Herb

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Kole

Logo Biuletynu Informacji Publicznej

Historia zmian artykułu

2018-01-09 11:23:50

Administrator

Utworzenie

2018-01-09 11:32:36

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr OA.0050.197.2017 Burmistrza Miasta Koła z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koła na lata 2018-2025" w pozycji nr 1

2018-01-09 11:37:37

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr OA.0050.198.2017 Burmistrza Miasta Koła z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2018 rok" w pozycji nr 2

2018-01-09 11:37:47

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Uchwała Nr L/481/2017 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koła na lata 2018-2025" w pozycji nr 3

2018-01-09 11:37:47

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Uchwała Nr L/482/2017 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta Koła na 2018 rok" w pozycji nr 4

2018-01-09 11:37:51

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Plan dochodów budżetu na 2018 rok - Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr L/482/2017 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 grudnia 2017 r." w pozycji nr 5

2018-01-09 11:38:18

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Plan wydatków budżetu na 2018 rok - Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr L/482/2017 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 grudnia 2017 r." w pozycji nr 6

2018-01-09 11:38:19

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2018 roku - Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr L/482/2017 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 grudnia 2017 r." w pozycji nr 7

2018-01-09 11:38:19

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2018 roku - Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr L/482/2017 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 grudnia 2017 r." w pozycji nr 8

2018-01-09 11:38:19

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Plan wydatków majątkowych na 2018 rok - Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr L/482/2017 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 grudnia 2017 r." w pozycji nr 9

2018-01-09 11:38:19

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Rozchody budżetu na 2018 rok - Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr L/482/2017 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 grudnia 2017 r." w pozycji nr 10

2018-01-09 11:38:20

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Dotacje z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2018 rok - Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr L/482/2017 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 grudnia 2017 r." w pozycji nr 11

2018-01-09 11:38:20

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska i wydatki z zakresu ochrony środowiska nimi sfinansowane w 2018 roku - Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr L/482/2017 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 grudni" w pozycji nr 12

2018-01-09 11:38:20

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w 2018 roku - Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr L/482/2017 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 grudnia 2017 r." w pozycji nr 13

2018-01-09 11:38:20

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Dochody i wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 roku - Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr L/482/2017 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 grudnia 2017 r." w pozycji nr 14

2018-01-09 11:38:53

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Uzasadnienie do uchwały budżetowej Miasta Koła na 2018 rok" w pozycji nr 15

2018-01-09 11:54:42

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Uchwała Nr SO-0957/38/8/Ko/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie wyrażenia opinii o projekcie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Koła " w pozycji nr 16

2018-01-09 11:54:42

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Uchwała Nr SO-0952/38/8/Ko/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Miasta Koła na 2018 rok " w pozycji nr 17

2018-01-09 11:55:02

Administrator

Zmiana statusu [Przed publikacją] -> [Opublikowany]

2018-01-09 12:04:25

Administrator

Aktualizacja

2018-01-25 08:55:15

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli obowiązująca od 1 stycznia 2018 roku" w pozycji nr 16

2018-01-25 08:55:15

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Uchwała Nr SO-0957/38/8/Ko/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie wyrażenia opinii o projekcie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Koła " na pozycję nr 17

2018-01-25 08:55:15

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Uchwała Nr SO-0952/38/8/Ko/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Miasta Koła na 2018 rok " na pozycję nr 18

2018-01-25 08:55:16

Administrator

Aktualizacja

2018-02-08 11:29:21

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Uchwała Nr LI/499/2018 Rady Miejskiej w Kole z dnia 31 stycznia 2018 r. zmieniającej uchwałę budżetową Miasta Koła na 2018 rok " w pozycji nr 16

2018-02-08 11:29:21

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli obowiązująca od 1 stycznia 2018 roku" na pozycję nr 17

2018-02-08 11:29:21

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Uchwała Nr SO-0957/38/8/Ko/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie wyrażenia opinii o projekcie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Koła " na pozycję nr 18

2018-02-08 11:29:21

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Uchwała Nr SO-0952/38/8/Ko/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Miasta Koła na 2018 rok " na pozycję nr 19

2018-02-08 11:29:22

Administrator

Aktualizacja

2018-02-28 10:50:40

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Uchwała Nr SO-0951/46/P/8/Ko/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 1 lutego 2018 roku w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta Koła" w pozycji nr 20

2018-02-28 10:50:41

Administrator

Aktualizacja

2018-03-14 11:19:20

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Uchwała Nr LII/511/2018 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 lutego 2018 r. zmieniającej uchwałę budżetu miasta Koła na rok 2018 " w pozycji nr 17

2018-03-14 11:19:20

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli obowiązująca od 1 stycznia 2018 roku" na pozycję nr 18

2018-03-14 11:19:20

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Uchwała Nr SO-0957/38/8/Ko/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie wyrażenia opinii o projekcie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Koła " na pozycję nr 19

2018-03-14 11:19:20

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Uchwała Nr SO-0952/38/8/Ko/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Miasta Koła na 2018 rok " na pozycję nr 20

2018-03-14 11:19:20

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Uchwała Nr SO-0951/46/P/8/Ko/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 1 lutego 2018 roku w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta Koła" na pozycję nr 21

2018-03-14 11:19:22

Administrator

Aktualizacja

2018-04-25 11:01:35

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Uchwała Nr LIV/517/2018 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 marca 2018 r. zmieniającej uchwałę budżetu miasta Koła na 2018 rok" w pozycji nr 18

2018-04-25 11:01:35

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli obowiązująca od 1 stycznia 2018 roku" na pozycję nr 19

2018-04-25 11:01:35

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Uchwała Nr SO-0957/38/8/Ko/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie wyrażenia opinii o projekcie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Koła " na pozycję nr 20

2018-04-25 11:01:35

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Uchwała Nr SO-0952/38/8/Ko/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Miasta Koła na 2018 rok " na pozycję nr 21

2018-04-25 11:01:35

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Uchwała Nr SO-0951/46/P/8/Ko/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 1 lutego 2018 roku w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta Koła" na pozycję nr 22

2018-04-25 11:01:37

Administrator

Aktualizacja

2018-04-27 09:43:54

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "AKTUALIZACJA - Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli obowiązująca od 1 maja 2018 roku" w pozycji nr 20

2018-04-27 09:43:54

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Uchwała Nr SO-0957/38/8/Ko/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie wyrażenia opinii o projekcie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Koła " na pozycję nr 21

2018-04-27 09:43:54

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Uchwała Nr SO-0952/38/8/Ko/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Miasta Koła na 2018 rok " na pozycję nr 22

2018-04-27 09:43:54

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Uchwała Nr SO-0951/46/P/8/Ko/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 1 lutego 2018 roku w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta Koła" na pozycję nr 23

2018-04-27 09:43:55

Administrator

Aktualizacja

2018-05-04 08:37:46

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Uchwała Nr SO-0954/56/8/Ko/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 27 kwietnia 2018 roku w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Zastępcę Burmistrza Miasta Koła sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta Koła za 2017" w pozycji nr 24

2018-05-04 08:37:48

Administrator

Aktualizacja

2018-05-07 15:01:05

Administrator

Usunięto załącznik o nazwie "Uchwała Nr SO-0954/56/8/Ko/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 27 kwietnia 2018 roku w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Zastępcę Burmistrza Miasta Koła sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta Koła za 2017"

2018-05-07 15:01:07

Administrator

Aktualizacja

2018-07-03 15:21:43

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Uchwała Nr LV/528/2018 Rady Miejskiej w Kole z dnia 25 kwietnia 2018 r. zmieniającej uchwałę budżetu miasta Koła na 2018 rok" w pozycji nr 19

2018-07-03 15:22:01

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Uchwała Nr LVI/531/2018 Rady Miejskiej w Kole z dnia 30 maja 2018 roku zmieniającej uchwałę budżetu miasta Koła na 2018 rok" w pozycji nr 20

2018-07-03 15:22:27

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Uchwała Nr LVIII/550/2018 Rady Miejskiej w Kole z dnia 27 czerwca 2018 r. zmieniającej uchwałę budżetu miasta Koła na 2018 rok" w pozycji nr 21

2018-07-03 15:22:27

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli obowiązująca od 1 stycznia 2018 roku" na pozycję nr 22

2018-07-03 15:22:27

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "AKTUALIZACJA - Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli obowiązująca od 1 maja 2018 roku" na pozycję nr 23

2018-07-03 15:22:27

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Uchwała Nr SO-0957/38/8/Ko/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie wyrażenia opinii o projekcie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Koła " na pozycję nr 24

2018-07-03 15:22:27

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Uchwała Nr SO-0952/38/8/Ko/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Miasta Koła na 2018 rok " na pozycję nr 25

2018-07-03 15:22:27

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Uchwała Nr SO-0951/46/P/8/Ko/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 1 lutego 2018 roku w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta Koła" na pozycję nr 26

2018-07-03 15:22:30

Administrator

Aktualizacja

2018-10-30 15:08:48

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "AKTUALIZACJA - Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli obowiązująca od 1 listopada 2018 roku" w pozycji nr 24

2018-10-30 15:08:48

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Uchwała Nr SO-0957/38/8/Ko/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie wyrażenia opinii o projekcie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Koła " na pozycję nr 25

2018-10-30 15:08:48

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Uchwała Nr SO-0952/38/8/Ko/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Miasta Koła na 2018 rok " na pozycję nr 26

2018-10-30 15:08:48

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Uchwała Nr SO-0951/46/P/8/Ko/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 1 lutego 2018 roku w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta Koła" na pozycję nr 27

2018-10-30 15:08:49

Administrator

Aktualizacja

2018-11-20 11:55:35

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Uchwała Nr SO-0951/62/D/8/Ko/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 14 listopada 2018 roku w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Miasta Koła na 2018 rok" w pozycji nr 28

2018-11-20 11:55:37

Administrator

Aktualizacja

2018-12-13 11:05:17

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Uchwała Nr LX/569/2018 Rady Miejskiej w Kole z dnia 29 sierpnia 2018 r. zmieniającej uchwałę budżetu miasta Koła na 2018 rok" w pozycji nr 22

2018-12-13 11:06:00

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Uchwała Nr LXI/577/2018 Rady Miejskiej w Kole z dnia 26 września 2018 r. zmieniającej uchwałę budżetu miasta Koła na 2018 rok" w pozycji nr 23

2018-12-13 11:06:32

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Uchwała Nr LXII/583/2018 Rady Miejskiej w Kole z dnia 17 października 2018 r. zmieniająca uchwałę budżetu miasta Koła na 2018 rok" w pozycji nr 24

2018-12-13 11:07:08

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Uchwała Nr II/7/2018 Rady Miejskiej w Kole z dnia 30 listopada 2018 r. zmieniającej uchwałę budżetu miasta Koła na 2018 rok" w pozycji nr 25

2018-12-13 11:07:08

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli obowiązująca od 1 stycznia 2018 roku" na pozycję nr 26

2018-12-13 11:07:08

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "AKTUALIZACJA - Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli obowiązująca od 1 maja 2018 roku" na pozycję nr 27

2018-12-13 11:07:08

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "AKTUALIZACJA - Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli obowiązująca od 1 listopada 2018 roku" na pozycję nr 28

2018-12-13 11:07:08

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Uchwała Nr SO-0957/38/8/Ko/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie wyrażenia opinii o projekcie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Koła " na pozycję nr 29

2018-12-13 11:07:08

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Uchwała Nr SO-0952/38/8/Ko/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Miasta Koła na 2018 rok " na pozycję nr 30

2018-12-13 11:07:08

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Uchwała Nr SO-0951/46/P/8/Ko/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 1 lutego 2018 roku w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta Koła" na pozycję nr 31

2018-12-13 11:07:08

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Uchwała Nr SO-0951/62/D/8/Ko/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 14 listopada 2018 roku w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Miasta Koła na 2018 rok" na pozycję nr 32

2018-12-13 11:07:10

Administrator

Aktualizacja

Informacja o plikach cookies [Nie pokazuj ponownie]

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych. Możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli kontynuujesz przeglądanie naszych stron bez zmian tych ustawień, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na użycie plików cookies.

Więcej szczegółów w dokumencie "Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies".