Zamknij okno

Urząd Miejski w Kole Wersja do druku Drukuj dokument

Lipiec 2019

Załączniki

Zarządzenie Nr OA.0050.113.2019 Burmistrza Miasta Koła z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie obciążenia służebnością przesyłu na czas nieoznaczony nieruchomości stanowiącej współwłasność Gminy Miejskiej Koło (539.7kB)    
Zarządzenie Nr OA.0050.114.2019 Burmistrza Miasta Koła z dnia 8 lipca 2019 r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej, położonej w Kole (479.2kB)    
Zarządzenie Nr OA.0050.115.2019 Burmistrza Miasta Koła z dnia 8 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do rokowań, wysokości zaliczki na zabezpieczenie kosztów związanych z przeprowadzeniem rokowań w sprawie sprzedaży nieruchomości i ogłoszeni (654.7kB)    
Zarządzenie Nr OA.0050.116.2019 Burmistrza Miasta Koła z dnia 8 lipca 2019 r. w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Kole przy ul. Cegielnianej (535.5kB)    
Zarządzenie Nr OA.0050.117.2019 Burmistrza Miasta Koła z dnia 8 lipca 2019 r. w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Kole przy ul. Cegielnianej (549.2kB)    
Zarządzenie Nr OA.0050.118.2019 Burmistrza Miasta Koła z dnia 8 lipca 2019 r. w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Kole w rej. ul. Nagórna (526.3kB)    
Zarządzenie Nr OA.0050.119.2019 Burmistrza Miasta Koła z dnia 8 lipca 2019 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego (567.2kB)    
Zarządzenie Nr OA.0050.120.2019 Burmistrza Miasta Koła z dnia 8 lipca 2019 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego (565.1kB)    
Zarządzenie Nr OA.0050.121.2019 Burmistrza Miasta Koła z dnia 22 lipca 2019 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia postępowań egzaminacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego (1.5MB)    
Zarządzenie Nr OA.0050.122.2019 Burmistrza Miasta Koła z dnia 23 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kole (3.4MB)    
Zarządzenie Nr OA.0050.123.2019 Burmistrza Miasta Koła z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie skrócenia czasu pracy pracowników gospodarczych: Wydziału Działalności Gospodarczej i Promocji Miasta, Wydziału Infrastruktury Technicznej, Inwestycji i Gospodarki Pr (592.2kB)    
Zarządzenie Nr OA.0050.124.2019 Burmistrza Miasta Koła z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie wprowadzenia i stosowania wewnętrznej procedury w zakresie przeciwdziałania niewywiązywaniu się z obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych (3.5MB)    
Zarządzenie Nr OA.0050.125.2019 Burmistrza Miasta Koła z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Koła na 2019 rok (6.2MB)    
Zarządzenie Nr OA.0050.126.2019 Burmistrza Miasta Koła z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie określenia Regulaminu pracy Komisji Konkursowej mającej na celu przeprowadzenie konkursu na stanowisko Dyrektora Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kole (2MB)    
Zarządzenie Nr OA.0050.127.2019 Burmistrza Miasta Koła z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej opiniującej projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Koła w rejon (506kB)    
Źródło informacji:
Artur Zwierzyński - Naczelnik Wydziału ds. Obsługi i Zarządzania Kryzysowego
Data wytworzenia:
(brak danych)
Data publikacji:
2019-07-11 13:02:09
Ostatnia zmiana:
2019-08-01 12:15:00