Zamknij okno

Urząd Miejski w Kole Wersja do druku Drukuj dokument

OGŁOSZENIE Burmistrza Miasta Koła - wykaz nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na zasadach pierwszeństwa dla najemców lokali

 

OGŁOSZENIE

Z-ca Burmistrza Miasta Koła informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kole, ul. Mickiewicza 12 został wywieszony na okres 21 dni, wykaz nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży oraz że w/w wykaz został zamieszczony na stronie internetowej Urzędu www.bip.kolo.pl:

- lokal nr 25, ul. Broniewskiego 19A, dz. nr 71/2 (ark. mapy 26),
- lokal nr 34, ul. 20 Stycznia 20, dz. nr 64/5 (ark. mapy 26),
- lokal nr 2, ul. Garncarska 4, dz. nr 95 (ark. mapy 27),
- lokal nr 5, ul. Mickiewicza 15, dz. nr 59 (ark. mapy 31).

przeznaczone do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na zasadach pierwszeństwa dla najemców lokali.

Z-ca Burmistrza Miasta Koła
Elżbieta Modrzejewska

 

Źródło informacji:
Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Lokalowych - Danuta Klimczak
Data wytworzenia:
(brak danych)
Data publikacji:
2018-06-11 12:03:20
Ostatnia zmiana:
2018-06-11 12:03:56