Zamknij okno

Urząd Miejski w Kole Wersja do druku Drukuj dokument

2018

Załączniki

Uchwała nr LI/485/2018 Rady Miejskiej w Kole z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie uchylenia uchwały nr XVI/158/2015 Rady Miejskiej w Kole z dnia 25 listopada 2015 r. (31.5kB)    
Uchwała nr LI/489/2018 Rady Miejskiej w Kole z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia kryteriów przeznaczenia do sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych (31kB)    
Uchwała nr LI/498/2018 Rady Miejskiej w Kole z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji, ustalenia stawek dotacji oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych pub (31.5kB)    
Uchwała nr LII/503/2018 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie powołania Miejskiej Rady Seniorów oraz nadanie jej Statutu (30.5kB)    
Uchwała nr LII/504/2018 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Koła w rejonie ulicy Żelaznej (31kB)    
Uchwała nr LII/505/2018 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem pro (31kB)    
Uchwała nr LII/506/2018 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert dla niepublicznych przedszkoli na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofer (31kB)    
Uchwała nr LIV/515/2018 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału Miasta Koła na okręgi wyborcze, określenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych (31kB)    
Uchwała nr LIV/516/2018 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Koła w 2018 roku (31kB)    
Uchwała nr LV/520/2018 Rady Miejskiej w Kole z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie uchwalenia statutu Żłobka Miejskiego w Kole (30.5kB)    
Uchwała nr LV/521/2018 Rady Miejskiej w Kole z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania oraz ustalenia ich numerów i granic oraz wyznaczenia siedzib obwodowych komisji wyborczych na terenie Miasta Koła (31kB)    
Uchwała nr LVI/539/2018 Rady Miejskiej w Kole z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Koła w rejonie ulicy Wojciechowskiego (31kB)    
Uchwała nr LVI/540/2018 Rady Miejskiej w Kole z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek dla nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze (31.5kB)    
Źródło informacji:
Biuro Rady Miejskiej - Jolanta Brzeg
Data wytworzenia:
(brak danych)
Data publikacji:
2018-02-07 14:27:47
Ostatnia zmiana:
2018-06-13 10:02:03