Zamknij okno

Urząd Miejski w Kole Wersja do druku Drukuj dokument

Porządek obrad V Sesji Rady Miejskiej w Kole - 30 stycznia 2019 r.

 

 

Zapraszam na V Sesję Rady Miejskiej w Kole,
która odbędzie się w dniu 30 stycznia 2019 roku o godzinie 13.00
w sali konferencyjnej Ratusza Miejskiego w Kole, ul. Stary Rynek 1
 

Porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Powitanie gości.

4. Propozycje do porządku obrad.

5. Informacja z działalności międzysesyjnej Burmistrza Miasta Koła.

6. Interpelacje i zapytania.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zasad korzystania z obiektów sportowych i rekreacyjnych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kole oraz sposobu ustalania cen i opłat za korzystanie z tych obiektów i znajdujących się w nich urządzeń (zobacz ).

8. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian i ustalenia tekstu jednolitego Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kole (zobacz ).

9. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za świadczenia w formie pobytu w Dziennym Domu "Senior +" w Kole (zobacz ).

10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie nieruchomości zabudowanej w formie darowizny na cel publiczny na rzecz samorządowej instytucji kultury pod nazwą Muzeum Technik Ceramicznych w Kole (zobacz ).

11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości i warunków udzielania bonifikat od wniesienia opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gruntowych stanowiących własność Miasta Koła (zobacz ).

12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Koło (zobacz ).

13. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej (zobacz ).

14. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Koła w rejonie ulicy Sienkiewicza (zobacz ).

15. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Koła w rejonie ulicy Toruńskiej (zobacz ).

16. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Koła w rejonie ulicy Nagórnej (zobacz ).

17. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Koła w rejonie ulicy Towarowej (zobacz ).

18. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetu miasta Koła na 2019 rok (zobacz ).

19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta na lata 2019-2025 (zobacz ).

20. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Kole na 2019 rok (zobacz ).

21. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr II/10/2018 Rady Miejskiej w Kole z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie powołania stałych Komisji Rady Miejskiej w Kole oraz ustalenia przedmiotu ich działania i składów osobowych (zobacz ).

22. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr II/12/2018 Rady Miejskiej w Kole z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Kole i ustalenia jej składu osobowego (zobacz ).

23. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

24. Wolne głosy i wnioski.

25. Zamknięcie obrad V Sesji Rady Miejskiej w Kole.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kole
/Tomasz Sobolewski/

 

Źródło informacji:
Biuro Rady Miejskiej - Jolanta Brzeg
Data wytworzenia:
(brak danych)
Data publikacji:
2019-01-24 13:03:51
Ostatnia zmiana:
2019-01-30 08:49:55