Radni Rady Miejskiej w Kole VIII kadencji 2018-2023
1. Baryła Ewa
2. Brzeg Sławomir
3. Brzoska Teresa
4. Budny Mariusz
5. Cesarz Andrzej
6. Cesarz Robert
7. Gibaszek Grzegorz
8. Hanefeld Mariusz
9. Janiak Marcin
10. Kaftan Marek
11. Król Adrian
12. Kuty Sebastian
13. Lewicka Ewa
14. Musiałek Halina
15. Obiała Wanda
16. Pękacz Urszula
17. Piasecki Michał
18. Sobolewski Tomasz
19. Sokołowska Maria
20. Szafrański Artur
21. Tomczyk Jarosław