Herb

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Kole

Logo Biuletynu Informacji Publicznej

Historia zmian artykułu

2019-01-09 13:24:32

Administrator

Utworzenie

2019-01-09 13:35:09

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr OA.0050.1.2019 Burmistrza Miasta Koła z dnia 7 stycznia 2019 r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w Kole" w pozycji nr 1

2019-01-09 13:35:09

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr OA.0050.4.2019 Burmistrza Miasta Koła z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów do Dziennego Domu "Senior+" w Kole" w pozycji nr 2

2019-01-09 13:35:16

Administrator

Zmiana statusu [Przed publikacją] -> [Opublikowany]

2019-01-09 13:35:57

Administrator

Aktualizacja

2019-01-10 11:22:00

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr OA.0050.3.2019 Burmistrza Miasta Koła z dnia 09 stycznia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmiany w Regulaminie dotyczącym ramowych procedur udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej netto wyrażonej w złotych nieprzekraczającej ró" w pozycji nr 3

2019-01-10 11:22:03

Administrator

Aktualizacja

2019-01-10 11:37:42

Administrator

Usunięto załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr OA.0050.3.2019 Burmistrza Miasta Koła z dnia 09 stycznia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmiany w Regulaminie dotyczącym ramowych procedur udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej netto wyrażonej w złotych nieprzekraczającej ró"

2019-01-10 11:37:46

Administrator

Aktualizacja

2019-01-10 12:24:00

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr OA.0050.3.2019 Burmistrza Miasta Koła z dnia 09 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany załączników do Regulaminu zamówień do 30 .000 euro" w pozycji nr 3

2019-01-10 12:24:01

Administrator

Aktualizacja

2019-01-10 12:25:41

Administrator

Aktualizacja

2019-01-10 12:27:26

Administrator

Aktualizacja

2019-01-10 14:59:49

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr OA.0050.2.2019 Burmistrza Miasta Koła z dnia 07 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej" w pozycji nr 4

2019-01-10 14:59:51

Administrator

Aktualizacja

2019-01-14 08:16:56

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr OA.0050.3.2019 Burmistrza Miasta Koła z dnia 09 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany załączników do Regulaminu zamówień do 30 .000 euro" na pozycję nr 3

2019-01-14 08:16:56

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr OA.0050.4.2019 Burmistrza Miasta Koła z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów do Dziennego Domu "Senior+" w Kole" na pozycję nr 4

2019-01-14 08:16:57

Administrator

Aktualizacja

2019-01-15 13:50:33

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr OA.0050.5.2019 Burmistrza Miasta Koła z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia żałoby na terenie Miasta Koła w związku z tragiczną śmiercią Prezydenta Miasta Gdańska, Pawła Adamowicza" w pozycji nr 5

2019-01-15 13:50:34

Administrator

Aktualizacja

2019-01-24 15:16:09

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr OA.0050.7.2019 Burmistrza Miasta Koła z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie zasad zawierania umów najmu i użyczenia pomieszczeń w jednostkach oświatowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Koło" w pozycji nr 6

2019-01-24 15:16:11

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr OA.0050.8.2019 Burmistrza Miasta Koła z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w okresie od 1 lutego 2019 r. do 30 listopada 201" w pozycji nr 7

2019-01-24 15:16:13

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr OA.0050.9.2019 Burmistrza Miasta Koła z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w okresie od 1 lutego 2019 r. do 30 czerwca 2019 " w pozycji nr 8

2019-01-24 15:16:36

Administrator

Aktualizacja

2019-01-28 14:23:24

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr OA.0050.10.2019 Burmistrza Miasta Koła z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2019/2020 do pub" w pozycji nr 9

2019-01-28 14:23:26

Administrator

Aktualizacja

2019-01-29 14:24:21

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr OA.0050.6.2019 Burmistrza Miasta Koła z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie powołania zespołu powypadkowego do ustalenia czy zdarzenie jakiemu uległ pracownik Urzędu Miejskiego w Kole w dniu 4 stycznia 2019 r. jest wypadkiem przy pracy" w pozycji nr 6

2019-01-29 14:24:21

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr OA.0050.7.2019 Burmistrza Miasta Koła z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie zasad zawierania umów najmu i użyczenia pomieszczeń w jednostkach oświatowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Koło" na pozycję nr 7

2019-01-29 14:24:21

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr OA.0050.8.2019 Burmistrza Miasta Koła z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w okresie od 1 lutego 2019 r. do 30 listopada 201" na pozycję nr 8

2019-01-29 14:24:21

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr OA.0050.9.2019 Burmistrza Miasta Koła z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w okresie od 1 lutego 2019 r. do 30 czerwca 2019 " na pozycję nr 9

2019-01-29 14:24:21

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr OA.0050.10.2019 Burmistrza Miasta Koła z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2019/2020 do pub" na pozycję nr 10

2019-01-29 14:24:22

Administrator

Aktualizacja

2019-01-30 15:04:59

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr OA.0050.12.2019 Burmistrza Miasta Koła z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia" w pozycji nr 11

2019-01-30 15:05:00

Administrator

Aktualizacja

2019-01-31 15:15:02

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr OA.0050.13.2019 Burmistrza Miasta Koła z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie regulaminu podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników Urzędu Miejskiego w Kole" w pozycji nr 12

2019-01-31 15:15:03

Administrator

Aktualizacja

2019-01-31 15:29:28

Administrator

Usunięto załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr OA.0050.13.2019 Burmistrza Miasta Koła z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie regulaminu podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników Urzędu Miejskiego w Kole"

2019-01-31 15:29:31

Administrator

Aktualizacja

2019-02-01 14:57:58

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr OA.0050.13.2019 Burmistrza Miasta Koła z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie regulaminu podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników Urzędu Miejskiego w Kole" w pozycji nr 12

2019-02-01 14:57:59

Administrator

Aktualizacja

2019-02-06 08:55:42

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr OA.0050.14.2019 Burmistrza Miasta Koła z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Koła na 2019 rok" w pozycji nr 13

2019-02-06 08:55:43

Administrator

Aktualizacja

2019-02-06 15:17:15

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr OA.0050.11.2019 Burmistrza Miasta Koła z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie wyznaczenia osoby wykonującej czynności z zakresu prawa pracy wobec Burmistrza" w pozycji nr 11

2019-02-06 15:17:15

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr OA.0050.12.2019 Burmistrza Miasta Koła z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia" na pozycję nr 12

2019-02-06 15:17:15

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr OA.0050.13.2019 Burmistrza Miasta Koła z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie regulaminu podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników Urzędu Miejskiego w Kole" na pozycję nr 13

2019-02-06 15:17:15

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr OA.0050.14.2019 Burmistrza Miasta Koła z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Koła na 2019 rok" na pozycję nr 14

2019-02-06 15:17:30

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr OA.0050.16.2019 Burmistrza Miasta Koła z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie wprowadzenia Księgi procedur audytu wewnętrznego w Urzędzie Miejskim w Kole i jednostkach organizacyjnych Gminy Miejskiej Koło" w pozycji nr 15

2019-02-06 15:17:48

Administrator

Aktualizacja

2019-03-04 11:00:47

Administrator

Dodano załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr OA.0050.15.2019 Burmistrza Miasta Koła z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie podwyżki czynszu o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za najem lokali użytkowych wchodzących w skład zasobu Miasta Koła" w pozycji nr 15

2019-03-04 11:00:47

Administrator

Przesunięto załącznik o nazwie "Zarządzenie Nr OA.0050.16.2019 Burmistrza Miasta Koła z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie wprowadzenia Księgi procedur audytu wewnętrznego w Urzędzie Miejskim w Kole i jednostkach organizacyjnych Gminy Miejskiej Koło" na pozycję nr 16

2019-03-04 11:00:48

Administrator

Aktualizacja

Informacja o plikach cookies [Nie pokazuj ponownie]

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych. Możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli kontynuujesz przeglądanie naszych stron bez zmian tych ustawień, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na użycie plików cookies.

Więcej szczegółów w dokumencie "Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies".