Herb

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Kole

Logo Biuletynu Informacji Publicznej

Mapa biuletynu


Informacje ogólne
    Dane adresowe (1)
    Klauzula informacyjna (1)
    Polityka prywatności i wykorzystywania plików Cookies (1)
    Informacja dla osób niesłyszących (1)
    Status prawny (1)
    Organy gminy (1)
    Zakres działania i zadania gminy (1)
    Mapa Miasta Koła (1)

Gmina Miejska Koło
    Przetargi (0)
        Rozpoczęte (0)
        Plany postępowań o udzielenie zamówień jakie zamierza przeprowadzić Gmina Miejska Koło w 2017 roku (1)
        Rozstrzygnięte (3)
        Zapytania ofertowe (0)
        Przetargi wg. Prawa Zamówień Publicznych (1)
        Plany postępowań o udzielenie zamówień jakie zamierza przeprowadzić Gmina Miejska Koło w 2019 roku (1)
        Plany postępowań o udzielenie zamówień jakie zamierza przeprowadzić Gmina Miejska Koło w 2018 roku (1)
    Jednostki organizacyjne (0)
        Przedszkola i szkoły (1)
        Zdrowie i pomoc społeczna (1)
        Kultura (1)
        Sport (1)
    Spółki miejskie (1)
    Majątek gminy (1)
    Drogi gminne publiczne (1)
    Gospodarka odpadami (1)
    Budżet gminy (0)
        Budżet gminy na 2020 rok (1)
        Budżet gminy na 2019 rok (1)
        Wykonanie budżetu gminy za rok 2019 (1)
        Budżet gminy na 2018 rok (1)
        Wykonanie budżetu gminy za rok 2018 (1)
        Budżet gminy na 2017 rok (1)
        Wykonanie budżetu gminy za rok 2017 (1)
        Budżet gminy na 2016 rok (1)
        Wykonanie budżetu gminy za rok 2016 (1)
        Budżet gminy na 2015 rok (1)
        Wykonanie budżetu gminy za rok 2015 (1)
        Budżet gminy na 2014 rok (1)
        Wykonanie budżetu gminy za rok 2014 (1)
    Podatki na 2020 rok nowe (4)
    Podatki na 2019 rok (5)
    Interpretacje indywidualne prawa podatkowego (1)
    Zwrot podatku akcyzowego nowe (1)
    Opłata skarbowa - Numer konta (1)
    Opłata za gospodarowanie odpadami - Numer konta (1)
    Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - Numer konta (1)

Organy Gminy
    Burmistrz (1)
    Zastępca Burmistrza (1)
    Rada Miejska w Kole (0)
        Plan pracy Rady Miejskiej w Kole (1)
        Przewodniczący Rady Miejskiej w Kole (1)
        Wiceprzedowniczący Rady Miejskiej w Kole (1)
        Stałe Komisje Rady Miejskiej w Kole (8)
        Terminy posiedzeń komisji Rady Miejskiej w Kole (1)
        Radni Rady Miejskiej w Kole (1)
        Terminy dyżurów radnych (1)
        Kluby Radnych Rady Miejskiej w Kole (1)
        Wzór oświadczenia majątkowego radnego gminy - do pobrania (1)
        Protokoły z sesji Rady Miejskiej w Kole (0)
            2016 (15)
            2017 (17)
            2018 (14)
            2019 (15)
        Protokoły z posiedzeń Komisji Rady Miejskiej w Kole (0)
            2016 rok (0)
                Komisja Rewizyjna (0)
                Komisja Prawa i Porządku Publicznego (8)
                Komisja Budżetu i Finansów (17)
                Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska (14)
                Komisja Rozwoju Gospodarczego i Zagospodarowania Przestrzennego (12)
                Komisja Zdrowia i Opieki Społecznej (8)
                Komisja Oświaty, Kultury i Sportu (10)
            2017 rok (0)
                Komisja Rewizyjna (0)
                Komisja Prawa i Porządku Publicznego (7)
                Komisja Budżetu i Finansów (14)
                Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska (14)
                Komisja Rozwoju Gospodarczego, Zagospodarowania Przestrzennego (13)
                Komisja Zdrowia i Opieki Społecznej (4)
                Komisja Oświaty, Kultury i Sportu (10)
            2018 rok (0)
                Komisja Rewizyjna (0)
                Komisja Prawa i Porządku Publicznego (4)
                Komisja Budżetu i Finansów (12)
                Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska (9)
                Komisja Rozwoju Gospodarczego, Zagospodarowania Przestrzennego (12)
                Komisja Zdrowia i Opieki Społecznej (8)
                Komisja Oświaty, Kultury i Sportu (7)
            2019 rok (0)
                Komisja Rewizyjna (0)
                Komisja Prawa i Porządku Publicznego (12)
                Komisja Budżetu i Finansów (18)
                Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska (12)
                Komisja Rozwoju Gospodarczego i Zagospodarowania Przestrzennego (15)
                Komisja Zdrowia i Opieki Społecznej (7)
                Komisja Oświaty, Kultury i Sportu (13)
                Komisja Skarg, Wniosków i Petycji (5)
        Transmisje i nagrania obrad Rady Miejskiej w Kole (1)
        Imienne wykazy głosowań (0)
            II Sesja Rady Miejskiej w Kole - 30 listopada 2018 r. (1)
            III Sesja Rady Miejskiej w Kole - 19 grudnia 2018 r. (1)
            IV Sesja Rady Miejskiej w Kole - 23 stycznia 2019 r. (1)
            V Sesja Rady Miejskiej w Kole - 30 stycznia 2019 r. (1)
            VI Sesja Rady Miejskiej w Kole - 27 lutego 2019 r. (1)
            VII Sesja Rady Miejskiej w Kole - 27 marca 2019 r. (1)
            VIII Sesja Rady Miejskiej w Kole - 24 kwietnia 2019 r. (1)
            IX Sesja Rady Miejskiej w Kole - 10 maja 2019 r. (1)
            X Sesja Rady Miejskiej w Kole - 22 maja 2019 r. (1)
            XI Sesja Rady Miejskiej w Kole - 26 czerwca 2019 r. (1)
            XII Sesja Rady Miejskiej w Kole - 28 sierpnia 2019 r. (1)
            XIII Sesja Rady Miejskiej w Kole - 28 sierpnia 2019 r. (1)
            XIV Sesja Rady Miejskiej w Kole - 9 września 2019 r. (1)
            XV Sesja Rady Miejskiej w Kole - 25 września 2019 r. (1)
            XVI Sesja Rady Miejskiej w Kole - 22 października 2019 r. (1)
            XVII Sesja Rady Miejskiej w Kole - 30 października 2019 r. (1)
            XVIII Sesja Rady Miejskiej w Kole - 20 listopada 2019 r. (1)
            XIX Sesja Rady Miejskiej w Kole - 18 grudnia 2019 r. (1)
    Interpelacje radnych - kadencja 2018-2023 nowe (0)
        2018 rok (0)
            Budny Mariusz (1)
            Hanefeld Mariusz (1)
            Lewicka Ewa (1)
            Musiałek Halina (1)
            Obiała Wanda (1)
            Sobolewski Tomasz (2)
        2019 rok (0)
            Baryła Ewa (3)
            Brzoska Teresa (7)
            Budny Mariusz (1)
            Cesarz Andrzej (1)
            Gibaszek Grzegorz (3)
            Hanefeld Mariusz (1)
            Król Adrian (3)
            Lewicka Ewa (2)
            Musiałek Halina (4)
            Obiała Wanda (3)
            Pękacz Urszula (3)
            Sobolewski Tomasz (3)
            Sokołowska Maria (3)
            Szafrański Artur (2)
            Tomczyk Jarosław (5)
    Interpelacje radnych - kadencja 2014-2018 (0)
        2015 rok (21)
        2016 rok (0)
            Baryła Ewa (8)
            Borysiewicz Ryszard (2)
            Brzoska Teresa (9)
            Budny Mariusz (9)
            Hanefeld Mariusz (3)
            Janiak Marcin (1)
            Karolak Ryszard (3)
            Kuty Sebastian (7)
            Lewicka Ewa (7)
            Miłowski Janusz (8)
            Musiałek Halina (5)
            Nuszkiewicz Izabela (5)
            Obiała Wanda (11)
            Olejniczak Florian (9)
            Piasecki Michał (7)
            Polewska Urszula (3)
            Skrzypczak Wioleta (5)
            Sobolewski Tomasz (10)
            Szafrański Artur (3)
            Tamborska Elżbieta (1)
            Wapińska Alicja (7)
        2017 rok (0)
            Baryła Ewa (9)
            Borysiewicz Ryszard (2)
            Brzoska Teresa (8)
            Budny Mariusz (8)
            Hanefeld Mariusz (1)
            Janiak Marcin (1)
            Karolak Ryszard (2)
            Kuty Sebastian (4)
            Lewicka Ewa (3)
            Miłowski Janusz (8)
            Musiałek Halina (3)
            Nuszkiewicz Izabela (4)
            Obiała Wanda (6)
            Olejniczak Florian (9)
            Piasecki Michał (7)
            Polewska Urszula (3)
            Skrzypczak Wioleta (3)
            Sobolewski Tomasz (7)
            Szafrański Artur (2)
            Tamborska Elżbieta (0)
            Wapińska Alicja (5)
        2018 rok (0)
            Baryła Ewa (1)
            Borysiewicz Ryszard (0)
            Brzoska Teresa (5)
            Budny Mariusz (7)
            Hanefeld Mariusz (0)
            Janiak Marcin (0)
            Karolak Ryszard (2)
            Kuty Sebastian (1)
            Lewicka Ewa (0)
            Miłowski Janusz (4)
            Musiałek Halina (3)
            Nuszkiewicz Izabela (1)
            Obiała Wanda (6)
            Olejniczak Florian (6)
            Piasecki Michał (0)
            Polewska Urszula (0)
            Skrzypczak Wioleta (2)
            Sobolewski Tomasz (2)
            Szafrański Artur (0)
            Tamborska Elżbieta (1)
            Wapińska Alicja (3)
    Oświadczenia majątkowe - kadencja 2018-2023 nowe (0)
        Radni (21)
        Burmistrz (1)
        Zastępca Burmistrza (1)
        Sekretarz (1)
        Skarbnik (1)
        Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza (1)
        Jednostki organizacyjne (1)
        Dyrektorzy placówek oświatowych (1)
    Oświadczenia majątkowe - kadencja 2014-2018 (0)
        Radni (21)
        Burmistrz (1)
        Zastępca Burmistrza (1)
        Sekretarz (1)
        Skarbnik (1)
        Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza (1)
        Jednostki organizacyjne (1)
        Dyrektorzy placówek oświatowych (1)
    Oświadczenia majątkowe - kadencja 2010-2014 (0)
        Radni (8)
        Burmistrz (0)
        Sekretarz (0)
        Skarbnik (1)
        Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza (1)
        Jednostki organizacyjne (1)
        Dyrektorzy placówek oświatowych (1)
    Oświadczenia lustracyjne (2)

Urząd Miejski w Kole
    Zarządzenia Burmistrza (0)
        2004 (12)
        2005 (12)
        2006 (12)
        2007 (12)
        2008 (12)
        2009 (12)
        2010 (12)
        2011 (12)
        2012 (12)
        2013 (12)
        2014 (12)
        2015 (12)
        2016 (12)
        2017 (12)
        2018 (12)
        2019 (12)
        2020 (1)
    Zarządzenia kierownika Urzędu (0)
        2020 (1)
    Regulamin organizacyjny (2)
    Kontrola zarządcza (0)
        Akty prawne (1)
        Standardy i wytyczne (1)
        Biuletyn Kontrola Zarządcza w JST (1)
        Funkcjonowanie kontroli zarządczej w Gminie Miejskiej Koło (0)
            Zarządzenia Burmistrza Miasta Koła (1)
            Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej (0)
                Rok 2016 (1)
                Rok 2017 (1)
                Rok 2018 (1)
            Druki (1)
            Informacje i sprawozdania (1)
            Plany kontroli (0)
                Rok 2018 (1)
                Rok 2019 (1)
                Rok 2020 (1)
            Rejestr ryzyk (0)
                Rok 2018 (1)
                Rok 2019 (1)
            Plany działalności (0)
                Rok 2018 (1)
                Rok 2019 (1)
    Wydziały (1)
    Regulamin pracy i wynagradzania (13)
    Oferty pracy (18)
    Załatwianie spraw (0)
        Akta stanu cywilnego (1)
        Alkohol - zezwolenia (4)
        Dostęp do informacji publicznej (1)
        Drzewa - zezwolenia na wycinkę (1)
        Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (1)
        Wniosek o wydanie warunków technicznych do projektowania przyłącza do sieci kanalizacji deszczowej (1)
        Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami na terenie Gminy Mie (1)
        Wniosek o wyrejestrowanie psa z powodu jego zgonu/zaginięcia (1)
        Działalność gospodarcza (9)
        Ewidencja ludności i dowody osobiste (9)
        Grunty - dzierżawa, najem, użyczenie (1)
        Lokal - sprzedaż (1)
        Lokal - zamiana (1)
        Lokale mieszkalne (2)
        Małżeństwa - rejestracja (1)
        Nadanie Medalu za Długoletnie Pożycie Małżeńskie (1)
        Nieruchomości - podział, nadanie i zmiana numeru (3)
        Nieruchomości - rozgraniczenie (1)
        Nieruchomości - sprzedaż, nabywanie (3)
        Ochrona środowiska (8)
        Oświadczenie - dotyczy opłaty retencyjnej (1)
        Pas drogowy - wnioski (6)
        Planowanie przestrzenne - wnioski (1)
        Prawo pierwokupu (1)
        Psy ras agresywnych (1)
        Rejestr wyborców (1)
        Skargi i wnioski (0)
        Sport - Wniosek o przyznanie wyróżnienia/nagrody dla osoby fizycznej za osiągnięte wyniki sportowe (1)
        Sport - Wniosek o przyznanie nagrody dla trenera prowadzącego szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe (1)
        Urodzenia - rejestracja (1)
        Użytkowanie wieczyste - opłaty (4)
        Użytkowanie wieczyste (1)
        Wypłacenie świadczenia pieniężnego rekompensującego utracone wynagrodzenie lub dochód żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia w (1)
        Zgon - rejestracja (1)
        Informacja o numerze konta na które można dokonywać wpłat z tytułu opłaty skarbowej przez osoby zamieszkałe poza granicami kraju (1)
    Rejestry i ewidencje (9)
    Ochrona danych osobowych nowe (3)
    Petycje (0)
        Rok 2016 (1)
        Rok 2019 (1)
    Zgromadzenia publiczne (1)
    Elektroniczna Skrzynka Podawcza (1)

Prawo lokalne
    Statut (1)
    Stanowienie aktów publicznoprawnych (1)
    Plany zagospodarowania przestrzennego (3)
    Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Koło (1)
    Uchwały - kadencja 2018-2023 nowe (0)
        2018 (0)
            Sesja Rady Miejskiej w Kole z dnia 23 listopada 2018 roku (1)
            Sesja Rady Miejskiej w Kole z dnia 30 listopada 2018 roku (1)
            Sesja Rady Miejskiej w Kole z dnia 19 grudnia 2018 roku (1)
        2019 (0)
            Sesja Rady Miejskiej w Kole z dnia 23 stycznia 2019 roku (1)
            Sesja Rady Miejskiej w Kole z dnia 30 stycznia 2019 roku (1)
            Sesja Rady Miejskiej w Kole z dnia 27 lutego 2019 roku (1)
            Sesja Rady Miejskiej w Kole z dnia 27 marca 2019 roku (1)
            Sesja Rady Miejskiej w Kole z dnia 24 kwietnia 2019 roku (1)
            Sesja Rady Miejskiej w Kole z dnia 10 maja 2019 roku (1)
            Sesja Rady Miejskiej w Kole z dnia 22 maja 2019 roku (1)
            Sesja Rady Miejskiej w Kole z dnia 26 czerwca 2019 roku (1)
            Sesja Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 sierpnia 2019 roku (1)
            Sesja Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 sierpnia 2019 roku (1)
            Sesja Rady Miejskiej w Kole z dnia 9 września 2019 roku (1)
            Sesja Rady Miejskiej w Kole z dnia 25 września 2019 roku (1)
            Sesja Rady Miejskiej w Kole z dnia 22 października 2019 roku (1)
            Sesja Rady Miejskiej w Kole z dnia 30 października 2019 roku (1)
            Sesja Rady Miejskiej w Kole z dnia 20 listopada 2019 roku (1)
            Sesja Rady Miejskiej w Kole z dnia 18 grudnia 2019 roku (1)
    Uchwały - kadencja 2014-2018 (0)
        2014 (0)
            Sesja Rady Miejskiej w Kole z dnia 1 grudnia 2014 roku (1)
            Sesja Rady Miejskiej w Kole z dnia 16 grudnia 2014 roku (1)
            Sesja Rady Miejskiej w Kole z dnia 22 grudnia 2014 roku (1)
        2015 (0)
            Sesja Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 stycznia 2015 roku (1)
            Sesja Rady Miejskiej w Kole z dnia 25 lutego 2015 roku (1)
            Sesja Rady Miejskiej w Kole z dnia 25 marca 2015 roku (1)
            Sesja Rady Miejskiej w Kole z dnia 29 kwietnia 2015 roku (1)
            Sesja Rady Miejskiej w Kole z dnia 26 maja 2015 roku (1)
            Uroczysta Sesja Rady Miejskiej w Kole z okazji uczczenia 25. rocznicy odrodzenia samorządu terytorialnego w Polsce (1)
            Sesja Rady Miejskiej w Kole z dnia 24 czerwca 2015 roku (1)
            Sesja Rady Miejskiej w Kole z dnia 26 sierpnia 2015 roku (1)
            Sesja Rady Miejskiej w Kole z dnia 31 sierpnia 2015 roku (1)
            Sesja Rady Miejskiej w Kole z dnia 30 września 2015 roku (1)
            Sesja Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 października 2015 roku (1)
            Sesja Rady Miejskiej w Kole z dnia 25 listopada 2015 roku (1)
            Sesja Rady Miejskiej w Kole z dnia 21 grudnia 2015 roku (1)
            Sesja Rady Miejskiej w Kole z dnia 29 grudnia 2015 roku (1)
        2016 (0)
            Sesja Rady Miejskiej w Kole z dnia 27 stycznia 2016 roku (1)
            Sesja Rady Miejskiej w Kole z dnia 24 lutego 2016 roku (1)
            Sesja Rady Miejskiej w Kole z dnia 30 marca 2016 roku (1)
            Sesja Rady Miejskiej w Kole z dnia 15 kwietnia 2016 roku (1)
            Sesja Rady Miejskiej w Kole z dnia 27 kwietnia 2016 roku (1)
            Sesja Rady Miejskiej w Kole z dnia 25 maja 2016 roku (1)
            Sesja Rady Miejskiej w Kole z dnia 29 czerwca 2016 roku (1)
            Sesja Rady Miejskiej w Kole z dnia 31 sierpnia 2016 roku (1)
            Sesja Rady Miejskiej w Kole z dnia 8 września 2016 roku (1)
            Sesja Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 września 2016 roku (1)
            Sesja Rady Miejskiej w Kole z dnia 26 października 2016 roku (1)
            Sesja Rady Miejskiej w Kole z dnia 24 listopada 2016 roku (1)
            Sesja Rady Miejskiej w Kole z dnia 30 listopada 2016 roku (1)
            Sesja Rady Miejskiej w Kole z dnia 21 grudnia 2016 roku (1)
            Sesja Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 grudnia 2016 roku (1)
        2017 (0)
            Sesja Rady Miejskiej w Kole z dnia 25 stycznia 2017 roku (1)
            Sesja Rady Miejskiej w Kole z dnia 22 lutego 2017 roku (1)
            Sesja Rady Miejskiej w Kole z dnia 9 marca 2017 roku (1)
            Sesja Rady Miejskiej w Kole z dnia 29 marca 2017 roku (1)
            Sesja Rady Miejskiej w Kole z dnia 26 kwietnia 2017 roku (1)
            Sesja Rady Miejskiej w Kole z dnia 15 maja 2017 roku (1)
            Sesja Rady Miejskiej w Kole z dnia 31 maja 2017 roku (1)
            Sesja Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 czerwca 2017 roku (1)
            Sesja Rady Miejskiej w Kole z dnia 30 sierpnia 2017 roku (1)
            Sesja Rady Miejskiej w Kole z dnia 27 września 2017 roku (1)
            Sesja Rady Miejskiej w Kole z dnia 25 października 2017 roku (1)
            Sesja Rady Miejskiej w Kole z dnia 29 listopada 2017 roku (1)
            Sesja Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 grudnia 2017 roku (1)
        2018 (0)
            Sesja Rady Miejskiej w Kole z dnia 31 stycznia 2018 roku (1)
            Sesja Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 lutego 2018 roku (1)
            Sesja Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 marca 2018 roku (1)
            Sesja Rady Miejskiej w Kole z dnia 25 kwietnia 2018 roku (1)
            Sesja Rady Miejskiej w Kole z dnia 30 maja 2018 roku (1)
            Sesja Rady Miejskiej w Kole z dnia 18 czerwca 2018 roku (1)
            Sesja Rady Miejskiej w Kole z dnia 27 czerwca 2018 roku (1)
            Sesja Rady Miejskiej w Kole z dnia 9 lipca 2018 roku (1)
            Sesja Rady Miejskiej w Kole z dnia 29 sierpnia 2018 roku (1)
            Sesja Rady Miejskiej w Kole z dnia 26 września 2018 roku (1)
            Sesja Rady Miejskiej w Kole z dnia 17 października 2018 roku (1)
    Uchwały - kadencja 2010-2014 (0)
        2010 (0)
            Sesja Rady Miejskiej w Kole z dnia 2 grudnia 2010 roku (1)
            Sesja Rady Miejskiej w Kole z dnia 13 grudnia 2010 roku (1)
            Sesja Rady Miejskiej w Kole z dnia 22 grudnia 2010 roku (1)
        2011 (0)
            Sesja Rady Miejskiej w Kole z dnia 24 stycznia 2011 roku (1)
            Sesja Rady Miejskiej w Kole z dnia 2 lutego 2011 roku (1)
            Sesja Rady Miejskiej w Kole z dnia 23 lutego 2011 roku (1)
            Sesja Rady Miejskiej w Kole z dnia 30 marca 2011 roku (1)
            Sesja Rady Miejskiej w Kole z dnia 27 kwietnia 2011 roku (1)
            Sesja Rady Miejskiej w Kole z dnia 25 maja 2011 roku (1)
            Sesja Rady Miejskiej w Kole z dnia 29 czerwca 2011 roku (1)
            Sesja Rady Miejskiej w Kole z dnia 31 sierpnia 2011 roku (1)
            Sesja Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 września 2011 roku (1)
            Sesja Rady Miejskiej w Kole z dnia 26 października 2011 roku (1)
            Sesja Rady Miejskiej w Kole z dnia 30 listopada 2011 roku (1)
            Sesja Rady Miejskiej w Kole z dnia 21 grudnia 2011 roku (1)
            Sesja Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 grudnia 2011 roku (1)
        2012 (0)
            Sesja Rady Miejskiej w Kole z dnia 25 stycznia 2012 roku (1)
            Sesja Rady Miejskiej w Kole z dnia 29 lutego 2012 roku (1)
            Sesja Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 marca 2012 roku (1)
            Sesja Rady Miejskiej w Kole z dnia 25 kwietnia 2012 roku (1)
            Sesja Rady Miejskiej w Kole z dnia 31 maja 2012 roku (1)
            Sesja Rady Miejskiej w Kole z dnia 26 czerwca 2012 roku (11)
            Uroczysta Sesja Rady Miejskiej w Kole z okazji 650. rocznicy lokacji miasta z dnia 18 lipca 2012 roku (1)
            Sesja Rady Miejskiej w Kole z dnia 29 sierpnia 2012 roku (1)
            Sesja Rady Miejskiej w Kole z dnia 26 września 2012 roku (1)
            Sesja Rady Miejskiej w Kole z dnia 30 października 2012 roku (1)
            Sesja Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 listopada 2012 roku (1)
            Sesja Rady Miejskiej w Kole z dnia 14 grudnia 2012 roku (1)
            Sesja Rady Miejskiej w Kole z dnia 19 grudnia 2012 roku (1)
            Sesja Rady Miejskiej w Kole z dnia 27 grudnia 2012 roku (1)
        2013 (0)
            Sesja Rady Miejskiej w Kole z dnia 30 stycznia 2013 roku (1)
            Sesja Rady Miejskiej w Kole z dnia 27 lutego 2013 roku (1)
            Sesja Rady Miejskiej w Kole z dnia 27 marca 2013 roku (1)
            Sesja Rady Miejskiej w Kole z dnia 24 kwietnia 2013 roku (1)
            Sesja Rady Miejskiej w Kole z dnia 29 maja 2013 roku (1)
            Sesja Rady Miejskiej w Kole z dnia 26 czerwca 2013 roku (1)
            Sesja Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 sierpnia 2013 roku (1)
            Sesja Rady Miejskiej w Kole z dnia 25 września 2013 roku (1)
            Sesja Rady Miejskiej w Kole z dnia 29 października 2013 roku (1)
            Sesja Rady Miejskiej w Kole z dnia 27 listopada 2013 roku (1)
            Sesja Rady Miejskiej w Kole z dnia 18 grudnia 2013 roku (1)
            Sesja Rady Miejskiej w Kole z dnia 27 grudnia 2013 roku (1)
        2014 (0)
            Sesja Rady Miejskiej w Kole z dnia 29 stycznia 2014 roku (1)
            Sesja Rady Miejskiej w Kole z dnia 26 lutego 2014 roku (1)
            Sesja Rady Miejskiej w Kole z dnia 26 marca 2014 roku (1)
            Sesja Rady Miejskiej w Kole z dnia 9 kwietnia 2014 roku (1)
            Sesja Rady Miejskiej w Kole z dnia 23 kwietnia 2014 roku (1)
            Sesja Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 maja 2014 roku (1)
            Sesja Rady Miejskiej w Kole z dnia 25 czerwca 2014 roku (1)
            Sesja Rady Miejskiej w Kole z dnia 15 lipca 2014 roku (1)
            Sesja Rady Miejskiej w Kole z dnia 27 sierpnia 2014 roku (1)
            Sesja Rady Miejskiej w Kole z dnia 24 września 2014 roku (1)
            Sesja Rady Miejskiej w Kole z dnia 10 października 2014 roku (1)
            Sesja Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 października 2014 roku (1)
    Uchwały - kadencja 2006-2010 (0)
        2006 (0)
            Sesja Rady Miejskiej w Kole z dnia 24 listopada 2006 roku (1)
            Sesja Rady Miejskiej w Kole z dnia 4 grudnia 2006 roku (1)
            Sesja Rady Miejskiej w Kole z dnia 11 grudnia 2006 roku (1)
            Sesja Rady Miejskiej w Kole z dnia 20 grudnia 2006 roku (1)
            Sesja Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 grudnia 2006 roku (1)
        2007 (0)
            Sesja Rady Miejskiej w Kole z dnia 9 stycznia 2007 roku (1)
            Sesja Rady Miejskiej w Kole z dnia 31 stycznia 2007 roku (1)
            Sesja Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 lutego 2007 roku (1)
            Sesja Rady Miejskiej w Kole z dnia 27 marca 2007 roku (1)
            Sesja Rady Miejskiej w Kole z dnia 25 kwietnia 2007 roku (1)
            Sesja Rady Miejskiej w Kole z dnia 30 maja 2007 roku (1)
            Sesja Rady Miejskiej w Kole z dnia 26 czerwca 2007 roku (1)
            Sesja Rady Miejskiej w Kole z dnia 29 sierpnia 2007 roku (1)
            Sesja Rady Miejskiej w Kole z dnia 12 września 2007 roku (1)
            Sesja Rady Miejskiej w Kole z dnia 25 września 2007 roku (1)
            Sesja Rady Miejskiej w Kole z dnia 31 października 2007 roku (1)
            Sesja Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 listopada 2007 roku (1)
            Sesja Rady Miejskiej w Kole z dnia 19 grudnia 2007 roku (1)
            Sesja Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 grudnia 2007 roku (1)
        2008 (0)
            Sesja Rady Miejskiej w Kole z dnia 30 stycznia 2008 roku (1)
            Sesja Rady Miejskiej w Kole z dnia 11 lutego 2008 roku (1)
            Sesja Rady Miejskiej w Kole z dnia 27 lutego 2008 roku (1)
            Sesja Rady Miejskiej w Kole z dnia 26 marca 2008 roku (1)
            Sesja Rady Miejskiej w Kole z dnia 23 kwietnia 2008 roku (1)
            Sesja Rady Miejskiejw Kole z dnia 12 maja 2008 roku (1)
            Sesja Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 maja 2008 roku (1)
            Sesja Rady Miejskiej w Kole z dnia 27 czerwca 2008 roku (1)
            Sesja Rady Miejskiej w Kole z dnia 27 sierpnia 2008 roku (1)
            Sesja Rady Miejskiej w Kole z dnia 24 września 2008 roku (1)
            Sesja Rady Miejskiej w Kole z dnia 22 października 2008 roku (1)
            Sesja Rady Miejskiej w Kole z dnia 14 listopada 2008 roku (1)
            Sesja Rady Miejskiej w Kole z dnia 26 listopada 2008 roku (1)
            Sesja Rady Miejskiej w Kole z dnia 17 grudnia 2008 roku (1)
            Sesja Rady Miejskiej w Kole z dnia 30 grudnia 2008 roku (1)
        2009 (0)
            Sesja Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 stycznia 2009 roku (1)
            Sesja Rady Miejskiej w Kole z dnia 25 lutego 2009 roku (1)
            Sesja Rady Miejskiej w Kole z dnia 3 marca 2009 roku (kontynuacja sesji Rady Miejskiej w Kole z dnia 25 lutego 2009 r.) (1)
            Sesja Rady Miejskiej w Kole z dnia 25 marca 2009 roku (1)
            Sesja Rady Miejskiej w Kole z dnia 22 kwietnia 2009 roku (1)
            Sesja Rady Miejskiej w Kole z dnia 29 kwietnia 2009 roku (1)
            Sesja Rady Miejskiej w Kole z dnia 27 maja 2009 roku (1)
            Sesja Rady Miejskiej w Kole z dnia 24 czerwca 2009 roku (1)
            Sesja Rady Miejskiej w Kole z dnia 1 lipca 2009 roku (1)
            Sesja Rady Miejskiej w Kole z dnia 26 sierpnia 2009 roku (1)
            Sesja Rady Miejskiej w Kole z dnia 23 września 2009 roku (1)
            Sesja Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 października 2009 roku (1)
            Sesja Rady Miejskiej w Kole z dnia 25 listopada 2009 roku (1)
            Sesja Rady Miejskiej w Kole z dnia 16 grudnia 2009 roku (1)
            Sesja Rady Miejskiej w Kole z dnia 30 grudnia 2009 roku (1)
        2010 (0)
            Sesja Rady Miejskiej w Kole z dnia 27 stycznia 2010 roku (1)
            Sesja Rady Miejskiej w Kole z dnia 24 lutego 2010 roku (1)
            Sesja Rady Miejskiej w Kole z dnia 24 marca 2010 roku (1)
            Sesja Rady Miejskiej w Kole z dnia 21 kwietnia 2010 roku (1)
            Sesja Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 kwietnia 2010 roku (1)
            Sesja Rady Miejskiej w Kole z dnia 26 maja 2010 roku (1)
            Sesja Rady Miejskiej w Kole z dnia 23 czerwca 2010 roku (1)
            Sesja Rady Miejskiej w Kole z dnia 7 lipca 2010 roku (1)
            Sesja Rady Miejskiej w Kole z dnia 25 sierpnia 2010 roku (1)
            Sesja Rady Miejskiej w Kole z dnia 22 września 2010 roku (1)
            Sesja Rady Miejskiej w Kole z dnia 4 października 2010 roku (1)
            Sesja Rady Miejskiej w Kole z dnia 27 października 2010 roku (1)
    Uchwały - kadencja 2002-2006 (0)
        2002 (0)
            Sesja Rady Miejskiej w Kole z dnia 19 listopada 2002 roku (1)
            Sesja Rady Miejskiej w Kole z dnia 5 grudnia 2002 roku (1)
            Sesja Rady Miejskiej w Kole z dnia 13 grudnia 2002 roku (1)
            Sesja Rady Miejskiej w Kole z dnia 30 grudnia 2002 roku (1)
        2003 (0)
            Sesja Rady Miejskiej w Kole z dnia 11 lutego 2003 roku (1)
            Sesja Rady Miejskiej w Kole z dnia 25 lutego 2003 roku (1)
            Sesja Rady Miejskiej w Kole z dnia 25 marca 2003 roku (1)
            Sesja Rady Miejskiej w Kole z dnia 30 kwietnia 2003 roku (1)
            Sesja Rady Miejskiej w Kole z dnia 27 maja 2003 roku (1)
            Sesja Rady Miejskiej w Kole z dnia 27 czerwca 2003 roku (1)
            Sesja Rady Miejskiej z dnia 18 lipca 2003 roku (1)
            Sesja Rady Miejskiej w Kole z dnia 25 września 2003 roku (1)
            Sesja Rady Miejskiej w Kole z dnia 16 października 2003 roku (1)
            Sesja Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 października 2003 roku (1)
            Sesja Rady Miejskiej w Kole z dnia 25 listopada 2003 roku (1)
            Sesja Rady Miejskiej w Kole z dnia 29 grudnia 2003 roku (1)
        2004 (0)
            Sesja Rady Miejskiej w Kole z dnia 24 lutego 2004 roku (1)
            Sesja Rady Miejskiej w Kole z dnia 31 marca 2004 roku (1)
            Sesja Rady Miejskiej w Kole z dnia 20 kwietnia 2004 roku (1)
            Sesja Rady Miejskiej w Kole z dnia 27 kwietnia 2004 roku (1)
            Sesja Rady Miejskiej w Kole z dnia 25 maja 2004 roku (1)
            Sesja Rady Miejskiej w Kole z dnia 30 czerwca 2004 roku (1)
            Sesja Rady Miejskiej w Kole z dnia 3 sierpnia 2004 roku (1)
            Sesja Rady Miejskiej w Kole z dnia 31 sierpnia 2004 roku (1)
            Sesja Rady Miejskiej w Kole z dnia 29 września 2004 roku (1)
            Sesja Rady Miejskiej w Kole z dnia 26 października 2004 roku (1)
            Sesja Rady Miejskiej w Kole z dnia 30 listopada 2004 roku (1)
            Sesja Rady Miejskiej w Kole z dnia 14 grudnia 2004 roku (1)
            Sesja Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 grudnia 2004 roku (1)
        2005 (0)
            Sesja Rady Miejskiej w Kole z dnia 26 stycznia 2005 roku (1)
            Sesja Rady Miejskiej w Kole z dnia 22 lutego 2005 roku (1)
            Sesja Rady Miejskiej w Kole z dnia 29 marca 2005 roku (1)
            Sesja Rady Miejskiej w Kole z dnia 26 kwietnia 2005 roku (1)
            Sesja Rady Miejskiej w Kole z dnia 31 maja 2005 roku (1)
            Sesja Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 czerwca 2005 roku (1)
            Sesja Rady Miejskiej w Kole z dnia 30 sierpnia 2005 roku (1)
            Sesja Rady Miejskiej w Kole z dnia 13 września 2005 roku (1)
            Sesja Rady Miejskiej w Kole z dnia 30 września 2005 roku (1)
            Sesja Rady Miejskiej w Kole z dnia 10 października 2005 roku (1)
            Sesja Rady Miejskiej w Kole z dnia 29 listopada 2005 roku (1)
            Sesja Rady Miejskiej w Kole z dnia 16 grudnia 2005 roku (1)
            Sesja Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 grudnia 2005 roku (1)
        2006 (0)
            Sesja Rady Miejskiej w Kole z dnia 31 stycznia 2006 roku (1)
            Sesja Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 lutego 2006 roku (1)
            Sesja Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 marca 2006 roku (1)
            Sesja Rady Miejskiej w Kole z dnia 25 kwietnia 2006 roku (1)
            Sesja Rady Miejskiej w Kole z dnia 30 maja 2006 roku (1)
            Sesja Rady Miejskiej w Kole z dnia 2 czerwca 2006 roku (1)
            Sesja Rady Miejskiej w Kole z dnia 27 czerwca 2006 roku (1)
            Sesja Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 lipca 2006 roku (1)
            Sesja Rady Miejskiej w Kole z dnia 26 września 2006 roku (1)
            Sesja Rady Miejskiej w Kole z dnia 29 września 2006 roku (1)
            Sesja Rady Miejskiej w Kole z dnia 24 października 2006 roku (1)
    Informacja o ogłoszeniu aktu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego (0)
        Kadencja 2006-2010 (0)
            2010 (1)
        Kadencja 2010-2014 (0)
            2011 (1)
            2012 (1)
            2013 (1)
            2014 (1)
        Kadencja 2014-2018 (0)
            2015 (1)
            2016 (1)
            2017 (1)
            2018 (1)
        Kadencja 2018-2023 (0)
            2018 (1)
            2019 (1)

Programy, strategie, plany
    Strategia Rozwoju Miasta Koła na lata 2016-2020 (1)
    Program ochrony środowiska dla miasta Koła (2)
    Plan gospodarki odpadami (1)
    Program opieki nad zabytkami Miasta Koło na lata 2014-2017 (1)

O stronie BIP
    Instrukcja obsługi BIP (1)
    Niepublikowane w BIP (1)
    Redakcja (1)

Informacje
    Ogłoszenia, obwieszczenia, komunikaty (53)
    Decyzje dotyczące jakości wody z wodociągu publicznego Koło (1)
    Informacje o środowisku (1)
    Informacje dla ludności (15)
    DZIENNIK USTAW (1)
    MONITOR POLSKI (1)
    Referendum gminne w sprawie odwołania Burmistrza Miasta Koła przed upływem kadencji (1)
    Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP - 13.10.2019 r. nowe (1)
    Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP - 25.10.2015 r. (1)
    Referendum ogólnokrajowe - 6 września 2015 r. (1)
    Wybory Prezydenta RP 10 maja 2015 r. (1)
    Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 (1)
    Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 (1)
    Wybory samorządowe 2018 (2)

Informacja o plikach cookies [Nie pokazuj ponownie]

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych. Możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli kontynuujesz przeglądanie naszych stron bez zmian tych ustawień, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na użycie plików cookies.

Więcej szczegółów w dokumencie "Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies".