W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Kole

ul. Stary Rynek 1

62-600 Koło


tel. (+48 63) 272 08 10, (63) 262 75 03
fax (+48 63) 272 29 84
e-mail: um@kolo.pl
www: www.kolo.pl
Skrzynka podawcza ePUAP: /w0s0og9s3w/skrytka

NIP Urząd Miejski w Kole: 666 12 76 481
NIP Gmina Miejska Koło: 666 20 46 949

REGON Urząd Miejski w Kole: 000526920
REGON Gmina Miejska Koło: 311620880

Porządek obrad XX Sesji Rady Miejskiej w Kole - 22 stycznia 2020 r.

Zapraszam na XX Sesję Rady Miejskiej w Kole,
która odbędzie się w dniu 22 stycznia 2020 roku (środa) o godz. 11.00
w sali sesyjnej Ratusza Miejskiego w Kole
ul. Stary Rynek 1  

Porządek obrad: 

CZĘŚĆ I
1. Otwarcie Sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Powitanie gości.
4. Propozycje do porządku obrad.
5. Informacja z działalności międzysesyjnej Burmistrza Miasta Koła.
6. Interpelacje i zapytania.
7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koła na lata 2020-2025:
a) przedstawienie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koła na lata 2020-2025,
b) odczytanie opinii Komisji Budżetu i Finansów,
c) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
d) przedstawienie autopoprawek Burmistrza Miasta Koła  do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koła na lata 2020-2025,
e) dyskusja nad autopoprawkami przedstawionymi przez Burmistrza i pozostałymi wnioskami oraz ich przegłosowanie,
f) głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koła na lata 2020-2025.
8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej miasta Koła na 2020 rok:
a) przedstawienie projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej miasta Koła na 2020 rok,
b) odczytanie opinii Komisji Budżetu i Finansów oraz pozostałych komisji stałych rady,
c) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
d) przedstawienie autopoprawek Burmistrza Miasta Koła do projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej miasta Koła na 2020 rok,
e) dyskusja nad autopoprawkami przedstawionymi przez Burmistrza i pozostałymi wnioskami oraz ich przegłosowanie,
f) głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie uchwały budżetowej miasta Koła na 2020 rok.

CZĘŚĆ II
9. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Koła w rejonie ulicy Klonowej – część II.
10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr XXII/145/2004 Rady Miejskiej w Kole z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dla dróg gminnych na terenie miasta Koła.
11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr XL/369/2013 Rady Miejskiej w Kole z dnia 27 listopada 2013 r. zmienioną uchwałą nr XXI/221/2016 Rady Miejskiej w Kole z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z nich.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie odpłatną służebnością przesyłu nieruchomość stanowiącą własność Gminy Miejskiej Koło (nr działek: 15/4 ark. mapy 37; 38/2 ark. mapy 15; 23 ark. mapy 40).
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie odpłatną służebnością przesyłu nieruchomość stanowiącą własność Gminy Miejskiej Koło (nr działki 28/7 ark. mapy 35).
14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie odpłatną służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącą własność Gminy Miejskiej Koło (nr działek 44/3 ark. mapy 37; 11/4 i 11/5 ark. mapy 45; 7/9 ark. mapy 45).
15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Koło na lata 2019-2022 z perspektywą do roku 2026”.
16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie odpłatną służebnością drogową nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Koło.
17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej na rzecz jej użytkownika wieczystego.
18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych położonych w Kole przy ul. Dąbskiej.
19. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazw ulicom położonym na terenie miasta Koła.
20. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Kolskiego na realizację zadania inwestycyjnego.
21. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego i objęcia dodatkowych udziałów w Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością „Oświetlenie Uliczne i Drogowe” z siedzibą w Kaliszu.
22. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Kole na 2020 rok.
23. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania skargi na Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kole Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Kole.
24. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku dotyczącego przebudowy ulicy Kazimierza Wielkiego.
25. Wolne głosy i wnioski.
26. Protokół z XIX Sesji Rady Miejskiej w Kole.
27. Zamknięcie obrad XX Sesji Rady Miejskiej w Kole.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kole
Tomasz Sobolewski

Załączniki

Powiadom znajomego