Herb

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Kole

Logo Biuletynu Informacji Publicznej

Historia zmian artykułu

2018-02-08 11:17:41

Administrator

Utworzenie

2018-02-08 11:25:14

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Uchwała Nr LI/483/2018 Rady Miejskiej w Kole z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kole na rok 2018" w pozycji nr 1

2018-02-08 11:25:16

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Uchwała Nr LI/484/2018 Rady Miejskiej w Kole z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Koła" w pozycji nr 2

2018-02-08 11:25:16

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Uchwała Nr LI/485/2018 Rady Miejskiej w Kole z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały XVI/158/2015 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Miejską Koło w zakresie odbierana odpadów ko" w pozycji nr 3

2018-02-08 11:25:17

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Uchwała Nr LI/486/2018 Rady Miejskiej w Kole z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Koło" w pozycji nr 4

2018-02-08 11:25:18

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Uchwała Nr LI/487/2018 Rady Miejskiej w Kole z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Koło" w pozycji nr 5

2018-02-08 11:25:19

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Uchwała Nr LI/488/2018 Rady Miejskiej w Kole z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie wniesienia skargi na zarządzenie zastępcze Wojewody Wielkopolskiego z dnia 5 stycznia 2018 r. nr KN-I-4102.1.2018.22" w pozycji nr 6

2018-02-08 11:25:20

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Uchwała Nr LI/489/2018 Rady Miejskiej w Kole z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia kryteriów przeznaczenia do sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych" w pozycji nr 7

2018-02-08 11:25:21

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Uchwała Nr LI/490/2018 Rady Miejskiej w Kole z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ul. Garncarskiej 9 w Kole stanowiącego własność Gminy Miejskiej w Kole i udzielenia bonifikaty" w pozycji nr 8

2018-02-08 11:25:21

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Uchwała Nr LI/491/2018 Rady Miejskiej w Kole z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ul. Garncarskiej 10 w Kole stanowiącego własność Gminy Miejskiej Koło i udzielenia bonifikaty" w pozycji nr 9

2018-02-08 11:25:22

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Uchwała Nr LI/492/2018 Rady Miejskiej w Kole z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ul. Garncarskiej 32 w Kole stanowiącego własność Gminy Miejskiej Koło i udzielenia bonifikaty" w pozycji nr 10

2018-02-08 11:25:22

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Uchwała Nr LI/493/2018 Rady Miejskiej w Kole z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ul. Grodzkiej 16 w Kole stanowiącego własność Gminy Miejskiej w Kole i udzielenia bonifikaty" w pozycji nr 11

2018-02-08 11:25:22

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Uchwała Nr LI/494/2018 Rady Miejskiej w Kole z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ul. Toruńskiej 103 w Kole stanowiącego własność Gminy Miejskiej Koło i udzielenia bonifikaty" w pozycji nr 12

2018-02-08 11:25:23

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Uchwała Nr LI/495/2018 Rady Miejskiej w Kole z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ul. Zawadzkiego 9 w Kole stanowiącego własność Gminy Miejskiej Koło i udzielenia bonifikaty" w pozycji nr 13

2018-02-08 11:25:23

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Uchwała Nr LI/496/2018 Rady Miejskiej w Kole z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ul. Zawadzkiego 9 w Kole stanowiącego własność Gminy Miejskiej Koło i udzielenia bonifikaty" w pozycji nr 14

2018-02-08 11:25:23

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Uchwała Nr LI/497/2018 Rady Miejskiej w Kole z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ul. Zawadzkiego 22 w Kole stanowiącego własność Gminy Miejskiej Koło i udzielenia bonifikaty" w pozycji nr 15

2018-02-08 11:25:29

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Uchwała Nr LI/498/2018 Rady Miejskiej w Kole z dnia 31 stycznia 2018 r. w spawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji, ustalenia stawek dotacji oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania wykorzystania dotacji udzielanych public" w pozycji nr 16

2018-02-08 11:25:42

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Uchwała Nr LI/499/2018 Rady Miejskiej w Kole z dnia 31 stycznia 2018 r. zmieniającej uchwałę budżetową Miasta Koła na 2018 rok" w pozycji nr 17

2018-02-08 11:25:47

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Uchwała Nr LI/500/2018 Rady Miejskiej w Kole z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2025" w pozycji nr 18

2018-02-08 11:25:47

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Uchwała Nr LI/501/2018 Rady Miejskiej w Kole z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta Koła Panu Robertowi Andre" w pozycji nr 19

2018-02-08 11:25:47

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Uchwała Nr LI/502/2018 Rady Miejskiej w Kole z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie ustanowienia roku 2018 w mieście Kole "Rokiem Obchodów Jubileuszu 100. rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości"" w pozycji nr 20

2018-02-08 11:25:59

Administrator

Zmiana statusu [Przed publikacją] -> [Opublikowany]

2018-02-08 11:27:39

Administrator

Aktualizacja

2018-02-08 12:33:26

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LI/484/2018 Rady Miejskiej w Kole z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Koła - analiza do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania" w pozycji nr 3

2018-02-08 12:33:32

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Załącznik nr 2.1 do Uchwały Nr LI/484/2018 Rady Miejskiej w Kole z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Koła - "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego" w pozycji nr 4

2018-02-08 12:33:47

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Załącznik nr 2.2 do Uchwały Nr LI/484/2018 Rady Miejskiej w Kole z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Koła - "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego" w pozycji nr 5

2018-02-08 12:33:48

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Załącznik nr 3.1 do Uchwały Nr LI/484/2018 Rady Miejskiej w Kole z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Koła - "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego" w pozycji nr 6

2018-02-08 12:34:04

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Załącznik nr 3.2 do Nr Uchwały LI/484/2018 Rady Miejskiej w Kole z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Koła - "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego" w pozycji nr 7

2018-02-08 12:34:04

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Uchwała Nr LI/485/2018 Rady Miejskiej w Kole z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały XVI/158/2015 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Miejską Koło w zakresie odbierana odpadów ko" na pozycję nr 8

2018-02-08 12:34:04

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Uchwała Nr LI/486/2018 Rady Miejskiej w Kole z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Koło" na pozycję nr 9

2018-02-08 12:34:05

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Uchwała Nr LI/487/2018 Rady Miejskiej w Kole z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Koło" na pozycję nr 10

2018-02-08 12:34:05

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Uchwała Nr LI/488/2018 Rady Miejskiej w Kole z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie wniesienia skargi na zarządzenie zastępcze Wojewody Wielkopolskiego z dnia 5 stycznia 2018 r. nr KN-I-4102.1.2018.22" na pozycję nr 11

2018-02-08 12:34:05

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Uchwała Nr LI/489/2018 Rady Miejskiej w Kole z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia kryteriów przeznaczenia do sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych" na pozycję nr 12

2018-02-08 12:34:05

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Uchwała Nr LI/490/2018 Rady Miejskiej w Kole z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ul. Garncarskiej 9 w Kole stanowiącego własność Gminy Miejskiej w Kole i udzielenia bonifikaty" na pozycję nr 13

2018-02-08 12:34:05

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Uchwała Nr LI/491/2018 Rady Miejskiej w Kole z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ul. Garncarskiej 10 w Kole stanowiącego własność Gminy Miejskiej Koło i udzielenia bonifikaty" na pozycję nr 14

2018-02-08 12:34:05

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Uchwała Nr LI/492/2018 Rady Miejskiej w Kole z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ul. Garncarskiej 32 w Kole stanowiącego własność Gminy Miejskiej Koło i udzielenia bonifikaty" na pozycję nr 15

2018-02-08 12:34:05

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Uchwała Nr LI/493/2018 Rady Miejskiej w Kole z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ul. Grodzkiej 16 w Kole stanowiącego własność Gminy Miejskiej w Kole i udzielenia bonifikaty" na pozycję nr 16

2018-02-08 12:34:05

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Uchwała Nr LI/494/2018 Rady Miejskiej w Kole z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ul. Toruńskiej 103 w Kole stanowiącego własność Gminy Miejskiej Koło i udzielenia bonifikaty" na pozycję nr 17

2018-02-08 12:34:05

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Uchwała Nr LI/495/2018 Rady Miejskiej w Kole z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ul. Zawadzkiego 9 w Kole stanowiącego własność Gminy Miejskiej Koło i udzielenia bonifikaty" na pozycję nr 18

2018-02-08 12:34:05

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Uchwała Nr LI/496/2018 Rady Miejskiej w Kole z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ul. Zawadzkiego 9 w Kole stanowiącego własność Gminy Miejskiej Koło i udzielenia bonifikaty" na pozycję nr 19

2018-02-08 12:34:05

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Uchwała Nr LI/497/2018 Rady Miejskiej w Kole z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ul. Zawadzkiego 22 w Kole stanowiącego własność Gminy Miejskiej Koło i udzielenia bonifikaty" na pozycję nr 20

2018-02-08 12:34:05

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Uchwała Nr LI/498/2018 Rady Miejskiej w Kole z dnia 31 stycznia 2018 r. w spawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji, ustalenia stawek dotacji oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania wykorzystania dotacji udzielanych public" na pozycję nr 21

2018-02-08 12:34:05

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Uchwała Nr LI/499/2018 Rady Miejskiej w Kole z dnia 31 stycznia 2018 r. zmieniającej uchwałę budżetową Miasta Koła na 2018 rok" na pozycję nr 22

2018-02-08 12:34:05

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Uchwała Nr LI/500/2018 Rady Miejskiej w Kole z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2025" na pozycję nr 23

2018-02-08 12:34:05

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Uchwała Nr LI/501/2018 Rady Miejskiej w Kole z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta Koła Panu Robertowi Andre" na pozycję nr 24

2018-02-08 12:34:05

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Uchwała Nr LI/502/2018 Rady Miejskiej w Kole z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie ustanowienia roku 2018 w mieście Kole "Rokiem Obchodów Jubileuszu 100. rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości"" na pozycję nr 25

2018-02-08 12:38:47

Administrator

Aktualizacja

2018-02-08 13:04:29

Administrator

Zmieniono nazwę załącznika o nazwie "Uchwała Nr LI/485/2018 Rady Miejskiej w Kole z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały XVI/158/2015 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Miejską Koło w zakresie odbierana odpadów ko" na "Uchwała Nr LI/485/2018 Rady Miejskiej w Kole z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie uchylenia uchwały XVI/158/2015 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Gminę

2018-02-08 13:04:30

Administrator

Aktualizacja

2018-03-14 11:43:00

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Uchwała Nr 8/433/2018 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 7 marca 2018 roku – dotyczy Uchwały Nr LI/498/2018 Rady Miejskiej w Kole z dnia 31 stycznia 2018 r." w pozycji nr 22

2018-03-14 11:43:00

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Uchwała Nr LI/499/2018 Rady Miejskiej w Kole z dnia 31 stycznia 2018 r. zmieniającej uchwałę budżetową Miasta Koła na 2018 rok" na pozycję nr 23

2018-03-14 11:43:00

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Uchwała Nr LI/500/2018 Rady Miejskiej w Kole z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2025" na pozycję nr 24

2018-03-14 11:43:00

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Uchwała Nr LI/501/2018 Rady Miejskiej w Kole z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta Koła Panu Robertowi Andre" na pozycję nr 25

2018-03-14 11:43:00

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Uchwała Nr LI/502/2018 Rady Miejskiej w Kole z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie ustanowienia roku 2018 w mieście Kole "Rokiem Obchodów Jubileuszu 100. rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości"" na pozycję nr 26

2018-03-14 11:43:03

Administrator

Aktualizacja

Informacja o plikach cookies [Nie pokazuj ponownie]

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych. Możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli kontynuujesz przeglądanie naszych stron bez zmian tych ustawień, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na użycie plików cookies.

Więcej szczegółów w dokumencie "Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies".