Sekretariat Burmistrza

Ratusz Miejski 

62-600 Koło, ul. Stary Rynek 1, parter, pokój 7

Tel. (63) 262 75 03
e-mail: sekretariat@kolo.pl

 

Korespondencję należy kierować na adres:
Urząd Miejski w Kole
62-600 Koło
ul. Stary Rynek 1


Wydział Organizacyjno-Administracyjny

Naczelnik Artur Zwierzyński 

Ratusz Miejski 

62-600 Koło, ul. Stary Rynek 1, I piętro, pokój 109

Tel. (63) 262 75 61
e-mail: obsluga.zarzadzanie@kolo.pl


Wydział Księgowości
Naczelnik Karolina Ziółkowska
Kontakt:  Urząd Miejski w Kole, ul. Mickiewicza 12, 62-600 Koło, parter, pokój nr 2
Telefon:  (63) 26 10 239
Email: naczelnik.wydzial.finansowy@kolo.pl


Wydział Podatków, Opłat i Egzekucji

Naczelnik Eliza Zawadzka-Kotkowska

Budynek Urzędu Miejskiego w Kole przy ul. Mickiewicza 12

62-600 Koło, ul. Mickiewicza 12, parter, pokój 10

Tel. (63) 26 27 515

e-mail: podatki@kolo.pl


Wydział Infrastruktury Technicznej, Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej

Naczelnik Hanna Zywert

Budynek Urzędu Miejskiego w Kole przy ul. Mickiewicza 12

62-600 Koło, ul. Mickiewicza 12, I piętro, pokój 106

Tel. (63) 262 75 21

e-mail: inwestycje@kolo.pl

 

Zastępca Naczelnika Mariusz Grabarczyk
Budynek Urzędu Miejskiego w Kole przy ul. Mickiewicza 12
62-600 Koło, ul. Mickiewicza 12, I piętro, pokój nr 107
Tel. (63) 262 75 22
e-mail: zagospodarowanie1@kolo.pl


Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Lokalowych 

Naczelnik Dorota Wilk
Budynek Urzędu Miejskiego w Kole przy ul. Mickiewicza 12

62-600 Koło, ul. Mickiewicza 12, I piętro, pokój 113

Tel. (63) 262 75 30

e-mail: mienie.komunalne@kolo.pl

 

Zastępca Naczelnika Renata Kwiręg
Budynek Urzędu Miejskiego w Kole przy ul. Mickiewicza 12
62-600 Koło, ul. Mickiewicza 12, I piętro, pokój nr 111
Tel. (63) 262 75 02
e-mail: mieszkania@kolo.pl 


Wydział Działalności Gospodarczej i Promocji Miasta

Naczelnik Mirosław Kwiręg

Ratusz Miejski

62-600 Koło, ul. Stary Rynek 1, I piętro, pokój 110

Tel. (63) 26 27 518

e-mail: dzialalnosc.gospodarcza@kolo.pl


Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Naczelnik Jacek Nowaczyk
Budynek Urzędu Miejskiego w Kole przy ul. Mickiewicza 12
62-600 Koło, ul. Mickiewicza 12, I piętro, pokój 102
Tel. (63) 262 75 51

e-mail: srodowisko.naczelnik@kolo.pl


Zastępca Naczelnika Szymon Czerwiński
Budynek Urzędu Miejskiego w Kole przy ul. Mickiewicza 12
62-600 Koło, ul. Mickiewicza 12, I piętro, pokój 112
Tel. (63) 262 75 11

e-mail: srodowisko@kolo.pl


Wydział Oświaty i Spraw Społecznych
Ratusz Miejski
62-600 Koło, ul. Stary Rynek 1, I piętro, pokój 111
Tel. (63) 26 27 539


Zamówienia publiczne

Główny Specjalista Maria Bogusława Gaj
Budynek Urzędu Miejskiego w Kole przy ul. Mickiewicza 12

62-600 Koło, ul. Mickiewicza 12, I piętro, pokój 103
Tel. (63) 262 75 23
e-mail: zamowienia.publiczne@kolo.pl


Stanowisko ds. Kontroli


Audytor Wewnętrzny

Agnieszka Rzepka
Ratusz Miejski
62-600 Koło, ul. Stary Rynek 1, II piętro, pokój nr 208
Tel. (63) 262 75 55
e-mail: audytor.wewnetrzny@kolo.pl


Urząd Stanu Cywilnego
Kierownik Lidia Ossowska
Ratusz Miejski
62-600 Koło, ul. Stary Rynek 1, parter, pokój 1
Tel. (63) 26 27 558
e-mail: usc@kolo.pl

Zastępca Kierownika Katarzyna Pękacz
Ratusz Miejski
62-600 Koło, ul. Stary Rynek 1, parter, pokój 2
Tel. (63) 26 27 543

e-mail: usc@kolo.pl


Wydział Spraw Obywatelskich

Naczelnik Katarzyna Wojtysiak

Ratusz Miejski

62-600 Koło, ul. Stary Rynek 1, I piętro, pokój 103

Tel. (63) 26 27 528

e-mail: sprawy.obywatelskie@kolo.pl

 

Zastępca Naczelnika Krystyna Białecka

Ratusz Miejski

62-600 Koło, ul. Stary Rynek 1, parter, pokój 103

Tel. (63) 26 27 524

e-mail: ewidencja.ludnosci@kolo.pl


Biuro Rady Miejskiej

Karolina Więtczak
Anna Krakowska
Ratusz Miejski

62-600 Koło, ul. Stary Rynek 1, I piętro 

Tel. (63) 262 75 44
e-mail: biuro.rady@kolo.pl


Straż Miejska

Komendant 
Krzysztof Ossowski 
62-600 Koło, ul. Stary Rynek 15

Tel. (63) 26 27 581

e-mail: straz.miejska@kolo.pl

 

Zastępca Komendanta Krzysztof Wojciechowski

62-600 Koło, ul. Stary Rynek 15

Tel. (63) 26 27 581

e-mail: straz.miejska@kolo.pl