejskiej w Kole z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek dla nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze (31.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała nr LVIII/544/2018 Rady Miejskiej w Kole z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie usytuowania na terenie Gminy Miejskiej Koło miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych (31kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała nr LVIII/545/2018 Rady Miejskiej w Kole z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Miejskiej Koło (31kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała nr LIX/553/2018 Rady Miejskiej w Kole z dnia 9 lipca 2018 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr LII/503/2018 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie powołania Miejskiej Rady Seniorów oraz nadanie jej Statutu (31kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała nr LX/555/2018 Rady Miejskiej w Kole z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie Miasta Koła w związku z zarządzonymi na dzień 21 października 2018 r. wyborami do rad gmin, rad powiatów, sejmików wojewód (31kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała nr LX/556/2018 Rady Miejskiej w Kole z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Koła w rejonie ulic: Sienkiewicza, Nagórna, Różana, Boguszyniecka, Poległych (31kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała nr LX/571/2018 Rady Miejskiej w Kole z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie ustanowienia tytułu honorowego "Zasłużony dla Miasta Koła" oraz trybu i zasad jego nadawania (31kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Informacja o plikach cookies [Nie pokazuj ponownie]

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych. Możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli kontynuujesz przeglądanie naszych stron bez zmian tych ustawień, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na użycie plików cookies.

Więcej szczegółów w dokumencie "Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies".