W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miejski w Kole

ul. Stary Rynek 1

62-600 Koło


tel. (+48 63) 272 08 10, (63) 262 75 03
fax (+48 63) 272 29 84
e-mail: um@kolo.pl
www: www.kolo.pl
Skrzynka podawcza ePUAP: /w0s0og9s3w/skrytka

NIP Urząd Miejski w Kole: 666 12 76 481
NIP Gmina Miejska Koło: 666 20 46 949

REGON Urząd Miejski w Kole: 000526920
REGON Gmina Miejska Koło: 311620880

Kontakt

Urząd Miejski w Kole

ul. Stary Rynek 1

62-600 Koło


tel. (+48 63) 272 08 10, (63) 262 75 03
fax (+48 63) 272 29 84
e-mail: um@kolo.pl
www: www.kolo.pl
Skrzynka podawcza ePUAP: /w0s0og9s3w/skrytka

NIP Urząd Miejski w Kole: 666 12 76 481
NIP Gmina Miejska Koło: 666 20 46 949

REGON Urząd Miejski w Kole: 000526920
REGON Gmina Miejska Koło: 311620880

Klauzula informacyjna dot. oświadczeń majątkowych

Wersja strony w formacie XML

Klauzula informacyjna dot. oświadczeń majątkowych

Na podstawie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (Dz. U. UE z 2016 r., L 119 s.1), wobec uzyskania od Pani/Pana danych osobowych, Urząd Miejski w Kole uprzejmie informuje, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Burmistrz Miasta Koła z siedzibą: ul. Stary Rynek 1, 62-600 Koło.

2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Panią Ewę Galińską z którą można skontaktować się pod adresem mailowym inspektor@osdidk.pl, tel. 531 641 425.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 24h ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, w celu wykonania obowiązku prawnego ciążącego na ADO związanego z przyjmowaniem, analizą, przekazywaniem do właściwych organów i instytucji oraz publikacją oświadczeń majątkowych. 

4. ADO nie przewiduje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w innym celu niż określony w pkt. 3 niniejszej informacji. W przypadku przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w celu innym niż określony w pkt. 3 niniejszej informacji, zostanie Pani/Pan poinformowana/y oddzielnym pismem. 

5. ADO nie przewiduje przekazywania uzyskanych od Pani/Pana danych osobowych innym odbiorcom poza: jednostkami organizacyjnymi podległymi ADO oraz organami władzy publicznej, takimi jak: urzędy skarbowe, a także – w określonych sytuacjach – do Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Policji, prokuratury, sądów, Najwyższej Izby Kontroli, zgodnie z postępowaniem właściwym w sprawie. W przypadku przekazania uzyskanych od Pani/Pana danych osobowych innym odbiorcom, zostanie Pani/Pan poinformowana/y oddzielnym pismem. 

6. ADO nie przewiduje przekazywania Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. W przypadku zamiaru przekazania Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, zostanie Pani/Pan poinformowana/y oddzielnym pismem. 

7. ADO nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania w oparciu o otrzymanie od Pani/Pana dane osobowe. 

8. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas związany z właściwą procedurą prawną, tj. przepisami prawa upoważniającymi do zachowania i archiwizacji pozyskanych danych, tj. 6 lat. 

9. Jednocześnie informujemy, że ma Pani/Pan prawo do:
a) żądania dostępu do danych osobowych w siedzibie ADO, uzyskania kopii danych osobowych,
b) żądania sprostowania danych osobowych, 
c) żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
d) wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych. 

10.   Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie, Urząd Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel.: 22 531 03 00.

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane