Zamknij okno

Urząd Miejski w Kole Wersja do druku Drukuj dokument

Porządek obrad VII Sesji Rady Miejskiej w Kole - 27 marca 2019 r.

 

Transmisja VII Sesji Rady Miejskiej w Kole

Zapraszam na VII Sesję Rady Miejskiej w Kole,
która odbędzie się w dniu 27 marca 2019 roku (środa) o godz. 13.00 
w sali konferencyjnej Ratusza Miejskiego w Kole
ul. Stary Rynek 1
           

Porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Powitanie gości.

4. Propozycje do porządku obrad.

5. Informacja z działalności międzysesyjnej Burmistrza Miasta Koła.

6. Interpelacje i zapytania.

7. Informacja Prezesa Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Kole o przeprowadzonych audytach.

8. Informacja Powiatowego Państwowego Inspektora Sanitarnego w Kole o bezpieczeństwie sanitarnym miasta Koła za 2018 rok.

9. Informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kole za 2018 rok.

10. Informacja z działalności Ochotniczej Straży Pożarnej "Koło nad Wartą" za 2018 rok.

11. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za świadczenia w formie pobytu w Dziennym Domu "Senior +" w Kole.

12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr VII/51/2015 Rady Miejskiej w Kole z dnia 25 marca 2015 roku w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Miejskiej Koło samorządowego programu "Miejska Karta Rodziny".

13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie odpłatną służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Koło (nr działki 38/12).

14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie odpłatną służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Koło (nr działki 15).

15. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Koła.

16. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Koła w rejonie ulicy Toruńskiej i Broniewskiego.

17. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Koła w rejonie ulicy Klonowej.

18. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Koła w 2019 roku.

19. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetu miasta Koła na 2019 rok.

20.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta na lata 2019-2025.

21. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

22. Wolne głosy i wnioski.

23. Protokół z  IV Sesji Rady Miejskiej w Kole.

24. Protokół z  V Sesji Rady Miejskiej w Kole.

25. Protokół z  VI Sesji Rady Miejskiej w Kole.

26. Zamknięcie obrad VII Sesji Rady Miejskiej w Kole.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kole
/Tomasz Sobolewski/

Załączniki

Informacja Powiatowego Państwowego Inspektora Sanitarnego w Kole o bezpieczeństwie sanitarnym miasta Koła za 2018 rok (8.5MB)    
Informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kole za 2018 rok (13MB)    
Informacja z działalności Ochotniczej Straży Pożarnej "Koło nad Wartą" za 2018 rok (1.4MB)    
Projekt uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za świadczenia w formie pobytu w Dziennym Domu "Senior +" w Kole (1.3MB)    
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr VII/51/2015 Rady Miejskiej w Kole z dnia 25 marca 2015 roku w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Miejskiej Koło samorządowego programu "Miejska Karta Rodziny" (628.5kB)    
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie odpłatną służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Koło (nr działki 38/12) (1.5MB)    
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie odpłatną służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Koło (nr działki 15) (1.5MB)    
Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Koła (1022.5kB)    
Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Koła w rejonie ulicy Toruńskiej i Broniewskiego (6.2MB)    
Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Koła w rejonie ulicy Klonowej (5.7MB)    
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Koła w 2019 roku (3.9MB)    
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę budżetu miasta Koła na 2019 rok (3.4MB)    
Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta na lata 2019-2025 (3.8MB)    
Źródło informacji:
Biuro Rady Miejskiej - Jolanta Brzeg
Data wytworzenia:
(brak danych)
Data publikacji:
2019-03-19 12:17:35
Ostatnia zmiana:
2019-03-27 13:34:29