Herb

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Kole

Logo Biuletynu Informacji Publicznej

Historia zmian artykułu

2018-12-24 08:48:35

Administrator

Utworzenie

2018-12-24 08:57:55

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Uchwała Nr SO-0957/51/8/Ko/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 11 grudnia 2018 roku w sprawie wyrażenia opinii o projekcie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Koła" w pozycji nr 1

2018-12-24 08:57:56

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Uchwała Nr SO-0952/51/8/Ko/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 11 grudnia 2018 roku w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Miasta Koła na 2019 rok" w pozycji nr 2

2018-12-24 08:58:11

Administrator

Zmiana statusu [Przed publikacją] -> [Opublikowany]

2018-12-24 08:59:19

Administrator

Aktualizacja

2019-01-16 13:00:20

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli obowiązująca od 1 stycznia 2019 roku" w pozycji nr 3

2019-01-16 13:00:21

Administrator

Aktualizacja

2019-02-06 13:05:11

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Uchwała Nr IV/24/2019 Rady Miejskiej w Kole z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koła na lata 2019-2025" w pozycji nr 1

2019-02-06 13:05:11

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Uchwała Nr IV/25/2019 Rady Miejskiej w Kole z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta Koła na 2019 rok" w pozycji nr 2

2019-02-06 13:05:13

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Plan dochodów budżetu na 2019 rok - Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/25/2019 Rady Miejskiej w Kole z dnia 23 stycznia 2019 r." w pozycji nr 3

2019-02-06 13:05:25

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Plan wydatków budżetu na 2019 rok - Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/25/2019 Rady Miejskiej w Kole z dnia 23 stycznia 2019 r." w pozycji nr 4

2019-02-06 13:05:25

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2019 roku - Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IV/25/2019 Rady Miejskiej w Kole z dnia 23 stycznia 2019 r. " w pozycji nr 5

2019-02-06 13:05:26

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2019 roku - Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IV/25/2019 Rady Miejskiej w Kole z dnia 23 stycznia 2019 r. " w pozycji nr 6

2019-02-06 13:05:26

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Plan wydatków majątkowych na 2019 rok - Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr IV/25/2019 Rady Miejskiej w Kole z dnia 23 stycznia 2019 r. " w pozycji nr 7

2019-02-06 13:05:26

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Rozchody budżetu na 2019 rok - Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr IV/25/2019 Rady Miejskiej w Kole z dnia 23 stycznia 2019 r. " w pozycji nr 8

2019-02-06 13:05:26

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Dotacje z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2019 rok - Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr IV/25/2019 Rady Miejskiej w Kole z dnia 23 stycznia 2019 r." w pozycji nr 9

2019-02-06 13:05:27

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska i wydatki z zakresu ochrony środowiska nimi sfinansowane w 2019 roku - Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr IV/25/2019 Rady Miejskiej w Kole z dnia 23 styczn" w pozycji nr 10

2019-02-06 13:05:27

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w 2019 roku - Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr IV/25/2019 Rady Miejskiej w Kole z dnia 23 stycznia 2019 r. " w pozycji nr 11

2019-02-06 13:05:27

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Dochody i wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 roku - Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr IV/25/2019 Rady Miejskiej w Kole z dnia 23 stycznia 2019 r. " w pozycji nr 12

2019-02-06 13:05:27

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego na 2019 rok - Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr IV/25/2019 Rady Miejskiej w Kole z dnia 23 stycznia 2019 r." w pozycji nr 13

2019-02-06 13:06:10

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Uzasadnienie do uchwały budżetowej Miasta Koła na 2019 rok " w pozycji nr 14

2019-02-06 13:06:10

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Uchwała Nr SO-0957/51/8/Ko/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 11 grudnia 2018 roku w sprawie wyrażenia opinii o projekcie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Koła" na pozycję nr 15

2019-02-06 13:06:10

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Uchwała Nr SO-0952/51/8/Ko/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 11 grudnia 2018 roku w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Miasta Koła na 2019 rok" na pozycję nr 16

2019-02-06 13:06:10

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli obowiązująca od 1 stycznia 2019 roku" na pozycję nr 17

2019-02-06 13:06:12

Administrator

Aktualizacja

2019-02-26 11:51:03

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Uchwała Nr SO-0951/57/P/8/Ko/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 18 lutego 2019 roku w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta Koła" w pozycji nr 18

2019-02-26 11:51:04

Administrator

Aktualizacja

2019-02-26 11:55:43

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Uchwała Nr V/38/2019 Rady Miejskiej w Kole z dnia 30 stycznia 2019 r. zmieniającej uchwałę budżetu miasta Koła na 2019 rok " w pozycji nr 15

2019-02-26 11:55:43

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Uchwała Nr SO-0957/51/8/Ko/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 11 grudnia 2018 roku w sprawie wyrażenia opinii o projekcie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Koła" na pozycję nr 16

2019-02-26 11:55:43

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Uchwała Nr SO-0952/51/8/Ko/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 11 grudnia 2018 roku w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Miasta Koła na 2019 rok" na pozycję nr 17

2019-02-26 11:55:43

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli obowiązująca od 1 stycznia 2019 roku" na pozycję nr 18

2019-02-26 11:55:43

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Uchwała Nr SO-0951/57/P/8/Ko/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 18 lutego 2019 roku w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta Koła" na pozycję nr 19

2019-02-26 11:55:44

Administrator

Aktualizacja

2019-04-02 11:40:34

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Uchwała Nr VI/52/2019 Rady Miejskiej w Kole z dnia 27 lutego 2019 r. zmieniającej uchwałę budżetu Miasta Koła" w pozycji nr 16

2019-04-02 11:40:34

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Uchwała Nr SO-0957/51/8/Ko/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 11 grudnia 2018 roku w sprawie wyrażenia opinii o projekcie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Koła" na pozycję nr 17

2019-04-02 11:40:34

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Uchwała Nr SO-0952/51/8/Ko/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 11 grudnia 2018 roku w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Miasta Koła na 2019 rok" na pozycję nr 18

2019-04-02 11:40:34

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli obowiązująca od 1 stycznia 2019 roku" na pozycję nr 19

2019-04-02 11:40:34

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Uchwała Nr SO-0951/57/P/8/Ko/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 18 lutego 2019 roku w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta Koła" na pozycję nr 20

2019-04-02 11:40:40

Administrator

Aktualizacja

2019-04-11 11:19:05

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Uchwała Nr VII/63/2019 Rady Miejskiej w Kole z dnia 27 marca 2019 r. zmieniającej uchwałę budżetu miasta Koła na 2019 rok " w pozycji nr 17

2019-04-11 11:19:05

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Uchwała Nr SO-0957/51/8/Ko/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 11 grudnia 2018 roku w sprawie wyrażenia opinii o projekcie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Koła" na pozycję nr 18

2019-04-11 11:19:05

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Uchwała Nr SO-0952/51/8/Ko/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 11 grudnia 2018 roku w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Miasta Koła na 2019 rok" na pozycję nr 19

2019-04-11 11:19:05

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli obowiązująca od 1 stycznia 2019 roku" na pozycję nr 20

2019-04-11 11:19:05

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Uchwała Nr SO-0951/57/P/8/Ko/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 18 lutego 2019 roku w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta Koła" na pozycję nr 21

2019-04-11 11:19:22

Administrator

Aktualizacja

2019-04-19 10:31:57

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli obowiązująca od 1 maja 2019 roku" w pozycji nr 21

2019-04-19 10:31:57

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Uchwała Nr SO-0951/57/P/8/Ko/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 18 lutego 2019 roku w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta Koła" na pozycję nr 22

2019-04-19 10:31:58

Administrator

Aktualizacja

2019-05-20 13:01:29

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Uchwała Nr SO-0951/49/D/8/Ko/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 15 maja 2019 roku w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości sfinansowania deficytu budżetu Miasta Koła na 2019 rok" w pozycji nr 23

2019-05-20 13:01:30

Administrator

Aktualizacja

2019-05-30 11:52:38

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Uchwała Nr VIII/73/2019 Rady Miejskiej w Kole z dnia 24 kwietnia 2019 r zmieniającej uchwałę budżetu miasta Koła na 2019 rok" w pozycji nr 18

2019-05-30 11:52:38

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Uchwała Nr IX/77/2019 Rady Miejskiej w Kole z dnia 10 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę budżetu miasta Koła na 2019 rok " w pozycji nr 19

2019-05-30 11:53:04

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Uchwała Nr X/82/2019 Rady Miejskiej w Kole z dnia 22 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę budżetu miasta Koła na 2019 rok " w pozycji nr 20

2019-05-30 11:53:04

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Uchwała Nr SO-0957/51/8/Ko/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 11 grudnia 2018 roku w sprawie wyrażenia opinii o projekcie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Koła" na pozycję nr 21

2019-05-30 11:53:04

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Uchwała Nr SO-0952/51/8/Ko/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 11 grudnia 2018 roku w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Miasta Koła na 2019 rok" na pozycję nr 22

2019-05-30 11:53:04

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli obowiązująca od 1 stycznia 2019 roku" na pozycję nr 23

2019-05-30 11:53:04

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli obowiązująca od 1 maja 2019 roku" na pozycję nr 24

2019-05-30 11:53:04

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Uchwała Nr SO-0951/57/P/8/Ko/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 18 lutego 2019 roku w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta Koła" na pozycję nr 25

2019-05-30 11:53:04

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Uchwała Nr SO-0951/49/D/8/Ko/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 15 maja 2019 roku w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości sfinansowania deficytu budżetu Miasta Koła na 2019 rok" na pozycję nr 26

2019-05-30 11:54:06

Administrator

Aktualizacja

2019-09-17 10:32:52

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Uchwała Nr XI/98/2019 Rady Miejskiej w Kole z dnia 26 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę budżetu miasta Koła na 2019 rok r" w pozycji nr 21

2019-09-17 10:32:52

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Uchwała Nr XII/110/2019 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 sierpnia 2019 r. zmieniającej uchwałę budżetu miasta Koła na 2019 rok" w pozycji nr 22

2019-09-17 10:32:52

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Uchwała Nr XIV/115/2019 Rady Miejskiej w Kole z dnia 9 września 2019 r. zmieniająca uchwałę budżetu miasta Koła na 2019 rok" w pozycji nr 23

2019-09-17 10:32:52

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Uchwała Nr SO-0957/51/8/Ko/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 11 grudnia 2018 roku w sprawie wyrażenia opinii o projekcie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Koła" na pozycję nr 24

2019-09-17 10:32:52

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Uchwała Nr SO-0952/51/8/Ko/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 11 grudnia 2018 roku w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Miasta Koła na 2019 rok" na pozycję nr 25

2019-09-17 10:32:52

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli obowiązująca od 1 stycznia 2019 roku" na pozycję nr 26

2019-09-17 10:32:52

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli obowiązująca od 1 maja 2019 roku" na pozycję nr 27

2019-09-17 10:32:52

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Uchwała Nr SO-0951/57/P/8/Ko/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 18 lutego 2019 roku w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta Koła" na pozycję nr 28

2019-09-17 10:32:52

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Uchwała Nr SO-0951/49/D/8/Ko/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 15 maja 2019 roku w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości sfinansowania deficytu budżetu Miasta Koła na 2019 rok" na pozycję nr 29

2019-09-17 10:32:54

Administrator

Aktualizacja

2019-10-02 09:22:40

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Uchwała Nr XIV/115/2019 Rady Miejskiej w Kole z dnia 9 września 2019 r. zmieniająca uchwałę budżetu miasta Koła na 2019 rok" na pozycję nr 23

2019-10-02 09:22:40

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Uchwała Nr XV/122/2019 Rady Miejskiej w Kole z dnia 25 września 2019 r. zmieniającej uchwałę budżetu miasta Koła na 2019 rok " w pozycji nr 24

2019-10-02 09:22:40

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Uchwała Nr SO-0957/51/8/Ko/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 11 grudnia 2018 roku w sprawie wyrażenia opinii o projekcie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Koła" na pozycję nr 25

2019-10-02 09:22:40

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Uchwała Nr SO-0952/51/8/Ko/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 11 grudnia 2018 roku w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Miasta Koła na 2019 rok" na pozycję nr 26

2019-10-02 09:22:40

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli obowiązująca od 1 stycznia 2019 roku" na pozycję nr 27

2019-10-02 09:22:40

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli obowiązująca od 1 maja 2019 roku" na pozycję nr 28

2019-10-02 09:22:40

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Uchwała Nr SO-0951/57/P/8/Ko/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 18 lutego 2019 roku w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta Koła" na pozycję nr 29

2019-10-02 09:22:40

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Uchwała Nr SO-0951/49/D/8/Ko/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 15 maja 2019 roku w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości sfinansowania deficytu budżetu Miasta Koła na 2019 rok" na pozycję nr 30

2019-10-02 09:22:42

Administrator

Aktualizacja

2019-10-28 17:50:12

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli obowiązująca od 1 listopada 2019 roku" w pozycji nr 29

2019-10-28 17:50:12

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Uchwała Nr SO-0951/57/P/8/Ko/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 18 lutego 2019 roku w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta Koła" na pozycję nr 30

2019-10-28 17:50:12

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Uchwała Nr SO-0951/49/D/8/Ko/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 15 maja 2019 roku w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości sfinansowania deficytu budżetu Miasta Koła na 2019 rok" na pozycję nr 31

2019-10-28 17:50:14

Administrator

Aktualizacja

2019-11-25 12:30:59

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Uchwała Nr XVII/140/2019 Rady Miejskiej w Kole z dnia 30 października 2019 r. zmieniającej uchwałę budżetu miasta Koła na 2019 rok " w pozycji nr 25

2019-11-25 12:30:59

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Uchwała Nr XVIII/153/2019 Rady Miejskiej w Kole z dnia 20 listopada 2019 r. zmieniającej uchwałę budżetu miasta Koła na 2019 rok " w pozycji nr 26

2019-11-25 12:30:59

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Uchwała Nr SO-0957/51/8/Ko/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 11 grudnia 2018 roku w sprawie wyrażenia opinii o projekcie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Koła" na pozycję nr 27

2019-11-25 12:30:59

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Uchwała Nr SO-0952/51/8/Ko/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 11 grudnia 2018 roku w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Miasta Koła na 2019 rok" na pozycję nr 28

2019-11-25 12:30:59

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli obowiązująca od 1 stycznia 2019 roku" na pozycję nr 29

2019-11-25 12:30:59

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli obowiązująca od 1 maja 2019 roku" na pozycję nr 30

2019-11-25 12:30:59

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli obowiązująca od 1 listopada 2019 roku" na pozycję nr 31

2019-11-25 12:30:59

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Uchwała Nr SO-0951/57/P/8/Ko/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 18 lutego 2019 roku w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta Koła" na pozycję nr 32

2019-11-25 12:30:59

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Uchwała Nr SO-0951/49/D/8/Ko/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 15 maja 2019 roku w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości sfinansowania deficytu budżetu Miasta Koła na 2019 rok" na pozycję nr 33

2019-11-25 12:31:01

Administrator

Aktualizacja

Informacja o plikach cookies [Nie pokazuj ponownie]

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych. Możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli kontynuujesz przeglądanie naszych stron bez zmian tych ustawień, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na użycie plików cookies.

Więcej szczegółów w dokumencie "Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies".