Herb

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Kole

Logo Biuletynu Informacji Publicznej

Historia zmian artykułu

2018-02-07 14:25:24

Administrator

Utworzenie

2018-02-07 14:27:48

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Uchwała nr LI/485/2018 Rady Miejskiej w Kole z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie uchylenia uchwały nr XVI/158/2015 Rady Miejskiej w Kole z dnia 25 listopada 2015 r. " w pozycji nr 1

2018-02-07 14:27:48

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Uchwała nr LI/489/2018 Rady Miejskiej w Kole z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia kryteriów przeznaczenia do sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych" w pozycji nr 2

2018-02-07 14:27:48

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Uchwała nr LI/498/2018 Rady Miejskiej w Kole z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji, ustalenia stawek dotacji oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych pub" w pozycji nr 3

2018-02-07 14:27:57

Administrator

Zmiana statusu [Przed publikacją] -> [Opublikowany]

2018-02-07 14:28:26

Administrator

Aktualizacja

2018-03-19 09:56:41

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Uchwała nr LII/503/2018 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie powołania Miejskiej Rady Seniorów oraz nadanie jej Statutu" w pozycji nr 4

2018-03-19 09:56:41

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Uchwała nr LII/504/2018 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Koła w rejonie ulicy Żelaznej" w pozycji nr 5

2018-03-19 09:56:41

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Uchwała nr LII/505/2018 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem pro" w pozycji nr 6

2018-03-19 09:56:41

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Uchwała nr LII/506/2018 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert dla niepublicznych przedszkoli na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofer" w pozycji nr 7

2018-03-19 09:56:44

Administrator

Aktualizacja

2018-04-09 11:45:31

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Uchwała nr LIV/515/2018 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału Miasta Koła na okręgi wyborcze, określenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych" w pozycji nr 8

2018-04-09 11:45:31

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Uchwała nr LIV/516/2018 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Koła w 2018 roku" w pozycji nr 9

2018-04-09 11:45:32

Administrator

Aktualizacja

2018-05-07 11:43:40

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Uchwała nr LIV/515/2018 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału Miasta Koła na okręgi wyborcze, określenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych" w pozycji nr 10

2018-05-07 11:43:40

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Uchwała nr LIV/516/2018 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Koła w 2018 roku" w pozycji nr 11

2018-05-07 11:43:40

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Uchwała nr LV/520/2018 Rady Miejskiej w Kole z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie uchwalenia statutu Żłobka Miejskiego w Kole" w pozycji nr 12

2018-05-07 11:43:40

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Uchwała nr LV/521/2018 Rady Miejskiej w Kole z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania oraz ustalenia ich numerów i granic oraz wyznaczenia siedzib obwodowych komisji wyborczych na terenie Miasta Koła" w pozycji nr 13

2018-05-07 11:43:42

Administrator

Aktualizacja

2018-05-07 11:46:28

Administrator

Usunięto załącznik o nazwie "Uchwała nr LIV/516/2018 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Koła w 2018 roku"

2018-05-07 11:46:29

Administrator

Aktualizacja

2018-05-07 11:47:48

Administrator

Usunięto załącznik o nazwie "Uchwała nr LIV/515/2018 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału Miasta Koła na okręgi wyborcze, określenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych"

2018-05-07 11:47:49

Administrator

Aktualizacja

2018-06-13 10:02:02

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Uchwała nr LVI/539/2018 Rady Miejskiej w Kole z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Koła w rejonie ulicy Wojciechowskiego" w pozycji nr 12

2018-06-13 10:02:02

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Uchwała nr LVI/540/2018 Rady Miejskiej w Kole z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek dla nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze" w pozycji nr 13

2018-06-13 10:02:03

Administrator

Aktualizacja

2018-07-06 10:52:19

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Uchwała nr LVIII/544/2018 Rady Miejskiej w Kole z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie usytuowania na terenie Gminy Miejskiej Koło miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych" w pozycji nr 14

2018-07-06 10:52:19

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Uchwała nr LVIII/545/2018 Rady Miejskiej w Kole z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Miejskiej Koło" w pozycji nr 15

2018-07-06 10:52:20

Administrator

Aktualizacja

2018-08-02 11:29:56

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Uchwała nr LIX/553/2018 Rady Miejskiej w Kole z dnia 9 lipca 2018 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr LII/503/2018 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie powołania Miejskiej Rady Seniorów oraz nadanie jej Statutu" w pozycji nr 16

2018-08-02 11:29:57

Administrator

Aktualizacja

2018-09-12 11:03:31

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Uchwała nr LX/555/2018 Rady Miejskiej w Kole z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie Miasta Koła w związku z zarządzonymi na dzień 21 października 2018 r. wyborami do rad gmin, rad powiatów, sejmików wojewód" w pozycji nr 17

2018-09-12 11:03:32

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Uchwała nr LX/556/2018 Rady Miejskiej w Kole z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Koła w rejonie ulic: Sienkiewicza, Nagórna, Różana, Boguszyniecka, Poległych" w pozycji nr 18

2018-09-12 11:03:32

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Uchwała nr LX/571/2018 Rady Miejskiej w Kole z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie ustanowienia tytułu honorowego "Zasłużony dla Miasta Koła" oraz trybu i zasad jego nadawania" w pozycji nr 19

2018-09-12 11:03:33

Administrator

Aktualizacja

Informacja o plikach cookies [Nie pokazuj ponownie]

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych. Możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli kontynuujesz przeglądanie naszych stron bez zmian tych ustawień, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na użycie plików cookies.

Więcej szczegółów w dokumencie "Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies".