W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Kole

ul. Stary Rynek 1

62-600 Koło


tel. (+48 63) 272 08 10, (63) 262 75 03
fax (+48 63) 272 29 84
e-mail: um@kolo.pl
www: www.kolo.pl
Skrzynka podawcza ePUAP: /w0s0og9s3w/skrytka

NIP Urząd Miejski w Kole: 666 12 76 481
NIP Gmina Miejska Koło: 666 20 46 949

REGON Urząd Miejski w Kole: 000526920
REGON Gmina Miejska Koło: 311620880

Obwieszczenie IP.6733.7.2022 z dnia 18 listopada 2022 r.

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Znak sprawy IP.6733.7.2022 z dnia 18 listopada 2022 r.
Typ sprawy Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
Rodzaj dokumentu obwieszczenie
Data ważności ogłoszenia

BURMISTRZ MIASTA KOŁA
IP.6733.7.2022
Koło, dnia 18.11.2022 r.

OBWIESZCZENIE
o postanowieniach dotyczących postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 2000) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2022 r. poz. 503 ze zm.) zawiadamia się, iż w sprawie wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji p.n.: „Budowa sieci wodociągowej w ul. Łąkowej”.

Lokalizacja:
województwo wielkopolskie
m. Koło 
nr ewidencyjny gruntu: 
działka nr 192/4, ark. mapy 42 – pas drogowy ul. Kraszewskiego,
działka nr 34, ark. mapy 42 – pas drogowy ul. Żeromskiego,
działka nr 26, ark. mapy 42 – pas drogowy ul. Łąkowa,
działka nr 27, ark. mapy 42 – pas drogowy ul. Łąkowa, 
działka nr 7/4, ark. mapy 42 – pas drogowy ul. Łąkowa, 
działki nr 28/2, ark. mapy 47 – pas drogowy ul. Łąkowa
działka nr 28/1,ark. mapy 47 – droga krajowa nr 92. 

zostało wydane postanowienie przez Burmistrza Miasta Koła Nr IP.6733.7.2022 z dnia 18.11.2022 r. dotyczące zawieszenia, z urzędu, wszczętego na wniosek Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o, ul. Energetyczna 11, 62-600 Koło postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji jw. 

W związku z powyższym w każdym stadium postępowania strony mogą zapoznać się z materiałem dowodowym zgromadzonym w przedmiotowej sprawie, jak również wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w Wydziale Infrastruktury Technicznej, Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Kole, ul. Mickiewicza 12,  62-600 Koło w godzinach pracy urzędu.

Zawieszenie postępowania wstrzymuje bieg terminów przewidzianych w Kodeksie postępowania administracyjnego. (art. 103 Kodeksu postępowania administracyjnego).

Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art. 49 kpa). 

Z-ca Burmistrza Miasta Koła
Lech Brzeziński

Powiadom znajomego