W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Kole

ul. Stary Rynek 1

62-600 Koło


tel. (+48 63) 272 08 10, (63) 262 75 03
fax (+48 63) 272 29 84
e-mail: um@kolo.pl
www: www.kolo.pl
Skrzynka podawcza ePUAP: /w0s0og9s3w/skrytka

NIP Urząd Miejski w Kole: 666 12 76 481
NIP Gmina Miejska Koło: 666 20 46 949

REGON Urząd Miejski w Kole: 000526920
REGON Gmina Miejska Koło: 311620880

Wydanie dowodu osobistego

Sposób załatwienia sprawy – informacje ogólne

1. Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się w organie dowolnej gminy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się osobiście w siedzibie organu gminy na piśmie utrwalonym w postaci papierowej, opatrzonym własnoręcznym czytelnym podpisem, wypełnionym przez wnioskodawcę albo przez pracownika tego organu na podstawie danych podanych przez wnioskodawcę i zawartych w rejestrze PESEL. Wniosek o wydanie dowodu osobistego osobie do 12. roku życia można złożyć na piśmie utrwalonym w postaci elektronicznej, opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

3. O niemożności złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego spowodowanej chorobą, niepełnosprawnością lub inną niedającą się pokonać przeszkodą wnioskodawca powiadamia organ gminy, który po uprawdopodobnieniu przez wnioskodawcę zaistniałego przypadku zapewnia przyjęcie wniosku w miejscu pobytu tej osoby, chyba że okoliczności nie pozwalają na przyjęcie tego wniosku.

4. Dowód osobisty wydany osobie, która nie ukończyła 12 roku życia  jest ważny 5 lat od daty jego wydania. Dowód osobisty wydany osobie, która ukończyła 12 rok życia  jest ważny 10 lat od daty jego wydania. Dowód osobisty wydany osobie, która ukończyła 12. rok życia, od której chwilowo fizycznie nie jest możliwe pobranie odcisków któregokolwiek z palców, jest ważny przez okres 12 miesięcy od daty jego wydania.

5. Złożenie w siedzibie organu gminy wniosku o wydanie dowodu osobistego osobie nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych wymaga jej obecności przy składaniu wniosku; wyjątek stanowią osoby, które nie ukończyły 5 roku życia.

6. Dowód osobisty odbiera się osobiście w siedzibie organu gminy, w którym został złożony wniosek.

7. Dowód osobisty zawiera warstwę graficzną i elektroniczną.

8. Certyfikaty zamieszczone w warstwie elektronicznej dowodu osobistego:

Warstwa elektroniczna zawiera wszystkie dane, które znajdują się w warstwie graficznej i dodatkowo certyfikaty: (1) potwierdzenia obecności, (2) identyfikacji i uwierzytelnienia oraz (3) podpisu osobistego. Certyfikat (1) aktywny jest w każdym dowodzie, certyfikat 3 – będzie aktywny jeśli wyrazisz na to zgodę. Numery PIN nadaje posiadacz dowodu osobistego tzn. osoba, której dane są zamieszczone w dowodzie osobistym. Certyfikat podpisu osobistego dla osoby powyżej 13. roku życia zaktywizuje się dopiero po uzyskaniu pełnoletności.

Nadać kody PIN możesz przy odbiorze lub w dowolnym czasie w dowolnym urzędzie gminy. Kopertę z kodem PUK może otrzymać tylko posiadacz dowodu osobistego. Kod PUK, który otrzymasz przy odbiorze dowodu osobistego, posłuży do odblokowania kodów PIN po trzykrotnym błędnym wprowadzeniu.

Podczas odbioru dowodu możesz ustalić kody PIN: 4-cyfrowy kod PIN 1, do aktywowania certyfikatu identyfikacji i uwierzytelnienia, 6-cyfrowy kod PIN 2, do aktywowania certyfikatu podpisu osobistego.

W warstwie elektronicznej dowodu osobistego zawarte są odciski palców.

Uwaga!

Zmiana adresu miejsca zamieszkania posiadacza dowodu osobistego wydanego przed dniem 01.03.2015 r. nie stanowi podstawy do jego wymiany.

Termin realizacji

30 dni

Miejsce załatwienia sprawy

Wydział Spraw Obywatelskich
Urząd Miejski w Kole
ul. Stary Rynek 1 parter, pok. 4 – Biuro Dowodów Osobistych
od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30
tel. 63 26 27 527
e-mail: dowody.osobiste@kolo.pl

Opłaty

Brak

Do wniosku o wydanie dowodu osobistego załącza się:

Kolorową fotografię o wymiarach 35×45 mm, wykonaną na jednolitym jasnym tle, z równomiernym oświetleniem, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, z zachowaniem symetrii w pionie, i odzwierciedlającą w sposób niebudzący uzasadnionych wątpliwości wizerunek twarzy osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego. Fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku.     

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. 2021 r. poz. 816 ze zm.)

Ustawa z dnia 14 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2021, poz. 1000)

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 października 2021 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego, jego wydawania i odbioru oraz utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz. U. 2021. poz. 1865)

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 września  2021r. w zmieniające rozporządzenie w sprawie warstwy elektronicznej dowodu osobistego (Dz. U. 2021. poz. 1831)

Załączniki

Informacja pdf, 3 MB

Powiadom znajomego