W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Kole

ul. Stary Rynek 1

62-600 Koło


tel. (+48 63) 272 08 10, (63) 262 75 03
fax (+48 63) 272 29 84
e-mail: um@kolo.pl
www: www.kolo.pl
Skrzynka podawcza ePUAP: /w0s0og9s3w/skrytka

NIP Urząd Miejski w Kole: 666 12 76 481
NIP Gmina Miejska Koło: 666 20 46 949

REGON Urząd Miejski w Kole: 000526920
REGON Gmina Miejska Koło: 311620880

Sprzedaż nieruchomości w drodze przetargu

Podstawa prawna

Rozdział 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce  nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., poz. 518 z późn. zm.) oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108).

 

Opłaty

Od wniosku nie pobiera się opłaty skarbowej.
 

Jednostka odpowiadająca

Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Lokalowych
ul. Mickiewicza 12, I piętro, pok. 109
Tel. 63 26 27 517 
 

Termin odpowiedzi i sposób załatwienia sprawy

1. Postępowanie w w/w sprawach wszczyna się z urzędu bądź na wniosek zainteresowanych.
2. Po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, które polega na zebraniu niezbędnych opinii innych jednostek, sprawdzeniu księgi wieczystej i w razie konieczności dokonania podziału geodezyjnego nieruchomości, podjęcia stosownej  uchwały przez Radę Miejską w Kole, dokonana jest wycena i zostaje podana do publicznej wiadomości na okres 6 tygodni wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. Po upływie terminu składania wniosku przez osoby, którym  przysługuje pierwszeństwo nabycia nieruchomości od dnia zamieszczenia wykazu jest ogłoszony przetarg na sprzedaż nieruchomości.
3. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacone wadium w podanej w ogłoszeniu wysokości i terminie.
4. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nieruchomości a pozostałym zwraca się w terminie 3–ech dni od daty przetargu.
5. Uczestnik przetargu zobowiązany jest okazać dowód  tożsamości oraz dowód wpłaty wadium.
6. Nabywca nieruchomości powiadomiony zostanie o miejscu  i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie może być krótszy  niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.
7. Łączny termin postępowania wynosi ok. 6 miesięcy. Jednakże odpowiedź o możliwości nabycia nieruchomości udzielana jest w terminie 30 dni.
8. Sprawy z zakresu zbywania nieruchomości mają charakter spraw cywilnoprawnych. Obowiązujące przepisy nie przewidują wiążących terminów na załatwienie wniosków.
 

Tryb odwoławczy

Uczestnik przetargu może zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Burmistrza Miasta Koła w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu. 
 

Uwagi

Oświadczenie o wyborze kancelarii notarialnej. 
 

Dokumenty

- Wniosek o nabycie  nieruchomości.
- Dowód wpłaty wadium.
- Dowód osobisty.

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane