Urząd Miejski w Kole

ul. Stary Rynek 1

62-600 Koło


tel. (+48 63) 272 08 10, 272 23 11
fax (+48 63) 272 29 84
e-mail: um@kolo.pl
www: www.kolo.pl
Skrzynka podawcza ePUAP: /w0s0og9s3w/skrytka

NIP Urząd Miejski w Kole: 666 12 76 481
NIP Gmina Miejska Koło: 666 20 46 949

REGON Urząd Miejski w Kole: 000526920
REGON Gmina Miejska Koło: 311620880

Statystyki oglądalności BIP od dnia 28.02.2020

Statystyki strony Urząd Miejski
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Urząd Miejski w Kole - Dane podstawowe 2534
Numery kont bankowych 758
Kierownictwo urzędu 672
Wydziały i Samodzielne stanowiska 632
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2020 roku 536
Aplikant Straży Miejskiej w Kole 398
Podatek od nieruchomości na 2020 rok 371
Klauzula informacyjna 340
Opłata od posiadania psów na 2020 rok 337
Urząd Stanu Cywilnego 279
Ważne! KOMUNIKAT BURMISTRZA MIASTA KOŁA 278
Polityka prywatności i wykorzystywania plików Cookies w serwisie internetowym bip.kolo.pl 258
Godziny pracy 257
Porządek obrad XXII Sesji Rady Miejskiej w Kole - 25 marca 2020 r., godz. 16.00 196
Punkt Obsługi Mieszkańca 188
Porządek obrad XXIII Sesji Rady Miejskiej w Kole - 29 kwietnia 2020 r., godz. 16.00 162
KOMUNIKAT BURMISTRZA MIASTA KOŁA 158
Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Kole 143
Burmistrz 133
Planowanie przestrzenne - wnioski 126
Dyrektorzy placówek oświatowych 124
Jednostki organizacyjne 123
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 120
Podatek od środków transportowych na 2020 rok 120
Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza 119
Zgromadzenia publiczne 118
Statut Miasta Koła 112
Sekretarz 108
Warunki techniczne do projektowania przyłącza do sieci kanalizacji deszczowej 108
Szanowni Państwo, Mieszkańcy miasta Koła! 107
Podatek rolny na 2020 rok 104
Przetargi wg. PZP 104
Porządek obrad XXV Sesji Rady Miejskiej w Kole - 27 maja 2020 r., godz. 16.00 102
Podatek leśny na 2020 rok 99
OS.524.3.2020 97
Zastępca Burmistrza 95
Porządek obrad XXIV Sesji Rady Miejskiej w Kole - 14 maja 2020 r., godz. 16.00 94
Zarządzenie Nr OA.120.3.2020 Burmistrza Miasta Koła z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Kole 94
INFORMACJA Burmistrza Miasta Koła o przyznanych nagrodach za osiągnięte wyniki sportowe 93
Urząd Stanu Cywilnego 92
Wniosek o wyrejestrowanie psa z powodu jego zgonu/zaginięcia 90
Skarbnik 88
Budżet gminy na 2020 rok 85
Zapytanie ofertowe - Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego 85
Dyrektorzy placówek oświatowych 84
Oświadczenie - dotyczy opłaty retencyjnej 83
Referendum gminne w sprawie odwołania Burmistrza Miasta Koła przed upływem kadencji 83
Dostęp do informacji publicznej 82
Sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz najemcy stanowiących własność Gminy Miejskiej Koło 82
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia 79
Statystyki strony Burmistrz
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Burmistrz Miasta Koła 2124
Zarządzenia Burmistrza Miasta Koła 184
Akty prawne 148
Luty 2020 147
Zarządzenie nr OA.0050.39.2020 127
Styczeń 2020 86
Zarządzenie nr OA.120.4.2020 82
Rok 2018 81
Zarządzenie nr OA.0050.25.2020 79
Styczeń 2020 76
Zarządzenie nr OA.120.9.2020 75
Rok 2020 72
Biuletyn Kontrola Zarządcza w JST 70
Informacje i sprawozdania 69
Druki 68
Raport o stanie Gminy Miejskiej Koło za 2018 rok 68
Luty 2020 66
Rok 2020 61
Zarządzenie nr OA.120.5.2020 59
Grudzień 2019 57
Rok 2020 56
Zarządzenie nr OA.0050.28.2020 54
Listopad 2019 53
Standardy i wytyczne 52
Zarządzenie nr OA.0050.24.2020 48
Zarządzenie nr OA.0050.27.2020 48
Zarządzenie nr OA.120.8.2020 47
Zarządzenie nr OA.120.6.2020 46
Zarządzenie nr OA.0050.30.2020 44
Zarządzenie nr OA.0050.40.2020 44
Kwiecień 2019 43
Rok 2016 43
Zarządzenie nr OA.0050.38.2020 42
Zarządzenie nr OA.120.13.2020 42
Sierpień 2019 41
Marzec 2019 40
Zarządzenie nr OA.120.10.2020 40
Zarządzenie nr OA.120.7.2020 39
Czerwiec 2019 38
Październik 2019 38
Wrzesień 2019 38
Zarządzenie nr OA.120.11.2020 38
Zarządzenie nr OA.0050.29.2020 37
Zarządzenie nr OA.0050.35.2020 37
Zarządzenie nr OA.0050.45.2020 36
Zarządzenie nr OA.0050.52.2020 35
Maj 2018 34
Rok 2019 34
Grudzień 2010 32
Luty 2019 31
Statystyki strony Rada Miejska
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Radni Rady Miejskiej w Kole VIII kadencji 2018-2023 1078
Transmisje i nagrania obrad Rady Miejskiej w Kole 284
Plan pracy Rady Miejskiej w Kole na 2020 rok 201
Porządek obrad XXII Sesji Rady Miejskiej w Kole - 25 marca 2020 r., godz. 16.00 196
Porządek obrad XXIII Sesji Rady Miejskiej w Kole - 29 kwietnia 2020 r., godz. 16.00 162
Terminy posiedzeń komisji Rady Miejskiej w Kole w 2020 r. 149
Kluby Radnych Rady Miejskiej w Kole 131
Przewodniczący Rady Miejskiej w Kole 124
Sesja Rady Miejskiej w Kole z dnia 26 lutego 2020 roku 120
XXI Sesja Rady Miejskiej w Kole - 26 lutego 2020 r. 111
Wzór oświadczenia majątkowego radnego gminy - do pobrania 110
Porządek obrad XXV Sesji Rady Miejskiej w Kole - 27 maja 2020 r., godz. 16.00 102
Terminy dyżurów radnych Rady Miejskiej w Kole 97
Porządek obrad XXIV Sesji Rady Miejskiej w Kole - 14 maja 2020 r., godz. 16.00 94
Sesja Rady Miejskiej w Kole z dnia 22 stycznia 2020 roku 86
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Kole 85
XX Sesja Rady Miejskiej w Kole - 22 stycznia 2020 r. 85
II Sesja Rady Miejskiej w Kole - 30 listopada 2018 r. 75
XVIII Sesja Rady Miejskiej w Kole - 20 listopada 2019 r. 75
20. sesja Rady Miejskiej w Kole z dnia 22 stycznia 2020 roku 74
XVI Sesja Rady Miejskiej w Kole - 22 października 2019 r. 72
IV Sesja Rady Miejskiej w Kole - 23 stycznia 2019 r. 71
XIII Sesja Rady Miejskiej w Kole - 28 sierpnia 2019 r. 69
IX Sesja Rady Miejskiej w Kole - 10 maja 2019 r. 67
VII Sesja Rady Miejskiej w Kole - 27 marca 2019 r. 67
XIX Sesja Rady Miejskiej w Kole - 18 grudnia 2019 r. 66
X Sesja Rady Miejskiej w Kole - 22 maja 2019 r. 65
XIV Sesja Rady Miejskiej w Kole - 9 września 2019 r. 63
VI Sesja Rady Miejskiej w Kole - 27 lutego 2019 r. 61
XV Sesja Rady Miejskiej w Kole - 25 września 2019 r. 61
XI Sesja Rady Miejskiej w Kole - 26 czerwca 2019 r. 58
XVII Sesja Rady Miejskiej w Kole - 30 października 2019 r. 57
V Sesja Rady Miejskiej w Kole - 30 stycznia 2019 r. 56
III Sesja Rady Miejskiej w Kole - 19 grudnia 2018 r. 55
VIII Sesja Rady Miejskiej w Kole z dnia 24 kwietnia 2019 r. 52
Sesja Rady Miejskiej w Kole z dnia 30 listopada 2018 roku 49
Sesja Rady Miejskiej w Kole z dnia 20 listopada 2019 roku 48
Sesja Rady Miejskiej w Kole z dnia 30 stycznia 2019 roku 48
Uchwała Nr XXII/215/2020 Rady Miejskiej w Kole z dnia 25 marca 2020 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koła na lata 2020-2025 47
20. sesja Rady Miejskiej w Kole z dnia 22 stycznia 2020 roku 46
Okres międzysesyjny 45
Protokół Nr XX/2020 z Sesji Rady Miejskiej w Kole z dnia 22 stycznia 2020 roku 45
Sesja Rady Miejskiej w Kole z dnia 23 stycznia 2019 roku 45
Uchwała Nr XXII/213/2020 Rady Miejskiej w Kole z dnia 25 marca 2020 roku zmieniająca uchwałę budżetu miasta Koła na 2020 rok 45
Sesja Rady Miejskiej w Kole z dnia 18 grudnia 2019 roku 44
Sesja Rady Miejskiej w Kole z dnia 19 grudnia 2018 roku 44
Sesja Rady Miejskiej w Kole z dnia 26 października 2016 roku 44
21. sesja Rady Miejskiej w Kole z dnia 26 lutego 2020 roku 43
Uchwała Nr XXII/209/2020 Rady Miejskiej w Kole z dnia 25 marca 2020 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Koła 43
Sesja Rady Miejskiej w Kole z dnia 17 października 2018 roku 42
Statystyki strony Gmina Miejska Koło
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Status prawny 744
Informacje o środowisku 392
Gospodarka odpadami 134
Władze Gminy Miejskiej Koło 132
Strategia Rozwoju Miasta Koła na lata 2016-2020 122
Mapa Miasta Koła 116
Zakres działania i zadania Gminy Miejskiej Koło 112
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Koło 99
Rejestr obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Koła opracowanych na podstawie ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 98
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Koła 81
Decyzje dotyczące jakości wody z wodociągu publicznego Koło 74
Drogi gminne publiczne - Miasto Koło 71
Gminny Program Opieki nad Zabytkami Miasta Koła na lata 2020-2023 Koła na lata 68
Rejestr wniosków o zmianę lub sporządzenie planu miejscowego 61
Program ochrony środowiska dla miasta Koła na lata 2011-2014 z perspektywą na lata 2015-2018 44
Prognoza Oddziaływania na środowisko dla Programu ochrony środowiska dla miasta Koła na lata 2011-2014 z perspektywą na lata 2015-2018 33
Statystyki strony Informacje
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Nieodpłatna pomoc prawna w powiecie kolskim 857
Informacja dla osób niesłyszących 166
OGŁOSZENIE Burmistrza Miasta Koła dotyczące rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu działalności zadań publicznych w okresie od 3 marca 2020 r. do 30 listopada 2020 r. 96
ZARZĄDZENIE NR OA.0050.15.2020 Burmistrza Miasta Koła z dnia 3 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w okresie od 3 marca 2020 r. do 30 listopada 2020 r 51
OGŁOSZENIE Burmistrza Miasta Koła - wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do wydzierżawienia pod garaże, pasy zieleni, cele rolne, cele składowe, cele handlowe dotychczasowym dzierżawcom 46
Burmistrz Miasta Koła ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w okresie od 15 lutego 2020 r. do 30 listopada 2020 r. 45
OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Koła z dnia 03.02.2020 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego p.n.: "Porzeszenie drogi ulicy Toruńskiej w Kole". 43
OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Koła o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr IP.6733.6.2019 z dnia 28 stycznia 2020 r. dla inwestycji p.n.: "budowa sieci kablowej średniego napięcia" 42
Porządek obrad XX Sesji Rady Miejskiej w Kole - 22 stycznia 2020 r. 40
INFORMACJA Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Kole dot. zagrożeń wynikających z użytkowania butli gazowych 37
Obwieszczenie Prezesa SKO w Koninie 37
Jak bezpiecznie korzystać z zamarzniętych obszarów wodnych? 36
Komunikat - GRYPA. Dowiedz się więcej. 36
Rodzaje alarmów, sygnały alarmowe, komunikaty ostrzegawcze 36
Informacja o numerze konta na które można dokonywać wpłat z tytułu opłaty skarbowej przez osoby zamieszkałe poza granicami kraju (SWIFT) 35
AKCJA "Nie wypalaj - Wypalając zabijasz !!" 33
INFORMACJA Burmistrza Miasta Koła - gdzie zgłaszać awarię oświetlenia ulicznego na terenie miasta Koła 33
INFORMACJA dla zarządców nieruchomości i właścicieli domów mieszkalnych 33
Informacja o numerze konta na które można dokonywać wpłat z tytułu opłaty skarbowej oraz podatków lokalnych 33
Informator o powszechnej samoobronie ludności 33
OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Koła o postanowieniach dotyczących postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego p.n.: "budowa sieci kablowej średniego napięcia" 33
Uwaga! Kleszcze! 33
INFORMACJA - "Koperta życia" dla seniorów 65 + 32
Porządek obrad VI Sesji Rady Miejskiej w Kole - 27 lutego 2019 r. 31
Porządek obrad XVIII Sesji Rady Miejskiej w Kole - 20 listopada 2019 r. 31
Burmistrz Miasta Koła ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w formie powierzenia realizacji zadania 30
INFORMACJA Burmistrza Miasta Koła w sprawie zmiany nazwy ulicy 20 Stycznia w Kole w związku z ustawą o zakazie propagowania komunizmu 30
LXII Sesja Rady Miejskiej w Kole - 17 października 2018 roku 30
Agroenergia - kompleksowe wsparcie związane z ograniczeniem negatywnego wpływu na środowisko prowadzonych działalności rolniczych 29
DECYZJA Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o zatwierdzeniu Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miejskiej Koło 29
Porządek obrad VII Sesji Rady Miejskiej w Kole - 27 marca 2019 r. 29
WYNIK KONSULTACJI Projektu uchwały w sprawie powołania Miejskiej Rady Seniorów i nadania jej statutu 29
II Sesja Rady Miejskiej w Kole - 30 listopada 2018 r. 28
Jak przetrwać upały? Kilka ważnych zasad 28
KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO w KONINIE I z dnia 5 lutego 2019 r. o prawie wglądu do sprawozdań finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 28
OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Koła o sporządzeniu karty inwentaryzacyjnej nieruchomości w celu komunalizacji mienia 28
Porządek obrad V Sesji Rady Miejskiej w Kole - 30 stycznia 2019 r. 28
Porządek obrad XII Sesji Rady Miejskiej w Kole - 28 sierpnia 2019 r. 28
W trosce o bezpieczne żniwa - apel Okręgowego Inspektora Pracy w Poznaniu do rolników 28
KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO w KONINIE I z dnia 22 stycznia 2019 r. o prawie wglądu do sprawozdań finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach samorządowychzarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 27
KOMUNIKAT w sprawie skargi na zarządzenia zastępcze Wojewody Wielkopolskiego w przedmiocie zmiany nazwy ulicy położonej w Kole w związku z ustawą o zakazie propagowania komunizmu 27
OGŁOSZENIE Burmistrza Miasta Koła - Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2018 r., położonych na obszarze Gminy Miejskiej Koło 27
OGŁOSZENIE Burmistrza Miasta Koła dotyczące podjęcia konsultacji projektu uchwały dot. powołania Miejskiej Rady Seniorów i nadania jej statutu 27
OGŁOSZENIE Burmistrza Miasta Koła dotyczące rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofertna realizację zadań z zakresu działalności zadań publicznych w okresie od 16 września 2019 r. do 20 grudnia 2019 r. 27
Porządek obrad III Sesji Rady Miejskiej w Kole - 19 grudnia 2018 r. 27
Porządek obrad IV Sesji Rady Miejskiej w Kole - 23 stycznia 2019 r. 27
Bądź czujny! Rozpoczął się okres grzewczy, a wraz z nim wzrasta zagrożenie zatrucia czadem! 26
KOMUNIKAT w sprawie wyboru ławników do Sądów Powszechnych na kadencję 2020-2023 26
LXIII Sesja Rady Miejskiej w Kole - 15 listopada 2018 r. 26
Porządek obrad X Sesji Rady Miejskiej w Kole - 22 maja 2019 r. 26
Statystyki strony Jednostki organizacyjne
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Jednostki organizacyjne Gminy Miejskiej Koło 634
Przedszkola i Szkoły 207
Zdrowie i pomoc społeczna 160
Spółki z o.o. ze 100 % udziałem Gminy Miejskiej Koło 158
Kultura 136
Sport 105

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij