Zamknij okno

Urząd Miejski w Kole Wersja do druku Drukuj dokument

Sesja Rady Miejskiej w Kole z dnia 31 stycznia 2018 roku

Załączniki

Uchwała Nr LI/483/2018 Rady Miejskiej w Kole z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kole na rok 2018 (3.2MB)    
Uchwała Nr LI/484/2018 Rady Miejskiej w Kole z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Koła (2.1MB)    
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LI/484/2018 Rady Miejskiej w Kole z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Koła - analiza do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania (28.9MB)    
Załącznik nr 2.1 do Uchwały Nr LI/484/2018 Rady Miejskiej w Kole z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Koła - "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (6.1MB)    
Załącznik nr 2.2 do Uchwały Nr LI/484/2018 Rady Miejskiej w Kole z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Koła - "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (9.3MB)    
Załącznik nr 3.1 do Uchwały Nr LI/484/2018 Rady Miejskiej w Kole z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Koła - "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (1002.2kB)    
Załącznik nr 3.2 do Nr Uchwały LI/484/2018 Rady Miejskiej w Kole z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Koła - "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (9.9MB)    
Uchwała Nr LI/485/2018 Rady Miejskiej w Kole z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie uchylenia uchwały XVI/158/2015 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Miejską Koło w zakresie odbierana odpadów (630.6kB)    
Uchwała Nr LI/486/2018 Rady Miejskiej w Kole z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Koło (1.1MB)    
Uchwała Nr LI/487/2018 Rady Miejskiej w Kole z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Koło (1.6MB)    
Uchwała Nr LI/488/2018 Rady Miejskiej w Kole z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie wniesienia skargi na zarządzenie zastępcze Wojewody Wielkopolskiego z dnia 5 stycznia 2018 r. nr KN-I-4102.1.2018.22 (1.1MB)    
Uchwała Nr LI/489/2018 Rady Miejskiej w Kole z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia kryteriów przeznaczenia do sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych (1.4MB)    
Uchwała Nr LI/490/2018 Rady Miejskiej w Kole z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ul. Garncarskiej 9 w Kole stanowiącego własność Gminy Miejskiej w Kole i udzielenia bonifikaty (598.8kB)    
Uchwała Nr LI/491/2018 Rady Miejskiej w Kole z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ul. Garncarskiej 10 w Kole stanowiącego własność Gminy Miejskiej Koło i udzielenia bonifikaty (569.4kB)    
Uchwała Nr LI/492/2018 Rady Miejskiej w Kole z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ul. Garncarskiej 32 w Kole stanowiącego własność Gminy Miejskiej Koło i udzielenia bonifikaty (663.9kB)    
Uchwała Nr LI/493/2018 Rady Miejskiej w Kole z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ul. Grodzkiej 16 w Kole stanowiącego własność Gminy Miejskiej w Kole i udzielenia bonifikaty (655.3kB)    
Uchwała Nr LI/494/2018 Rady Miejskiej w Kole z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ul. Toruńskiej 103 w Kole stanowiącego własność Gminy Miejskiej Koło i udzielenia bonifikaty (651kB)    
Uchwała Nr LI/495/2018 Rady Miejskiej w Kole z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ul. Zawadzkiego 9 w Kole stanowiącego własność Gminy Miejskiej Koło i udzielenia bonifikaty (680.4kB)    
Uchwała Nr LI/496/2018 Rady Miejskiej w Kole z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ul. Zawadzkiego 9 w Kole stanowiącego własność Gminy Miejskiej Koło i udzielenia bonifikaty (579.6kB)    
Uchwała Nr LI/497/2018 Rady Miejskiej w Kole z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ul. Zawadzkiego 22 w Kole stanowiącego własność Gminy Miejskiej Koło i udzielenia bonifikaty (578.5kB)    
Uchwała Nr LI/498/2018 Rady Miejskiej w Kole z dnia 31 stycznia 2018 r. w spawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji, ustalenia stawek dotacji oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania wykorzystania dotacji udzielanych public (5.3MB)    
Uchwała Nr 8/433/2018 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 7 marca 2018 roku – dotyczy Uchwały Nr LI/498/2018 Rady Miejskiej w Kole z dnia 31 stycznia 2018 r. (5.4MB)    
Uchwała Nr LI/499/2018 Rady Miejskiej w Kole z dnia 31 stycznia 2018 r. zmieniającej uchwałę budżetową Miasta Koła na 2018 rok (8.2MB)    
Uchwała Nr LI/500/2018 Rady Miejskiej w Kole z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2025 (4.5MB)    
Uchwała Nr LI/501/2018 Rady Miejskiej w Kole z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta Koła Panu Robertowi Andre (1.2MB)    
Uchwała Nr LI/502/2018 Rady Miejskiej w Kole z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie ustanowienia roku 2018 w mieście Kole "Rokiem Obchodów Jubileuszu 100. rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości" (486.1kB)    
Źródło informacji:
Biuro Rady Miejskiej - Magdalena Świętochowska
Data wytworzenia:
(brak danych)
Data publikacji:
2018-02-08 11:25:06
Ostatnia zmiana:
2018-03-14 11:43:03