Urząd Miejski w Kole

ul. Stary Rynek 1

62-600 Koło


tel. (+48 63) 272 08 10, 272 23 11
fax (+48 63) 272 29 84
e-mail: um@kolo.pl
www: www.kolo.pl
Skrzynka podawcza ePUAP: /w0s0og9s3w/skrytka

NIP Urząd Miejski w Kole: 666 12 76 481
NIP Gmina Miejska Koło: 666 20 46 949

REGON Urząd Miejski w Kole: 000526920
REGON Gmina Miejska Koło: 311620880

Statystyki oglądalności BIP od dnia 28.02.2020

Statystyki strony Urząd Miejski
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Urząd Miejski w Kole - Dane podstawowe 1239
Kierownictwo urzędu 358
Wydziały i Samodzielne stanowiska 264
Aplikant Straży Miejskiej w Kole 228
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2020 roku 168
Opłata od posiadania psów na 2020 rok 161
Numery kont bankowych 157
Klauzula informacyjna 151
Podatek od nieruchomości na 2020 rok 148
Porządek obrad XXII Sesji Rady Miejskiej w Kole - 25 marca 2020 r., godz. 16.00 145
KOMUNIKAT BURMISTRZA MIASTA KOŁA 127
Godziny pracy 112
Ważne! KOMUNIKAT BURMISTRZA MIASTA KOŁA 86
Szanowni Państwo, Mieszkańcy miasta Koła! 80
Punkt Obsługi Mieszkańca 75
Obwieszczenie IP.6722.1.2019 66
OS.524.3.2020 66
Polityka prywatności i wykorzystywania plików Cookies w serwisie internetowym bip.kolo.pl 64
Skład osobowy Miejskiej Rady Seniorów w Kole 53
Zarządzenie Nr OA.120.3.2020 Burmistrza Miasta Koła z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Kole 52
Zgromadzenia publiczne 52
Obwieszczenie IP.6733.3.2020 51
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 46
Podatek leśny na 2020 rok 45
Urząd Stanu Cywilnego 44
Podatek od środków transportowych na 2020 rok 42
Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza 41
Sekretarz 41
ul. Włocławska, dz. nr 56/5 (ark. mapy 34) 41
Jednostki organizacyjne 40
Statut Miasta Koła 39
Dyrektorzy placówek oświatowych 38
Podatek rolny na 2020 rok 38
Burmistrz 37
Budżet gminy na 2020 rok 36
Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2019 r. położonych na obszarze Gminy Miejskiej Koło 36
Skarbnik 35
Chojny, gm. Koło, dz. nr 406/7 i 4/13/3 (ark. mapy 2) 33
Planowanie przestrzenne - wnioski 32
Przetargi wg. PZP 31
Zastępca Burmistrza 31
Dostęp do informacji publicznej 30
Obwieszczenie IP.6733.1.2020 29
Wniosek o wydanie warunków technicznych do projektowania przyłącza do sieci kanalizacji deszczowej 29
ul. Włocławska 28
Oświadczenie - dotyczy opłaty retencyjnej 27
Referendum gminne w sprawie odwołania Burmistrza Miasta Koła przed upływem kadencji 27
Wykonanie budżetu gminy za rok 2019 26
Informacja dot. podstawowych zasad higieny w profilaktyce szerzenia się chorób zakaźnych 23
Urząd Stanu Cywilnego 23
Statystyki strony Burmistrz
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Burmistrz Miasta Koła 878
Luty 2020 73
Obwieszczenie IP.6722.1.2019 66
Obwieszczenie IP.6733.3.2020 51
Akty prawne 50
Zarządzenie nr OA.0050.25.2020 50
Zarządzenie nr OA.120.4.2020 50
Zarządzenia Burmistrza Miasta Koła 44
Styczeń 2020 30
Obwieszczenie IP.6733.1.2020 29
Zarządzenie nr OA.120.5.2020 29
Styczeń 2020 28
Biuletyn Kontrola Zarządcza w JST 26
Druki 25
Rok 2018 23
Grudzień 2019 21
Informacje i sprawozdania 20
Zarządzenie nr OA.0050.24.2020 20
Luty 2020 19
Raport o stanie Gminy Miejskiej Koło za 2018 rok 19
Rok 2020 19
Rok 2020 19
Obwieszczenie IP.6733.1.2020 18
Listopad 2019 17
Standardy i wytyczne 17
Zarządzenie nr OA.120.6.2020 16
Grudzień 2018 15
Marzec 2019 15
Rok 2020 15
Zarządzenie nr OA.120.9.2020 15
Czerwiec 2017 14
Kwiecień 2019 14
Zarządzenie nr OA.0050.28.2020 14
Październik 2017 13
Październik 2019 13
Grudzień 2017 12
Czerwiec 2019 10
Grudzień 2010 10
Grudzień 2014 10
Rok 2016 10
Sierpień 2019 10
Wrzesień 2018 10
Czerwiec 2018 9
Grudzień 2011 9
Kwiecień 2005 9
Kwiecień 2006 9
Maj 2017 9
Zarządzenie nr OA.0050.27.2020 9
Zarządzenie nr OA.120.8.2020 9
Czerwiec 2004 8
Statystyki strony Rada Miejska
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Radni Rady Miejskiej w Kole VIII kadencji 2018-2023 181
Porządek obrad XXII Sesji Rady Miejskiej w Kole - 25 marca 2020 r., godz. 16.00 145
Transmisje i nagrania obrad Rady Miejskiej w Kole 140
Plan pracy Rady Miejskiej w Kole na 2020 rok 135
Sesja Rady Miejskiej w Kole z dnia 26 lutego 2020 roku 60
Terminy posiedzeń komisji Rady Miejskiej w Kole w 2020 r. 58
XXI Sesja Rady Miejskiej w Kole - 26 lutego 2020 r. 54
Przewodniczący Rady Miejskiej w Kole 53
Kluby Radnych Rady Miejskiej w Kole 40
Sesja Rady Miejskiej w Kole z dnia 22 stycznia 2020 roku 39
XX Sesja Rady Miejskiej w Kole - 22 stycznia 2020 r. 39
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Kole 30
Terminy dyżurów radnych Rady Miejskiej w Kole 28
II Sesja Rady Miejskiej w Kole - 30 listopada 2018 r. 27
Wzór oświadczenia majątkowego radnego gminy - do pobrania 27
XVIII Sesja Rady Miejskiej w Kole - 20 listopada 2019 r. 27
IX Sesja Rady Miejskiej w Kole - 10 maja 2019 r. 26
XIX Sesja Rady Miejskiej w Kole - 18 grudnia 2019 r. 25
IV Sesja Rady Miejskiej w Kole - 23 stycznia 2019 r. 24
XIII Sesja Rady Miejskiej w Kole - 28 sierpnia 2019 r. 23
VI Sesja Rady Miejskiej w Kole - 27 lutego 2019 r. 22
X Sesja Rady Miejskiej w Kole - 22 maja 2019 r. 22
XI Sesja Rady Miejskiej w Kole - 26 czerwca 2019 r. 22
VII Sesja Rady Miejskiej w Kole - 27 marca 2019 r. 21
XIV Sesja Rady Miejskiej w Kole - 9 września 2019 r. 21
XV Sesja Rady Miejskiej w Kole - 25 września 2019 r. 21
XVI Sesja Rady Miejskiej w Kole - 22 października 2019 r. 21
20. sesja Rady Miejskiej w Kole z dnia 22 stycznia 2020 roku 20
20. sesja Rady Miejskiej w Kole z dnia 22 stycznia 2020 roku 19
V Sesja Rady Miejskiej w Kole - 30 stycznia 2019 r. 19
XVII Sesja Rady Miejskiej w Kole - 30 października 2019 r. 19
21. sesja Rady Miejskiej w Kole z dnia 26 lutego 2020 roku 18
III Sesja Rady Miejskiej w Kole - 19 grudnia 2018 r. 18
Okres międzysesyjny 18
Sesja Rady Miejskiej w Kole z dnia 20 listopada 2019 roku 18
21. sesja Rady Miejskiej w Kole z dnia 26 lutego 2020 roku 17
Sesja Rady Miejskiej w Kole z dnia 26 października 2016 roku 17
Sesja Rady Miejskiej w Kole z dnia 30 stycznia 2019 roku 17
20. sesja Rady Miejskiej w Kole z dnia 22 stycznia 2020 roku 16
21. sesja Rady Miejskiej w Kole z dnia 26 lutego 2020 roku 16
Sesja Rady Miejskiej w Kole z dnia 17 października 2018 roku 16
Sesja Rady Miejskiej w Kole z dnia 23 stycznia 2019 roku 16
Sesja Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 września 2016 roku 16
Sesja Rady Miejskiej w Kole z dnia 19 grudnia 2018 roku 15
Sesja Rady Miejskiej w Kole z dnia 25 października 2017 roku 15
Sesja Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 października 2015 roku 15
21. sesja Rady Miejskiej w Kole z dnia 26 lutego 2020 roku 14
21. sesja Rady Miejskiej w Kole z dnia 26 lutego 2020 roku 14
21. sesja Rady Miejskiej w Kole z dnia 26 lutego 2020 roku 14
Sesja Rady Miejskiej w Kole z dnia 23 listopada 2018 roku 14
Statystyki strony Gmina Miejska Koło
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Status prawny 362
Informacje o środowisku 172
Gospodarka odpadami 54
Władze Gminy Miejskiej Koło 46
Rejestr obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Koła opracowanych na podstawie ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 43
Mapa Miasta Koła 39
Zakres działania i zadania Gminy Miejskiej Koło 35
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Koło 32
Strategia Rozwoju Miasta Koła na lata 2016-2020 32
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Koła 32
Decyzje dotyczące jakości wody z wodociągu publicznego Koło 25
Drogi gminne publiczne - Miasto Koło 25
Rejestr wniosków o zmianę lub sporządzenie planu miejscowego 25
Gminny Program Opieki nad Zabytkami Miasta Koła na lata 2020-2023 Koła na lata 24
Program ochrony środowiska dla miasta Koła na lata 2011-2014 z perspektywą na lata 2015-2018 18
Prognoza Oddziaływania na środowisko dla Programu ochrony środowiska dla miasta Koła na lata 2011-2014 z perspektywą na lata 2015-2018 11
Statystyki strony Informacje
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Informacja dla osób niesłyszących 76
Nieodpłatna pomoc prawna w powiecie kolskim 76
OGŁOSZENIE Burmistrza Miasta Koła dotyczące rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu działalności zadań publicznych w okresie od 3 marca 2020 r. do 30 listopada 2020 r. 62
ZARZĄDZENIE NR OA.0050.15.2020 Burmistrza Miasta Koła z dnia 3 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w okresie od 3 marca 2020 r. do 30 listopada 2020 r 22
OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Koła z dnia 03.02.2020 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego p.n.: "Porzeszenie drogi ulicy Toruńskiej w Kole". 17
Burmistrz Miasta Koła ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w okresie od 15 lutego 2020 r. do 30 listopada 2020 r. 16
OGŁOSZENIE Burmistrza Miasta Koła - wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do wydzierżawienia pod garaże, pasy zieleni, cele rolne, cele składowe, cele handlowe dotychczasowym dzierżawcom 16
Informacja o numerze konta na które można dokonywać wpłat z tytułu opłaty skarbowej przez osoby zamieszkałe poza granicami kraju (SWIFT) 14
Jak bezpiecznie korzystać z zamarzniętych obszarów wodnych? 14
OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Koła o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr IP.6733.6.2019 z dnia 28 stycznia 2020 r. dla inwestycji p.n.: "budowa sieci kablowej średniego napięcia" 14
Obwieszczenie Prezesa SKO w Koninie 14
INFORMACJA dla zarządców nieruchomości i właścicieli domów mieszkalnych 13
INFORMACJA Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Kole dot. zagrożeń wynikających z użytkowania butli gazowych 13
Rodzaje alarmów, sygnały alarmowe, komunikaty ostrzegawcze 13
Informacja o numerze konta na które można dokonywać wpłat z tytułu opłaty skarbowej oraz podatków lokalnych 12
Porządek obrad XX Sesji Rady Miejskiej w Kole - 22 stycznia 2020 r. 12
INFORMACJA - "Koperta życia" dla seniorów 65 + 11
INFORMACJA Burmistrza Miasta Koła - gdzie zgłaszać awarię oświetlenia ulicznego na terenie miasta Koła 11
Informator o powszechnej samoobronie ludności 11
Jak przetrwać upały? Kilka ważnych zasad 11
Komunikat - GRYPA. Dowiedz się więcej. 11
OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Koła o postanowieniach dotyczących postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego p.n.: "budowa sieci kablowej średniego napięcia" 11
Uwaga! Kleszcze! 11
Bądź czujny! Rozpoczął się okres grzewczy, a wraz z nim wzrasta zagrożenie zatrucia czadem! 10
Burmistrz Miasta Koła ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w formie powierzenia realizacji zadania 10
II Sesja Rady Miejskiej w Kole - 30 listopada 2018 r. 10
Porządek obrad V Sesji Rady Miejskiej w Kole - 30 stycznia 2019 r. 10
Sezon grzewczy rozpoczęty! Bądź czujny ... 10
WYNIK KONSULTACJI Projektu "Programu współpracy Gminy Miejskiej Koło z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznegona rok 2020" 10
AKCJA "Nie wypalaj - Wypalając zabijasz !!" 9
KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO w KONINIE I z dnia 5 lutego 2019 r. o prawie wglądu do sprawozdań finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 9
LXII Sesja Rady Miejskiej w Kole - 17 października 2018 roku 9
OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Koła - Informacja o opracowaniu "Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Koło na lata 2019-2022, z perspektywą do roku 2026" 9
OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Koła o sporządzeniu karty inwentaryzacyjnej nieruchomości w celu komunalizacji mienia 9
Agroenergia - kompleksowe wsparcie związane z ograniczeniem negatywnego wpływu na środowisko prowadzonych działalności rolniczych 8
DECYZJA Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o zatwierdzeniu Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miejskiej Koło 8
INFORMACJA Burmistrza Miasta Koła w sprawie zmiany nazwy ulicy 20 Stycznia w Kole w związku z ustawą o zakazie propagowania komunizmu 8
KOMUNIKAT w sprawie skargi na zarządzenia zastępcze Wojewody Wielkopolskiego w przedmiocie zmiany nazwy ulicy położonej w Kole w związku z ustawą o zakazie propagowania komunizmu 8
LXIII Sesja Rady Miejskiej w Kole - 15 listopada 2018 r. 8
OGŁOSZENIE Burmistrza Miasta Koła dotyczące podjęcia konsultacji projektu uchwały dot. powołania Miejskiej Rady Seniorów i nadania jej statutu 8
Ostrożnie z fajerwerkami 8
Porządek obrad VI Sesji Rady Miejskiej w Kole - 27 lutego 2019 r. 8
Porządek obrad VII Sesji Rady Miejskiej w Kole - 27 marca 2019 r. 8
Porządek obrad XIX Sesji Rady Miejskiej w Kole - 18 grudnia 2019 r. 8
Porządek obrad XVIII Sesji Rady Miejskiej w Kole - 20 listopada 2019 r. 8
W trosce o bezpieczne żniwa - apel Okręgowego Inspektora Pracy w Poznaniu do rolników 8
WYNIK KONSULTACJI Projektu uchwały w sprawie powołania Miejskiej Rady Seniorów i nadania jej statutu 8
KOMUNIKAT MINISTERSTWA CYFRYZACJI - Rodzicu, zarejestruj swoje dziecko online! 7
OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Koła nr ŚR.6220.1.14.2019 z dnia 15 listopada 2019 r. o decyzji określającej środowiskowe uwarunkowania dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Budowa ciepłowni geotermalnej w mieście Koło wraz z jej podłączeniem do istniejącego systemu ciepłowniczego MZEC sp. z o.o." 7
OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Koła z dnia 04.10.2019 r. - wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie ciepłowni geotermalnej w mieście Koło wraz z jej podłączeniem do istniejącego systemu ciepłowniczego MZEC Sp. z o.o." 7
Statystyki strony Jednostki organizacyjne
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Jednostki organizacyjne Gminy Miejskiej Koło 304
Przedszkola i Szkoły 109
Spółki z o.o. ze 100 % udziałem Gminy Miejskiej Koło 79
Zdrowie i pomoc społeczna 64
Kultura 60
Sport 51

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij