Brak treści artykułu

Załączniki:

Uchwała Nr XXI/195/2020 Rady Miejskiej w Kole z dnia 26 lutego 2020 r. zmieniającej uchwałę budżetu miasta Koła na 2020 rok
Uchwała Nr XXI/196/2020 Rady Miejskiej w Kole z dnia 26 lutego 2020 r. - ZMIENIONA UCHWAŁĄ Nr XXII/214/2020 Z DN. 25.03.2020
Uchwała Nr XXI/197/2020 Rady Miejskiej w Kole z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koła na lata 2020-2025
Uchwała Nr XXI/198/2020 Rady Miejskiej w Kole z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie powierzenia Miejskiemu Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kole wykonywania zadania własnego Gminy Miejskiej Koło
Uchwała Nr XXI/199/2020 Rady Miejskiej w Kole z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia ceny za odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych kanalizacją deszczową na terenie miasta Koła
Dz. Urz. Woj. Wlkp. z dnia 28.02.2020 r., Poz. 1993 - dotyczy UCHWAŁY NR XXI/199/2020 RADY MIEJSKIEJ W KOLE z dnia 26.02.2020 r. w sprawie ustalenia ceny za odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych kanalizacją deszczową na terenie miasta Koła
Uchwała Nr XXI/200/2020 Rady Miejskiej w Kole z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie odpłatną służebnością przesyłu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Koło
Uchwała Nr XXI/201/2020 Rady Miejskiej w Kole z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie odpłatną służebnością przesyłu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Koło
Uchwała Nr XXI/202/2020 Rady Miejskiej w Kole z dnia 26 lutego 2020 r. zmieniającej uchwałę nr XXXVII/345/2017 Rady Miejskiej w Kole z dnia 29 marca 2017 r. zmienioną uchwałą nr VI/49/2019 r. z dnia 27 lutego 2019 r.
Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z dnia 28 lutego 2020 r., Poz. 1994 - dotyczy UCHWAŁY NR XXI/202/2020 RADY MIEJSKIEJ W KOLE z dnia 26 lutego 2020 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXVII/345/2017 Rady Miejskiej w Kole z dnia 29 marca 2017 r.
Uchwała Nr XXI/203/2020 Rady Miejskiej w Kole z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Koła na lata 2020-2023”
Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z dnia 4 marca 2020 r., Poz. 2103 - dotyczy UCHWAŁY NR XXI/203/2020 RADY MIEJSKIEJ W KOLE z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Koła na lata 2020-2023”
Uchwała Nr XXI/204/2020 Rady Miejskiej w Kole z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kole
Uchwała Nr XXI/205/2020 Rady Miejskiej w Kole z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie rozpatrzenia wniosku Spółdzielni Mieszkaniowej w Kole
Uchwała Nr XXI/206/2020 Rady Miejskiej w Kole z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie rozpatrzenia wniosku dotyczącego naprawy drogi i chodnika przy ul. Asnyka w Kole
Uchwała Nr XXI/207/2020 Rady Miejskiej w Kole z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie przekazania wniosku dotyczącego zamontowania monitoringu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Kole
Uchwała Nr XXI/208/2020 Rady Miejskiej w Kole z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie przekazania wniosku dotyczącego zamiany mieszkania komunalnego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Kole