Herb

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Kole

Logo Biuletynu Informacji Publicznej

Historia zmian artykułu

2014-01-03 08:23:24

Administrator

Utworzenie

2014-01-03 08:25:07

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Uchwała Nr XL/368/2013 Rady Miejskiej w Kole z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Koło na lata 2014 - 2017"" w pozycji nr 1

2014-01-03 08:25:13

Administrator

Zmiana statusu [Przed publikacją] -> [Opublikowany]

2014-01-03 08:25:59

Administrator

Aktualizacja

2014-01-20 09:34:39

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Uchwała Nr XL/369/2013 Rady Miejskiej w Kole z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z nich" w pozycji nr 2

2014-01-20 09:34:39

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Uchwała Nr XLI /373/2013 Rady Miejskiej w Kole z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie określenia zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat i trybu ich p" w pozycji nr 3

2014-01-20 09:34:39

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Uchwała Nr XLI/380/2013 Rady Miejskiej w Kole z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami n" w pozycji nr 4

2014-01-20 09:34:40

Administrator

Aktualizacja

2014-02-20 13:27:23

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Uchwała Nr XLIII/393/2014 Rady Miejskiej w Kole z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności" w pozycji nr 5

2014-02-20 13:27:23

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Uchwała Nr XLIII/394/2014 Rady Miejskiej w Kole z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za dożywianie, w tym za zakupione posiłki" w pozycji nr 6

2014-02-20 13:27:23

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Uchwała nr XLIII/395/2014 Rady Miejskiej w Kole z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kole do załatwiania indywidualnych spraw w zakresie administracji publicznej dotyczących zryczałtowanego dod" w pozycji nr 7

2014-02-20 13:27:25

Administrator

Aktualizacja

2014-02-25 11:03:55

Administrator

Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała nr XLIII/395/2014 Rady Miejskiej w Kole z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kole do załatwiania indywidualnych spraw w zakresie administracji publicznej dotyczących zryczałtowanego dod" na "Uchwała Nr XLIII/395/2014 Rady Miejskiej w Kole z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kole do załatwiania indywidualnych spraw w zakresie administracji

2014-02-25 11:03:56

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Uchwała Nr XLIII/402/2014 Rady Miejskiej w Kole z dnia 29 stycznia 2014 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXVII/339/2013 z dnia 28.08.2013 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Koła" w pozycji nr 8

2014-02-25 11:03:57

Administrator

Aktualizacja

2014-04-16 10:48:01

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Uchwała Nr XLV/419/2014 Rady Miejskiej w Kole z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie Miasta Koła w związku z zarządzonymi na dzień 25 maja 2014 r. wyborami posłów do Parlamentu Europejskiego" w pozycji nr 9

2014-04-16 10:48:01

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Uchwała Nr XLV/420/2014 Rady Miejskiej w Kole z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek dla nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze, w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć n" w pozycji nr 10

2014-04-16 10:48:01

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Uchwała Nr XLV/421/2014 Rady Miejskiej w Kole z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Koła w 2014 roku" w pozycji nr 11

2014-04-16 10:48:01

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Uchwała Nr XLV/422/2014 Rady Miejskiej w Kole z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu" w pozycji nr 12

2014-04-16 10:48:02

Administrator

Aktualizacja

2014-04-17 11:35:35

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Uchwała Nr XLII/391/2013 Rady Miejskiej w Kole z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta Koła na 2014 rok" w pozycji nr 5

2014-04-17 11:35:35

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Uchwała Nr XLIII/393/2014 Rady Miejskiej w Kole z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności" na pozycję nr 6

2014-04-17 11:35:35

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Uchwała Nr XLIII/394/2014 Rady Miejskiej w Kole z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za dożywianie, w tym za zakupione posiłki" na pozycję nr 7

2014-04-17 11:35:35

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Uchwała Nr XLIII/395/2014 Rady Miejskiej w Kole z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kole do załatwiania indywidualnych spraw w zakresie administracji publicznej dotyczących zryczałtowanego dod" na pozycję nr 8

2014-04-17 11:35:35

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Uchwała Nr XLIII/402/2014 Rady Miejskiej w Kole z dnia 29 stycznia 2014 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXVII/339/2013 z dnia 28.08.2013 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Koła" na pozycję nr 9

2014-04-17 11:35:35

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Uchwała Nr XLV/419/2014 Rady Miejskiej w Kole z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie Miasta Koła w związku z zarządzonymi na dzień 25 maja 2014 r. wyborami posłów do Parlamentu Europejskiego" na pozycję nr 10

2014-04-17 11:35:35

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Uchwała Nr XLV/420/2014 Rady Miejskiej w Kole z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek dla nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze, w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć n" na pozycję nr 11

2014-04-17 11:35:35

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Uchwała Nr XLV/421/2014 Rady Miejskiej w Kole z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Koła w 2014 roku" na pozycję nr 12

2014-04-17 11:35:35

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Uchwała Nr XLV/422/2014 Rady Miejskiej w Kole z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu" na pozycję nr 13

2014-04-17 11:35:36

Administrator

Aktualizacja

2014-04-23 10:58:01

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Uchwała nr XLV/418/2014 Rady Miejskiej w Kole z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Koła w rejonie ulic: Rawity - Witanowskiego, Dąbskiej" w pozycji nr 10

2014-04-23 10:58:01

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Uchwała Nr XLV/419/2014 Rady Miejskiej w Kole z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie Miasta Koła w związku z zarządzonymi na dzień 25 maja 2014 r. wyborami posłów do Parlamentu Europejskiego" na pozycję nr 11

2014-04-23 10:58:01

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Uchwała Nr XLV/420/2014 Rady Miejskiej w Kole z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek dla nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze, w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć n" na pozycję nr 12

2014-04-23 10:58:01

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Uchwała Nr XLV/421/2014 Rady Miejskiej w Kole z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Koła w 2014 roku" na pozycję nr 13

2014-04-23 10:58:01

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Uchwała Nr XLV/422/2014 Rady Miejskiej w Kole z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu" na pozycję nr 14

2014-04-23 10:58:02

Administrator

Aktualizacja

2014-05-22 13:12:38

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Uchwała Nr XLVII/427/2014 Rady Miejskiej w Kole z dnia 23 kwietnia 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Koła w rejonie ulic: Dąbskiej, Cegielnianej" w pozycji nr 15

2014-05-22 13:12:38

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Uchwała Nr XLVII/428/2014 Rady Miejskiej w Kole z dnia 23 kwietnia 2014 r. w sprawie zasad korzystania z Krytej Pływalni w Kole oraz sposobu ustalania cen i opłat za korzystanie z tego obiektu i znajdujących się w nim urządzeń" w pozycji nr 16

2014-05-22 13:12:39

Administrator

Aktualizacja

2014-06-09 11:12:04

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Uchwała Nr XLVIII/449/2014 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 maja 2014 r. zmieniająca uchwałę Nr LVII/437/2010 Rady Miejskiej w Kole z dnia 23 czerwca 2010r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pien" w pozycji nr 17

2014-06-09 11:12:05

Administrator

Aktualizacja

2014-06-18 13:05:52

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Uchwała Nr XLVIII/446/2014 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej na terenie miasta Koła" w pozycji nr 17

2014-06-18 13:05:52

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Uchwała Nr XLVIII/447/2014 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Koło w latach 2014 - 2018" w pozycji nr 18

2014-06-18 13:05:52

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Uchwała Nr XLVIII/449/2014 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 maja 2014 r. zmieniająca uchwałę Nr LVII/437/2010 Rady Miejskiej w Kole z dnia 23 czerwca 2010r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pien" na pozycję nr 19

2014-06-18 13:05:53

Administrator

Aktualizacja

2014-10-13 13:07:03

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Uchwała nr LII/481/2014 Rady Miejskiej w Kole z dnia 24 września 2014 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie Miasta Koła w związku z zarządzonymi na dzień 16 listopada 2014 r. wyborami do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódz" w pozycji nr 20

2014-10-13 13:07:03

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Uchwała nr LII/482/2014 Rady Miejskiej w Kole z dnia 24 września 2014 r. zmieniająca uchwałę Nr LVII/437/2010 Rady Miejskiej w Kole z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pi" w pozycji nr 21

2014-10-13 13:07:05

Administrator

Aktualizacja

2014-10-14 13:57:52

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Uchwała Nr LI/464/2014 Rady Miejskiej w Kole z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Koła w rejonie ulic: Dąbskiej, Fleszarowej - Muskat" w pozycji nr 20

2014-10-14 13:57:52

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Uchwała nr LII/481/2014 Rady Miejskiej w Kole z dnia 24 września 2014 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie Miasta Koła w związku z zarządzonymi na dzień 16 listopada 2014 r. wyborami do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódz" na pozycję nr 21

2014-10-14 13:57:52

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Uchwała nr LII/482/2014 Rady Miejskiej w Kole z dnia 24 września 2014 r. zmieniająca uchwałę Nr LVII/437/2010 Rady Miejskiej w Kole z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pi" na pozycję nr 22

2014-10-14 13:57:53

Administrator

Aktualizacja

2014-11-18 12:57:22

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Uchwała nr LIV/495/2014 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 października 2014 r. w sprawie określenia wzorów formularzy i deklaracji podatkowych" w pozycji nr 23

2014-11-18 12:57:23

Administrator

Aktualizacja

2014-11-18 13:13:24

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Uchwała nr LIV/493/2014 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 października 2014 r. w sprawie w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Miejskiej K" w pozycji nr 23

2014-11-18 13:13:24

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Uchwała nr LIV/494/2014 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 października 2014 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2015 r." w pozycji nr 24

2014-11-18 13:13:24

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Uchwała nr LIV/495/2014 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 października 2014 r. w sprawie określenia wzorów formularzy i deklaracji podatkowych" na pozycję nr 25

2014-11-18 13:13:25

Administrator

Aktualizacja

Informacja o plikach cookies [Nie pokazuj ponownie]

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych. Możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli kontynuujesz przeglądanie naszych stron bez zmian tych ustawień, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na użycie plików cookies.

Więcej szczegółów w dokumencie "Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies".