Urząd Miejski w Kole

ul. Stary Rynek 1

62-600 Koło


tel. (+48 63) 272 08 10, 272 23 11
fax (+48 63) 272 29 84
e-mail: um@kolo.pl
www: www.kolo.pl
Skrzynka podawcza ePUAP: /w0s0og9s3w/skrytka

NIP Urząd Miejski w Kole: 666 12 76 481
NIP Gmina Miejska Koło: 666 20 46 949

REGON Urząd Miejski w Kole: 000526920
REGON Gmina Miejska Koło: 311620880

Statystyki oglądalności BIP od dnia 28.02.2020

Statystyki strony Urząd Miejski
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Urząd Miejski w Kole - Dane podstawowe 4152
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 roku 1381
Numery kont bankowych 1321
Wydziały i Samodzielne stanowiska 1016
Kierownictwo urzędu 1001
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2020 roku 674
Podatek od nieruchomości na 2020 rok 603
Klauzula informacyjna 591
Urząd Stanu Cywilnego 543
Aplikant Straży Miejskiej w Kole 529
Opłata od posiadania psów na 2020 rok 512
Godziny pracy 448
Polityka prywatności i wykorzystywania plików Cookies w serwisie internetowym bip.kolo.pl 429
Młodszy referent w Wydziale Infrastruktury Technicznej, Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Kole 376
Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Kole 342
Punkt Obsługi Mieszkańca 314
Ważne! KOMUNIKAT BURMISTRZA MIASTA KOŁA 313
Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Kole 253
KOMUNIKAT BURMISTRZA MIASTA KOŁA 250
Burmistrz 234
Porządek obrad XXII Sesji Rady Miejskiej w Kole - 25 marca 2020 r., godz. 16.00 234
Jednostki organizacyjne 216
Przetargi wg. PZP 214
Warunki techniczne do projektowania przyłącza do sieci kanalizacji deszczowej 214
Dyrektorzy placówek oświatowych 212
Podatek od środków transportowych na 2020 rok 208
Porządek obrad XXIII Sesji Rady Miejskiej w Kole - 29 kwietnia 2020 r., godz. 16.00 204
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 202
Planowanie przestrzenne - wnioski 198
Wniosek o wyrejestrowanie psa z powodu jego zgonu/zaginięcia 197
Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza 194
Zgromadzenia publiczne 192
Podatek rolny na 2020 rok 188
Referendum gminne w sprawie odwołania Burmistrza Miasta Koła przed upływem kadencji 186
Dostawa fabrycznie nowego, średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Koło nad Wartą w Kole 183
KOMUNIKAT BURMISTRZA MIASTA KOŁA 180
Porządek obrad XXVI Sesji Rady Miejskiej w Kole - 10 czerwca 2020 r., godz. 9.00 179
Sekretarz 174
Statut Miasta Koła 169
Urząd Stanu Cywilnego 169
Zastępca Burmistrza 163
Podatek leśny na 2020 rok 161
Porządek obrad XXV Sesji Rady Miejskiej w Kole - 27 maja 2020 r., godz. 16.00 158
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia 150
Sobczak Andrzej 149
Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej 149
Młodszy referent w Wydziale Organizacyjno-Administracyjnym Urzędu Miejskiego w Kole 147
OS.524.3.2020 146
Skarbnik 145
Urząd Stanu Cywilnego 144
Statystyki strony Burmistrz
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Burmistrz Miasta Koła 3407
Zarządzenia Burmistrza Miasta Koła 328
Akty prawne 239
Zarządzenie nr OA.0050.39.2020 211
Luty 2020 192
Rok 2018 150
Rok 2020 144
Styczeń 2020 138
Rok 2020 128
Raport o stanie Gminy Miejskiej Koło za 2018 rok 127
Biuletyn Kontrola Zarządcza w JST 125
Informacje i sprawozdania 125
Druki 122
Luty 2020 112
Rok 2020 111
Zarządzenie nr OA.120.4.2020 111
Zarządzenie nr OA.0050.25.2020 110
Styczeń 2020 104
Zarządzenie nr OA.120.9.2020 104
Zarządzenie nr OA.0050.30.2020 95
Standardy i wytyczne 93
Listopad 2019 92
Grudzień 2019 91
Zarządzenie nr OA.0050.28.2020 85
Zarządzenie nr OA.0050.38.2020 84
Zarządzenie nr OA.120.5.2020 83
Zarządzenie nr OA.0050.27.2020 78
Zarządzenie nr OA.120.13.2020 78
Kwiecień 2019 77
Zarządzenie nr OA.120.6.2020 77
Rok 2016 76
Zarządzenie nr OA.120.8.2020 76
Sierpień 2019 75
Zarządzenie nr OA.120.10.2020 75
Marzec 2019 74
Styczeń 2019 74
Wrzesień 2019 74
Zarządzenie nr OA.0050.24.2020 74
Czerwiec 2019 73
Zarządzenie nr OA.0050.35.2020 73
Rok 2019 72
Zarządzenie nr OA.0050.29.2020 72
Zarządzenie nr OA.0050.40.2020 72
Maj 2018 70
Październik 2019 70
Zarządzenie nr OA.0050.52.2020 70
Zarządzenie nr OA.120.11.2020 69
Zarządzenie nr OA.120.7.2020 69
Maj 2019 65
Luty 2019 64
Statystyki strony Rada Miejska
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Radni Rady Miejskiej w Kole VIII kadencji 2018-2023 1734
Transmisje i nagrania obrad Rady Miejskiej w Kole 425
Plan pracy Rady Miejskiej w Kole na 2020 rok 276
Terminy posiedzeń komisji Rady Miejskiej w Kole w 2020 r. 252
Porządek obrad XXII Sesji Rady Miejskiej w Kole - 25 marca 2020 r., godz. 16.00 234
Przewodniczący Rady Miejskiej w Kole 207
Kluby Radnych Rady Miejskiej w Kole 206
Porządek obrad XXIII Sesji Rady Miejskiej w Kole - 29 kwietnia 2020 r., godz. 16.00 204
Porządek obrad XXVI Sesji Rady Miejskiej w Kole - 10 czerwca 2020 r., godz. 9.00 179
Wzór oświadczenia majątkowego radnego gminy - do pobrania 179
Sesja Rady Miejskiej w Kole z dnia 26 lutego 2020 roku 175
Terminy dyżurów radnych Rady Miejskiej w Kole 161
XXI Sesja Rady Miejskiej w Kole - 26 lutego 2020 r. 160
Porządek obrad XXV Sesji Rady Miejskiej w Kole - 27 maja 2020 r., godz. 16.00 158
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Kole 141
Sesja Rady Miejskiej w Kole z dnia 22 stycznia 2020 roku 133
Porządek obrad XXIV Sesji Rady Miejskiej w Kole - 14 maja 2020 r., godz. 16.00 131
XX Sesja Rady Miejskiej w Kole - 22 stycznia 2020 r. 131
XVI Sesja Rady Miejskiej w Kole - 22 października 2019 r. 128
20. sesja Rady Miejskiej w Kole z dnia 22 stycznia 2020 roku 121
II Sesja Rady Miejskiej w Kole - 30 listopada 2018 r. 116
IV Sesja Rady Miejskiej w Kole - 23 stycznia 2019 r. 116
VII Sesja Rady Miejskiej w Kole - 27 marca 2019 r. 116
XVIII Sesja Rady Miejskiej w Kole - 20 listopada 2019 r. 116
XIII Sesja Rady Miejskiej w Kole - 28 sierpnia 2019 r. 111
X Sesja Rady Miejskiej w Kole - 22 maja 2019 r. 109
XIV Sesja Rady Miejskiej w Kole - 9 września 2019 r. 109
IX Sesja Rady Miejskiej w Kole - 10 maja 2019 r. 107
Sesja Rady Miejskiej w Kole z dnia 24 lutego 2016 roku 107
XIX Sesja Rady Miejskiej w Kole - 18 grudnia 2019 r. 107
VI Sesja Rady Miejskiej w Kole - 27 lutego 2019 r. 105
XV Sesja Rady Miejskiej w Kole - 25 września 2019 r. 104
III Sesja Rady Miejskiej w Kole - 19 grudnia 2018 r. 98
V Sesja Rady Miejskiej w Kole - 30 stycznia 2019 r. 98
XI Sesja Rady Miejskiej w Kole - 26 czerwca 2019 r. 98
XVII Sesja Rady Miejskiej w Kole - 30 października 2019 r. 97
VIII Sesja Rady Miejskiej w Kole z dnia 24 kwietnia 2019 r. 95
Sesja Rady Miejskiej w Kole z dnia 30 stycznia 2019 roku 93
Sesja Rady Miejskiej w Kole z dnia 20 listopada 2019 roku 92
Sesja Rady Miejskiej w Kole z dnia 23 stycznia 2019 roku 92
I Sesja Rady Miejskiej w Kole - 23 listopada 2018 r. 90
Sesja Rady Miejskiej w Kole z dnia 18 grudnia 2019 roku 90
Sesja Rady Miejskiej w Kole z dnia 30 listopada 2018 roku 90
Sesja Rady Miejskiej w Kole z dnia 26 października 2016 roku 89
Sesja Rady Miejskiej w Kole z dnia 19 grudnia 2018 roku 86
Sesja Rady Miejskiej w Kole z dnia 17 października 2018 roku 76
Sesja Rady Miejskiej w Kole z dnia 27 stycznia 2016 roku 76
20. sesja Rady Miejskiej w Kole z dnia 22 stycznia 2020 roku 75
21. sesja Rady Miejskiej w Kole z dnia 26 lutego 2020 roku 75
Okres międzysesyjny 74
Statystyki strony Gmina Miejska Koło
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Status prawny 1165
Informacje o środowisku 613
Strategia Rozwoju Miasta Koła na lata 2016-2020 222
Gospodarka odpadami 201
Mapa Miasta Koła 198
Zakres działania i zadania Gminy Miejskiej Koło 194
Władze Gminy Miejskiej Koło 182
Rejestr obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Koła opracowanych na podstawie ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 166
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Koło 157
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Koła 146
Drogi gminne publiczne - Miasto Koło 138
Decyzje dotyczące jakości wody z wodociągu publicznego Koło 134
Gminny Program Opieki nad Zabytkami Miasta Koła na lata 2020-2023 Koła na lata 113
Rejestr wniosków o zmianę lub sporządzenie planu miejscowego 97
Program ochrony środowiska dla miasta Koła na lata 2011-2014 z perspektywą na lata 2015-2018 76
Prognoza Oddziaływania na środowisko dla Programu ochrony środowiska dla miasta Koła na lata 2011-2014 z perspektywą na lata 2015-2018 59
Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miejskiej Koło na lata 2014-2032 22
Statystyki strony Informacje
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Nieodpłatna pomoc prawna w powiecie kolskim 1116
Informacja dla osób niesłyszących 290
OGŁOSZENIE Burmistrza Miasta Koła dotyczące rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu działalności zadań publicznych w okresie od 3 marca 2020 r. do 30 listopada 2020 r. 141
ZARZĄDZENIE NR OA.0050.15.2020 Burmistrza Miasta Koła z dnia 3 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w okresie od 3 marca 2020 r. do 30 listopada 2020 r 83
OGŁOSZENIE Burmistrza Miasta Koła - wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do wydzierżawienia pod garaże, pasy zieleni, cele rolne, cele składowe, cele handlowe dotychczasowym dzierżawcom 81
OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Koła z dnia 03.02.2020 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego p.n.: "Porzeszenie drogi ulicy Toruńskiej w Kole". 79
Burmistrz Miasta Koła ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w okresie od 15 lutego 2020 r. do 30 listopada 2020 r. 75
OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Koła o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr IP.6733.6.2019 z dnia 28 stycznia 2020 r. dla inwestycji p.n.: "budowa sieci kablowej średniego napięcia" 71
Uwaga! Kleszcze! 71
INFORMACJA Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Kole dot. zagrożeń wynikających z użytkowania butli gazowych 69
Burmistrz Miasta Koła ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w formie powierzenia realizacji zadania 68
Porządek obrad XX Sesji Rady Miejskiej w Kole - 22 stycznia 2020 r. 68
Komunikat - GRYPA. Dowiedz się więcej. 67
OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Koła o postanowieniach dotyczących postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego p.n.: "budowa sieci kablowej średniego napięcia" 67
Obwieszczenie Prezesa SKO w Koninie 65
Informacja o numerze konta na które można dokonywać wpłat z tytułu opłaty skarbowej przez osoby zamieszkałe poza granicami kraju (SWIFT) 63
Rodzaje alarmów, sygnały alarmowe, komunikaty ostrzegawcze 63
AKCJA "Nie wypalaj - Wypalając zabijasz !!" 62
INFORMACJA dla zarządców nieruchomości i właścicieli domów mieszkalnych 62
Jak bezpiecznie korzystać z zamarzniętych obszarów wodnych? 62
Porządek obrad XVIII Sesji Rady Miejskiej w Kole - 20 listopada 2019 r. 62
INFORMACJA Burmistrza Miasta Koła - gdzie zgłaszać awarię oświetlenia ulicznego na terenie miasta Koła 61
INFORMACJA Burmistrza Miasta Koła w sprawie zmiany nazwy ulicy 20 Stycznia w Kole w związku z ustawą o zakazie propagowania komunizmu 61
Informator o powszechnej samoobronie ludności 61
Porządek obrad VII Sesji Rady Miejskiej w Kole - 27 marca 2019 r. 61
Agroenergia - kompleksowe wsparcie związane z ograniczeniem negatywnego wpływu na środowisko prowadzonych działalności rolniczych 60
INFORMACJA - "Koperta życia" dla seniorów 65 + 60
Informacja o numerze konta na które można dokonywać wpłat z tytułu opłaty skarbowej oraz podatków lokalnych 60
Porządek obrad VI Sesji Rady Miejskiej w Kole - 27 lutego 2019 r. 60
KOMUNIKAT w sprawie skargi na zarządzenia zastępcze Wojewody Wielkopolskiego w przedmiocie zmiany nazwy ulicy położonej w Kole w związku z ustawą o zakazie propagowania komunizmu 59
Porządek obrad V Sesji Rady Miejskiej w Kole - 30 stycznia 2019 r. 59
W trosce o bezpieczne żniwa - apel Okręgowego Inspektora Pracy w Poznaniu do rolników 59
KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO w KONINIE I z dnia 22 stycznia 2019 r. o prawie wglądu do sprawozdań finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach samorządowychzarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 58
KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO w KONINIE I z dnia 5 lutego 2019 r. o prawie wglądu do sprawozdań finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 58
Porządek obrad XI Sesji Rady Miejskiej w Kole - 26 czerwca 2019 r. 58
Porządek obrad XII Sesji Rady Miejskiej w Kole - 28 sierpnia 2019 r. 58
LXII Sesja Rady Miejskiej w Kole - 17 października 2018 roku 57
OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Koła o sporządzeniu karty inwentaryzacyjnej nieruchomości w celu komunalizacji mienia 56
OGŁOSZENIE Burmistrza Miasta Koła dotyczące podjęcia konsultacji projektu uchwały dot. powołania Miejskiej Rady Seniorów i nadania jej statutu 56
Jak przetrwać upały? Kilka ważnych zasad 55
KOMUNIKAT w sprawie wyboru ławników do Sądów Powszechnych na kadencję 2020-2023 55
LXIII Sesja Rady Miejskiej w Kole - 15 listopada 2018 r. 55
Porządek obrad III Sesji Rady Miejskiej w Kole - 19 grudnia 2018 r. 55
OGŁOSZENIE Burmistrza Miasta Koła - Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2018 r., położonych na obszarze Gminy Miejskiej Koło 54
Porządek obrad X Sesji Rady Miejskiej w Kole - 22 maja 2019 r. 54
WYNIK KONSULTACJI Projektu uchwały w sprawie powołania Miejskiej Rady Seniorów i nadania jej statutu 54
II Sesja Rady Miejskiej w Kole - 30 listopada 2018 r. 53
OGŁOSZENIE Burmistrza Miasta Koła dotyczące rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofertna realizację zadań z zakresu działalności zadań publicznych w okresie od 16 września 2019 r. do 20 grudnia 2019 r. 53
Bądź czujny! Rozpoczął się okres grzewczy, a wraz z nim wzrasta zagrożenie zatrucia czadem! 52
DECYZJA Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o zatwierdzeniu Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miejskiej Koło 52
Statystyki strony Jednostki organizacyjne
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Jednostki organizacyjne Gminy Miejskiej Koło 1036
Przedszkola i Szkoły 369
Zdrowie i pomoc społeczna 296
Spółki z o.o. ze 100 % udziałem Gminy Miejskiej Koło 284
Kultura 244
Sport 177

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij