W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Kole

ul. Stary Rynek 1

62-600 Koło


tel. (+48 63) 272 08 10, (63) 262 75 03
fax (+48 63) 272 29 84
e-mail: um@kolo.pl
www: www.kolo.pl
Skrzynka podawcza ePUAP: /w0s0og9s3w/skrytka

NIP Urząd Miejski w Kole: 666 12 76 481
NIP Gmina Miejska Koło: 666 20 46 949

REGON Urząd Miejski w Kole: 000526920
REGON Gmina Miejska Koło: 311620880

Wyszukiwanie zaawansowane

Wyniki wyszukiwania:

znaleziono 2610 artykułów
zarządzenie nr: OA.120.41.2021
zarządzenie nr OA.120.41.2021
wydane przez Kierownika Urzędu
z dnia
w sprawie ustalenia 7 stycznia 2022 r. dniem wolnym od pracy w Urzędzie Miejskim w Kole
Status obowiązujące
Znak sprawy: IP.6733.6.2021 z dnia 2 grudnia 2021 r.
Znak sprawy IP.6733.6.2021 z dnia 2 grudnia 2021 r.
Rodzaj dokumentu obwieszczenie
Data ważności ogłoszenia
Opis BURMISTRZ MIASTA KOŁAIP.6733.6.2021Koło, dnia 02.12.2021 r. [start]OBWIESZCZENIEBurmistrza Miasta Koła Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zm.) zawiadamiam o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr IP.6733.6.2021 z dnia 01.12.2021 r. dla inwestycji: „budowa toalety publicznej”.[koniec]Lokalizacja:województwo wielkopolskieKoło, rej ul. Sienkiewiczanr ewidencyjny gruntu: część działki nr 22/2 ark. mapy 33W związku z powyższym informuję, że w terminie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia, w Wydziale Infrastruktury Technicznej, Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Kole przy ul. Mickiewicza 12 (pokój 107) w godz. od 8.00 do 15.00, strony mogą zapoznać się z treścią wydanej decyzji. Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art. 49 kpa). Z-ca Burmistrza Miasta KołaLech Brzeziński Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych  w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informuje, że:1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miejskim w Kole jest Burmistrz Miasta Koła z siedzibą: ul. Stary Rynek 1, 62-600 Koło. 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych – Panią Ewę Galińską, z którą można kontaktować się po adresem poczty elektronicznej inspektor@osdidk.pl, telefonicznie pod numerem: 531 641 425 lub pisemnie na adres siedziby administratora.3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c (RODO) oraz ustawa z dnia 23 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – w szczególności art. 53.4. Odbiorcą Pani/Pana danych może być/będzie projektant sporządzający projekt decyzji na podstawie stosownej umowy oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych.5. Dane będą przechowywane zgodnie z rzeczowym wykazem akt i przepisami o archiwizacji.6. Posiada Pani/Pan prawo do: żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli podstawą ich przetwarzania była zgoda.7. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa, a odmowa podania danych osobowych będzie skutkowała pozostawieniem sprawy bez rozpoznania.8. W przypadku żądania informacji o źródle danych (art. 15 ust. 1 lit. g RODO), prawo to podlega ograniczeniu, jeżeli wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane pozyskano – art. 8a ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.9. Przekazane dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.W przypadku zebrania danych nie od osoby której dotyczą, przysługuje prawo informacji o źródle danych, jeśli nie wpływa to na ochronę praw i wolności osoby od której dane pozyskano.
Stanowisko: Inspektor ds. kadr w Środowiskowym Domu Samopomocy w Kole
Stanowisko Inspektor ds. kadr w Środowiskowym Domu Samopomocy w Kole
Miejsce pracy Środowiskowy Dom Samopomocy w Kole
Termin składania ofert
Miejsce składania ofert Środowiskowy Dom Samopomocy w Kole, ul. Stary Rynek 15, 62-600 Koło
Stanowisko: Podinspektor – zamówienia publiczne
Stanowisko Podinspektor – zamówienia publiczne
Miejsce pracy Urząd Miejski w Kole
Termin składania ofert
Miejsce składania ofert Punkt Obsługi Mieszkańca Urzędu Miejskiego w Kole, ul. Stary Rynek 1
zarządzenie nr: OA.120.40.2021
zarządzenie nr OA.120.40.2021
wydane przez Kierownika Urzędu
z dnia
w sprawie przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze podinspektora – zamówienia publiczne
Status obowiązujące
Adres nieruchomości: ul. Klonowa
Adres nieruchomości ul. Klonowa
Przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Kole w rejonie ul. Klonowej
Typ przetargu pierwszy przetarg ustny nieograniczony
Rodzaj nieruchomości nieruchomość niezabudowana
Cena wywoławcza 130 000,00 zł + 29 900,00 zł (23% VAT) = 159 900,00 zł
Data przetargu
Znak sprawy: ŚR.6220.21.2021 z dnia 29 listopada 2021 r.
Znak sprawy ŚR.6220.21.2021 z dnia 29 listopada 2021 r.
Rodzaj dokumentu obwieszczenie
Data ważności ogłoszenia
Opis [start]OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Koła o wystąpieniu do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, PGW Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Kole, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kole o wyrażenie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowa ul. Energetycznej w Kole.”[koniec]
Znak sprawy: ŚR.6220.21.2021 z dnia 29 listopada 2021 r.
Znak sprawy ŚR.6220.21.2021 z dnia 29 listopada 2021 r.
Rodzaj dokumentu obwieszczenie
Data ważności ogłoszenia
Opis [start]Obwieszczenie Burmistrza Miasta Koła o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa ul. Energetycznej w Kole.”[koniec]
Znak sprawy: IP.6733.8.2021 z dnia 30 listopada 2021 r.
Znak sprawy IP.6733.8.2021 z dnia 30 listopada 2021 r.
Rodzaj dokumentu obwieszczenie
Data ważności ogłoszenia
Opis BURMISTRZ MIASTA KOŁAIP.6733.8.2021Koło, dnia 30.11.2021 r. OBWIESZCZENIEo  wszczęciu postępowania [start]Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 roku, poz. 735) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2021 r. poz. 741 ze zm.) zawiadamia się, iż w dniu 02 listopada 2021 r. zostało wszczęte na wniosek Gminy Miejskiej Koło, ul. Stary Rynek 1, 62-600 Koło, postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego p.n.: „budowa czterech budynków mieszkalnych wielorodzinnych”[koniec]Lokalizacja:Koło, ul. Toruńskanr ewidencyjny gruntu: część działek  5/7, 5/8 ark. mapy 5. W związku z powyższym w każdym stadium postępowania strony mogą zapoznać się z materiałem dowodowym zgromadzonym w przedmiotowej sprawie, jak również wypowiedzieć się co do zabranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w Wydziale Infrastruktury Technicznej, Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Kole, ul. Mickiewicza 12, 62-600 Koło (pokój 107) w godz. od 8.00 do 15.00. Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art. 49 kpa). Z-ca Burmistrza Miasta KołaLech Brzeziński Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych  w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informuje, że:1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miejskim w Kole jest Burmistrz Miasta Koła z siedzibą:    ul. Stary Rynek 1, 62-600 Koło. 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych – Panią Ewę Galińską, z którą można kontaktować się po adresem poczty elektronicznej inspektor@osdidk.pl, telefonicznie pod numerem: 531 641 425 lub pisemnie na adres siedziby administratora.3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c (RODO) oraz ustawa z dnia 23 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – w szczególności art. 53.4. Odbiorcą Pani/Pana danych może być/będzie projektant sporządzający projekt decyzji na podstawie stosownej umowy oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych.5. Dane będą przechowywane zgodnie z rzeczowym wykazem akt i przepisami o archiwizacji.6. Posiada Pani/Pan prawo do: żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli podstawą ich przetwarzania była zgoda.7. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa, a odmowa podania danych osobowych będzie skutkowała pozostawieniem sprawy bez rozpoznania.8. W przypadku żądania informacji o źródle danych (art. 15 ust. 1 lit. g RODO), prawo to podlega ograniczeniu, jeżeli wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane pozyskano – art. 8a ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.9. Przekazane dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.10. W przypadku zebrania danych nie od osoby której dotyczą, przysługuje prawo informacji o źródle danych, jeśli nie wpływa to na ochronę praw i wolności osoby od której dane pozyskano.
uchwała nr: XLII/463/2021
uchwała nr XLII/463/2021
jakiego organu Rady Miejskiej Koła
z dnia
w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości i zasad wypłaty diet radnych
status uchwały obowiązująca