Zamknij okno

Urząd Miejski w Kole Wersja do druku Drukuj dokument

Porządek obrad VIII Sesji Rady Miejskiej w Kole - 24 kwietnia 2019 r.

 

Zapraszam na VIII Sesję Rady Miejskiej w Kole,
która odbędzie się w dniu 24 kwietnia 2019 roku (środa) o godz. 13.00
w sali konferencyjnej Ratusza Miejskiego w Kole
ul. Stary Rynek 1

Porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Powitanie gości.

4. Propozycje do porządku obrad.

5. Informacja z działalności międzysesyjnej Burmistrza Miasta Koła.

6. Interpelacje i zapytania.

7. Informacja Prezesa Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Kole z przeprowadzonego audytu.

8. Informacja Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Kole o realizacji zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych, jednostkach kultury oraz jednostkach organizacyjnych Gminy Miejskiej Koło.

9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przez Gminę Miejską Koło wkładów niepieniężnych w postaci kanalizacji deszczowej do Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kole.

10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę, na okres 10 lat oraz odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Koło.

11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu ustanowionego na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kole.

12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej, położonej w Kole.

13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie aportu do Spółki Miejski Zakład Energetyki Cieplnej Sp z o.o. w Kole w postaci nieruchomości gruntowych.

14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie odpłatną służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Koło (na rzecz INEA S.A.).

15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości stanowiących własność i współwłasność Gminy Miejskiej Koło (na rzecz MZEC Sp. z o.o.).

16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr VII/58/2019 Rady Miejskiej w Kole z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie odpłatną służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Koło.

17. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetu miasta Koła na 2019 rok.

18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta na lata 2019-2025.

19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr III/22/2018 Rady Miejskiej w Kole z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Kole na 2019 rok.

20. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

21. Wolne głosy i wnioski.

22. Protokół z  VII Sesji Rady Miejskiej w Kole.

23. Zamknięcie obrad VIII Sesji Rady Miejskiej w Kole.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kole
/Tomasz Sobolewski/

Załączniki

Informacja Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Kole o realizacji zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych, jednostkach kultury oraz jednostkach organizacyjnych Gminy Miejskiej Koło (4.4MB)    
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przez Gminę Miejską Koło wkładów niepieniężnych w postaci kanalizacji deszczowej do Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kole (1.7MB)    
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę, na okres 10 lat oraz odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Koło (815.7kB)    
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu ustanowionego na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kole (853.2kB)    
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej, położonej w Kole (1.1MB)    
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie aportu do Spółki Miejski Zakład Energetyki Cieplnej Sp z o.o. w Kole w postaci nieruchomości gruntowych (1.2MB)    
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie odpłatną służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Koło (na rzecz INEA S.A.) (1MB)    
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości stanowiących własność i współwłasność Gminy Miejskiej Koło (na rzecz MZEC Sp. z o.o.) (1.1MB)    
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr VII/58/2019 Rady Miejskiej w Kole z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie odpłatną służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Koło (847.9kB)    
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę budżetu miasta Koła na 2019 rok (4.4MB)    
Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta na lata 2019-2025 (4.3MB)    
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr III/22/2018 Rady Miejskiej w Kole z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Kole na 2019 rok (999.2kB)    
Źródło informacji:
Biuro Rady Miejskiej - Karolina Więtczak
Data wytworzenia:
(brak danych)
Data publikacji:
2019-04-19 08:21:44
Ostatnia zmiana:
2019-04-19 08:42:40