Urząd Miejski w Kole

ul. Stary Rynek 1

62-600 Koło


tel. (+48 63) 272 08 10, 272 23 11
fax (+48 63) 272 29 84
e-mail: um@kolo.pl
www: www.kolo.pl
Skrzynka podawcza ePUAP: /w0s0og9s3w/skrytka

NIP Urząd Miejski w Kole: 666 12 76 481
NIP Gmina Miejska Koło: 666 20 46 949

REGON Urząd Miejski w Kole: 000526920
REGON Gmina Miejska Koło: 311620880

Obwieszczenie IP.6733.5.2020

XML

Szczegóły

Znak sprawy IP.6733.5.2020

Rodzaj dokumentu Obwieszczenie

Data ważności ogłoszenia

Treść

BURMISTRZ MIASTA KOŁA
IP.6733.5.2020
Koło, dnia 23.06.2020 r.

OBWIESZCZENIE
o postanowieniach dotyczących postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 roku, poz. 256) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia  27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.) zawiadamia się, iż w sprawie inwestycji p.n.: 

 „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej”

Lokalizacja:
województwo wielkopolskie
pas drogowy ul. Toruńska - działka nr 8 ark. mapy 5, nr 17 ark. mapy 10, 
pas drogowy ul. Zakładowa - działki nr 1/6, 1/5, 1/4, 1/3, 1/2, 1/1, 56/6, 56/5, 56/4, 56/3, 56/2, 56/1 ark. mapy 11, 
pas drogowy ul. Klonowa - działka nr 12 ark. mapy 4,
pas drogowy ul. Ślusarska - działka nr 13 ark. mapy 1,
ul. wewnętrzna -  działka nr 11 ark. mapy 6 stanowiąca własność Gminy Miejskiej Koło,
działka nr 16/2 ark. mapy 6 stanowiąca własność Gminy Miejskiej Koło,
działka nr 3/4 ark. mapy 5 

wydane zostały:


  1. postanowienie Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Kole nr ZD/544/DT/P/38/2020 z dnia 09.06.2020 r.,

  2. postanowienie Prezesa Transportu Kolejowego nr DOP-WGWL.483.248.2020.2.PD z dnia 10 czerwca 2020 r., 
     
  3. postanowienie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych nr ZS.224.3.203.2020.MK z dnia 18.06.2020 r.

W związku z powyższym w każdym stadium postępowania strony mogą zapoznać się  z materiałem dowodowym zgromadzonym w przedmiotowej sprawie, jak również wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań  w Wydziale Infrastruktury Technicznej, Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Kole, ul. Mickiewicza 12, 62-600 Koło (pokój 107) w godzinach od 8.00 do 15.00. 

Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art. 49 kpa).

Z-ca Burmistrza Miasta Koła
Lech Brzeziński


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informuje, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miejskim w Kole jest Burmistrz Miasta Koła z siedzibą: ul. Stary Rynek 1, 62-600 Koło. 
2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych – Panią Ewę Galińską, z którą można kontaktować się po adresem poczty elektronicznej inspektor@osdidk.pl, telefonicznie pod numerem: 531 641 425 lub pisemnie na adres siedziby administratora.
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c (RODO) oraz ustawa z dnia 23 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – w szczególności art. 53.
4. Odbiorcą Pani/Pana danych może być/będzie projektant sporządzający projekt decyzji na podstawie stosownej umowy oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych.
5. Dane będą przechowywane zgodnie z rzeczowym wykazem akt i przepisami o archiwizacji.
6. Posiada Pani/Pan prawo do: żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli podstawą ich przetwarzania była zgoda.
7. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa, a odmowa podania danych osobowych będzie skutkowała pozostawieniem sprawy bez rozpoznania.
8. W przypadku żądania informacji o źródle danych (art. 15 ust. 1 lit. g RODO), prawo to podlega ograniczeniu, jeżeli wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane pozyskano – art. 8a ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
9. Przekazane dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
10. W przypadku zebrania danych nie od osoby której dotyczą, przysługuje prawo informacji o źródle danych, jeśli nie wpływa to na ochronę praw i wolności osoby od której dane pozyskano.

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij