Zamknij okno

Urząd Miejski w Kole Wersja do druku Drukuj dokument

Styczeń 2019

Załączniki

Zarządzenie Nr OA.0050.1.2019 Burmistrza Miasta Koła z dnia 7 stycznia 2019 r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w Kole (241.7kB)    
Zarządzenie Nr OA.0050.2.2019 Burmistrza Miasta Koła z dnia 07 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej (296.6kB)    
Zarządzenie Nr OA.0050.3.2019 Burmistrza Miasta Koła z dnia 09 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany załączników do Regulaminu zamówień do 30 .000 euro (1.7MB)    
Zarządzenie Nr OA.0050.4.2019 Burmistrza Miasta Koła z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów do Dziennego Domu "Senior+" w Kole (868.2kB)    
Zarządzenie Nr OA.0050.5.2019 Burmistrza Miasta Koła z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia żałoby na terenie Miasta Koła w związku z tragiczną śmiercią Prezydenta Miasta Gdańska, Pawła Adamowicza (262kB)    
Zarządzenie Nr OA.0050.6.2019 Burmistrza Miasta Koła z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie powołania zespołu powypadkowego do ustalenia czy zdarzenie jakiemu uległ pracownik Urzędu Miejskiego w Kole w dniu 4 stycznia 2019 r. jest wypadkiem przy pracy (320.5kB)    
Zarządzenie Nr OA.0050.7.2019 Burmistrza Miasta Koła z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie zasad zawierania umów najmu i użyczenia pomieszczeń w jednostkach oświatowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Koło (3.3MB)    
Zarządzenie Nr OA.0050.8.2019 Burmistrza Miasta Koła z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w okresie od 1 lutego 2019 r. do 30 listopada 201 (1.9MB)    
Zarządzenie Nr OA.0050.9.2019 Burmistrza Miasta Koła z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w okresie od 1 lutego 2019 r. do 30 czerwca 2019 (1.8MB)    
Zarządzenie Nr OA.0050.10.2019 Burmistrza Miasta Koła z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2019/2020 do pub (1MB)    
Zarządzenie Nr OA.0050.11.2019 Burmistrza Miasta Koła z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie wyznaczenia osoby wykonującej czynności z zakresu prawa pracy wobec Burmistrza (250.6kB)    
Zarządzenie Nr OA.0050.12.2019 Burmistrza Miasta Koła z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia (463kB)    
Zarządzenie Nr OA.0050.13.2019 Burmistrza Miasta Koła z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie regulaminu podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników Urzędu Miejskiego w Kole (2MB)    
Zarządzenie Nr OA.0050.14.2019 Burmistrza Miasta Koła z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Koła na 2019 rok (975.5kB)    
Zarządzenie Nr OA.0050.15.2019 Burmistrza Miasta Koła z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie podwyżki czynszu o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za najem lokali użytkowych wchodzących w skład zasobu Miasta Koła (332.6kB)    
Zarządzenie Nr OA.0050.16.2019 Burmistrza Miasta Koła z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie wprowadzenia Księgi procedur audytu wewnętrznego w Urzędzie Miejskim w Kole i jednostkach organizacyjnych Gminy Miejskiej Koło (8.3MB)    
Źródło informacji:
Artur Zwierzyński - Naczelnik Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego
Data wytworzenia:
(brak danych)
Data publikacji:
2019-01-09 13:34:59
Ostatnia zmiana:
2019-03-04 11:00:48