Zamknij okno

Urząd Miejski w Kole Wersja do druku Drukuj dokument

OGŁOSZENIE - Burmistrz Miasta Koła ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu - AKTUALIZACJA

 

W związku ze zwiększeniem środków finansowych na rok 2019 na realizację zadań w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu, pragnąc zachęcić kolskie kluby sportowe do składania ofert dokonuje się przedłużenia terminu ich składania do dnia 20 lutego 2019 roku do godz. 15.00 lub drogą pocztową (decyduje data i godzina wpływu oferty do urzędu) oraz uzupełnia się wykaz załączników, które należy złożyć wraz z ofertą zgodnie z treścią uchwały Nr III/11/2010 Rady Miejskiej w Kole z dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego zadania własnego Gminy Miejskiej Koło w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 34 poz. 679) oraz wzorem oferty o przyznanie dotacji na wsparcie zadania z zakresu rozwoju sportu.

 

Załączniki

OGŁOSZENIE - Burmistrz Miasta Koła ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu (2.4MB)    
Zarządzenie Nr OA.0050.22.2019 Burmistrza Miasta Koła z dnia 6 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr OA.0050.18.2019 Burmistrza Miasta Koła z dnia 1 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań w zakresie tworz (761.3kB)    
Źródło informacji:
Wydział Spraw Społecznych - Małgorzata Dymek
Data wytworzenia:
(brak danych)
Data publikacji:
2019-02-01 14:08:09
Ostatnia zmiana:
2019-02-06 11:53:51