W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Kole

ul. Stary Rynek 1

62-600 Koło


tel. (+48 63) 272 08 10, (63) 262 75 03
fax (+48 63) 272 29 84
e-mail: um@kolo.pl
www: www.kolo.pl
Skrzynka podawcza ePUAP: /w0s0og9s3w/skrytka

NIP Urząd Miejski w Kole: 666 12 76 481
NIP Gmina Miejska Koło: 666 20 46 949

REGON Urząd Miejski w Kole: 000526920
REGON Gmina Miejska Koło: 311620880

Lokale mieszkalne

Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego art. 21 ust. 1 pkt 2 (Dz. U. 2022 r., poz. 172),

- Uchwała Nr XXVIII/259/2020 Rady Miejskiej w Kole z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Koło (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z dnia 03.09.2020 r. poz. 6701). 


Opłaty:

Bez opłat. 


Termin odpowiedzi:

Na złożony wniosek 2 tygodnie. 


Jednostka odpowiadająca: 

Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Lokalowych
ul. Mickiewicza 12, I piętro, pok. 108
Tel. 63 26 27 516


Tryb odwoławczy:

Burmistrz Miasta Koła. 


Uwagi:

  1. Prawo do ubiegania się o lokal wchodzący w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Koło przysługuje członkom wspólnoty samorządowej Gminy Miejskiej Koło zamieszkującym na terenie Gminy Miejskiej Koło (§ 3 ust. 2 uchwały).
  2. Wnioski o pomoc mieszkaniową można składać w terminie do dnia 30 września każdego roku. Wnioski złożone po dniu 30 września danego roku podlegają rozpatrzeniu w czwartym kwartale roku następnego.
  3. Rozpatrywanie i opiniowanie złożonych wniosków o wynajem mieszkania komunalnego następuje przez Społeczną Komisję Mieszkaniową w ostatnim kwartale danego roku, poprzez przeprowadzenie wizji lokalnych w miejscu zamieszkania wnioskodawcy oraz ustaleniu wysokości uzyskiwanych dochodów.
  4. Wnioski, które zostały pozytywnie zaopiniowane przez Społeczną Komisję Mieszkaniową, tworzą projekty wykazów osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego lub umowy najmu socjalnego lokalu, które podane zostają do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie przez okres 1 m-ca na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kole. W tym też okresie zainteresowane osoby mogą składać odwołania, uwagi i zastrzeżenia od projektów wykazów do Burmistrza Miasta Koła.
  5. Burmistrz po rozpatrzeniu odwołań sporządza ostateczne wykazy osób, które podaje do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kole. 

Dokumenty:

- Wniosek o wynajem mieszkania z zasobu mieszkaniowego Gminy Miejskiej Koło, który można otrzymać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Lokalowych tut. Urzędu, pok. 108 bądź pobrać ze strony www.bip.kolo.pl,

- Deklaracja o wysokości dochodów za okres trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku,

- Oświadczenie o stanie majątkowym,

- Oświadczenie o nieposiadaniu tytułu prawnego do innego lokalu położonego na terenie miasta Koła lub w pobliskiej miejscowości.

Załączniki

INFORMACJA docx, 21 kB

Powiadom znajomego