Urząd Miejski w Kole

ul. Stary Rynek 1

62-600 Koło


tel. (+48 63) 272 08 10, 272 23 11
fax (+48 63) 272 29 84
e-mail: um@kolo.pl
www: www.kolo.pl
Skrzynka podawcza ePUAP: /w0s0og9s3w/skrytka

NIP Urząd Miejski w Kole: 666 12 76 481
NIP Gmina Miejska Koło: 666 20 46 949

REGON Urząd Miejski w Kole: 000526920
REGON Gmina Miejska Koło: 311620880

Nieodpłatna pomoc prawna w powiecie kolskim

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

Szanowni Państwo,

W celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2, mając na uwadze komunikat Ministerstwa Sprawiedliwości, tymczasowo zawiesza się od dnia 16 marca 2020 r. do odwołania udzielanie porad osobiście we wszystkich punktach nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego działających na terenie powiatu kolskiego i organizuje się udzielanie porad telefonicznie i z wykorzystaniem innych środków porozumiewania się na odległość.

Odwołuje się wszystkie wcześniej umówione wizyty w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej oraz punktach nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu kolskiego.

Udzielanie porad prawnych oraz świadczenie poradnictwa obywatelskiego odbywać się będzie za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość np. przez telefon lub pocztą elektroniczną.

W celu ustalenia terminu udzielenia porady lub świadczenia poradnictwa obywatelskiego prosimy o kontakt pod nr tel. 63 26-17-823 lub mailowy npp@starostwokolskie.pl

Stosowne druki dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej pod niniejszym linkiem: https://www.bip.starostwokolskie.pl/436,nieodplatna-pomoc-prawna

 
Starosta Kolski 
Robert Kropidłowski


Starostwo Powiatowe w Kole informuje, że zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. 2019 r. poz. 294) Powiat Kolski od 1 stycznia 2016 roku realizuje zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej w ramach której uruchomione zostały punkty nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz mediacja.  

Jeden punkt nieodpłatnej pomocy prawnej obsługiwany jest przez radców prawnych i adwokatów wskazanych przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Poznaniu i Okręgową Radę Adwokacką w Poznaniu. Natomiast drugi punkt nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie i mediacja powierzony został organizacji pozarządowej. Punkty te obsługiwane są przez Adwokatów.

WYKAZ PUNKTÓW NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ,
NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO
ORAZ MEDIACJI
W POWIECIE KOLSKIM W 2020 ROKU


1. Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej i mediacji w budynku Starostwa Powiatowego w Kole, ul. Sienkiewicza 21/23, 62-600 Koło (I piętro pokój 108)

Dni i godziny otwarcia:
Poniedziałek: 10.00 - 14.00
Wtorek: 12.00 - 16.00
Środa: 10.00 - 14.00
Czwartek: 12.00 - 16.00
Piątek: 10.00 – 14.00

Porad udzielają radcy prawni oraz adwokaci wskazani przez Okręgowe Izby Adwokackie i Okręgowe Izby Radców Prawnych.

2. Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej i mediacji w budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodawie, ul. Poznańska 1, 62-650 Kłodawa (pokój nr 5).

Punkt prowadzony jest przez Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich w Koninie

Dni i godziny otwarcia:
Wtorek: 10.00 - 14.00
Środa: 11.00 - 15.00
Piątek: 10.00 - 14.00

Porad udzielają adwokaci

3. Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej i mediacji w budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Babiaku, ul. Poznańska 24, 62-620 Babiak.

Punkt prowadzony jest przez Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich w Koninie

Dni i godziny otwarcia:
Poniedziałek: 10.00- 14.00
Czwartek: 10.00-14.00

Porad udzielają adwokaci

4. Punkt Poradnictwa Obywatelskiego i mediacji w Gminnym Ośrodku Kultury w Dąbiu, ul. 3-ego Maja 4, 62-660 Dąbie
(parter, pokój nr 4).

Punkt Prowadzony jest przez Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich w Koninie

Dni i godziny otwarcia:
Poniedziałek: 10.00 - 14.00
Wtorek: 10.00 - 14.00
Czwartek: 10.00 - 14.00

Porad udzielają adwokaci

5. Punkt Poradnictwa Obywatelskiego i mediacji w budynku Urzędu Gminny Grzegorzew, ul. Plac 1000-lecia Państwa Polskiego l, 62-640 Grzegorzew (parter, pokój nr. 11).

Punkt prowadzony jest przez Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich w Koninie

Dni i godziny otwarcia:
Środa: 9.00-13.00
Piątek: 9.00-13.00

Porad udzielają adwokaci.
 

WYKAZ PUNKTÓW NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ, NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO ORAZ MEDIACJI W POWIECIE KOLSKIM W 2020 ROKU


INFORMACJA
dotycząca funkcjonowania nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz mediacji

Zakres nieodpłatnej pomocy prawnej

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

 • poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowo-administracyjnym,
 • wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego,
 • sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym,
 • nieodpłatną mediację,
 • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Zakres nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje:

 • działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji,
 • nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego,
 • nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje również nieodpłatną mediację.

Dla kogo nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie?

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatnej poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się, może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, z wyłączeniem nieodpłatnej mediacji, także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.

Mediacja

Osoba przeprowadzająca mediacje w zalezności od potrzeby:

 • poinformuje osobę uprawnioną o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających,
 • przygotuje projekt umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji,
 • przygotuje  projekt wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej,
 • przeprowadzi mediację,
 • udzieli pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.

Dla kogo darmowa mediacja?

Z darmowej usługi mediacji będzie mogła skorzystać każda osoba fizyczna lub prawna (np. spółka, instytucja, spółdzielnia, wspólnota mieszkaniowa) dążąca do polubownego rozwiązania sporu, ale pod warunkiem, że stroną inicjującą skorzystanie z nieodpłatnej mediacji jest osoba fizyczna, której nie stać na komercyjną pomoc prawną i która złoży stosowne oświadczenie.
 
Nieodpłatna mediacja nie obejmuje spraw, w których:

 • sąd lub inny organ wydały postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji lub postępowania mediacyjnego;
 • zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc.

Nieodpłatną mediację prowadzi mediator.

Źródło: Starostwo Powiatowe w Kole

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij