W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Kole

ul. Stary Rynek 1

62-600 Koło


tel. (+48 63) 272 08 10, (63) 262 75 03
fax (+48 63) 272 29 84
e-mail: um@kolo.pl
www: www.kolo.pl
Skrzynka podawcza ePUAP: /w0s0og9s3w/skrytka

NIP Urząd Miejski w Kole: 666 12 76 481
NIP Gmina Miejska Koło: 666 20 46 949

REGON Urząd Miejski w Kole: 000526920
REGON Gmina Miejska Koło: 311620880

Nabywanie nieruchomości

Podstawa prawna:

Art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 z późn. zm.) oraz art. 25 ust. 2 w związku z art. 23 ust. 1 pkt 7 i art. 11 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r, poz. 1774 ze zm.).
 
Postępowanie w sprawie nabywania nieruchomości są podejmowane z urzędu bądź na wniosek.

Nabywanie nieruchomości lub ich części na rzecz Gminy Miejskiej Koło następuje:
- w drodze wykupu,
- w drodze pierwokupu,
- nabywanie własności rzeczy i praw majątkowych na rzecz Gminy Miejskiej Koło w zamian za zaległości podatkowe,
- nabywanie nieruchomości lub ich części na rzecz Gminy Miejskiej Koło w drodze darowizn,
- wykupu nieruchomości lub ich części w związku z budową  infrastruktury technicznej z uwagi na niemożność korzystania z nieruchomości w sposób dotychczasowy albo w sposób zgodny z jej dotychczasowym przeznaczeniem,
- w drodze wywłaszczenia nieruchomości,
- z mocy prawa na podstawie decyzji o podziale nieruchomości,
- w drodze zamiany  nieruchomości pomiędzy Gminą Miejską Koło a osobami fizycznymi lub prawnymi w związku z realizacją inwestycji.

Nabywanie nieruchomości następuje na podstawie umów notarialnych kupna-sprzedaży lub decyzji administracyjnych.

Wymagane dokumenty:
- tytuł własności (aktualny odpis z KW),
- aktualny wypis i wyrys z ewidencji gruntów,
- zaświadczenie z planu zagospodarowania przestrzennego,
- Uchwała Rady,
- wartość nieruchomości.
- dowód osobisty.
 
Sposób załatwienia sprawy i termin odpowiedzi:
Do 3 miesięcy.
 
Opłaty: 
Nie pobiera się.
 
Jednostka odpowiadająca:
Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Lokalowych
ul. Mickiewicza 12, I piętro, pok. 110
Tel. 63 26 27 502
 
Tryb odwoławczy:
Nie przysługuje.
 
Uwagi:
Dopuszcza się nabywanie nieruchomości gruntowych:
- na tworzenie zasobu nieruchomości,
- na cele publiczne,
- przeznaczonych w planach miejscowych pod budownictwo mieszkaniowe oraz realizację związanych z tym budownictwem urządzeń infrastruktury technicznej i układów komunikacyjnych,
- w celu zniesienia współwłasności przy zachowaniu kryterium ekonomicznego lub efektu przestrzennego,
- wpisanych do rejestru zabytków w celu ich zachowania jako dziedzictwa kultury,
- w celu zakładania lub przeniesienia pracowniczych ogrodów działkowych,
- na inne cele związane z realizacją zadań własnych,
- w zamian za zaległości podatkowe stanowiące dochody gminy.

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane