W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Kole

ul. Stary Rynek 1

62-600 Koło

 

tel. (+48 63) 272 08 10, (63) 262 75 03
fax (+48 63) 272 29 84
e-mail: um@kolo.pl
www: www.kolo.pl
Skrzynka podawcza ePUAP: /w0s0og9s3w/SkrytkaESP

NIP Urząd Miejski w Kole: 666 12 76 481
NIP Gmina Miejska Koło: 666 20 46 949

REGON Urząd Miejski w Kole: 000526920
REGON Gmina Miejska Koło: 311620880

Burmistrz Miasta Koła

Burmistrz Miasta Koła 
dr Krzysztof Witkowski

Sekretariat Burmistrza
Ratusz Miejski
62-600 Koło, ul. Stary Rynek 1, parter, pokój nr 8
Tel. (63) 26 27 503
e-mail: burmistrz@kolo.pl 

Burmistrzowi bezpośrednio podlegają następujące komórki organizacyjne Urzędu:

 1. Pełnomocnik ds. nadzoru właścicielskiego nad spółkami miejskimi.
 2. Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Lokalowych.
 3. Audytor Wewnętrzny.
 4. Główny specjalista ds. kontroli.
 5. Straż Miejska.
 6. Radca Prawny.
 7. Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych.

Burmistrz Miasta Koła jest Kierownikiem Urzędu i zwierzchnikiem służbowym pracowników Urzędu.


Do zakresu zadań i kompetencji Burmistrza należy:

 1. Reprezentowanie Gminy i Urzędu na zewnątrz.
 2. Wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego wobec wszystkich pracowników Urzędu.
 3. Podejmowanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy i wyznaczanie innych osób do podejmowania tych czynności.
 4. Upoważnianie pracowników Urzędu do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej.
 5. Reprezentowanie Gminy i jej organów w postępowaniu sądowym i administracyjnym a także przed Trybunałem Konstytucyjnym i organami administracji rządowej oraz upoważnianie do reprezentowania Gminy w oznaczonym zakresie.
 6. Podejmowanie działań zapewniających prawidłową realizację zadań Urzędu.
 7. Ogólny nadzór nad prawidłowym wykonywaniem przez pracowników Urzędu czynności kancelaryjnych.
 8. Przyjmowanie oświadczeń o stanie majątkowym od pracowników samorządowych i kierowników jednostek organizacyjnych.
 9. Wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla Burmistrza ustawami, Statutem Gminy Miejskiej Koło, uchwałami Rady i niniejszym Regulaminem Urzędu Miejskiego w Kole.

Krzysztof Witkowski - Doktor nauk humanistycznych w zakresie historii, muzealnik (posiada najwyższy w polskim muzealnictwie tytuł kustosza dyplomowanego), radca prawny. Ukończył również podyplomowe studia public relations oraz szacowania nieruchomości i odbył praktyki niezbędne do uzyskania uprawnień rzeczoznawcy majątkowego.

W latach 2000-2004 pracował w Urzędzie Miejskim w Kole, a w okresie 2004-2015 był dyrektorem Muzeum Technik Ceramicznych w Kole. W czasie jego dyrektorowania kolskie muzeum było laureatem licznych nagród. Był inspiratorem i współautorem stałej wystawy kolskiego fajansu w kolskim Ratuszu.

Regionalista, pasjonat, badacz i popularyzator dziejów Koła i ziemi kolskiej oraz zakonu bernardynów. Autor licznych książek, folderów i artykułów, a także uczestnik i organizator licznych sympozjów i konferencji (np. z okazji 550-lecia fundacji klasztoru OO. Bernardynów w Kole). Z jego publikacji wymieńmy: Władysław Odonic – książę wielkopolski (ok. 1190-1239), Najdawniejsze dzieje Koła (2012, red. i współautor), Dzieje Kościoła i szpitala św. Ducha w Kole (2013), Osiek Mały – dzieje gminy (2014, red. i współautor), Dzieje ratusza w Kole (2015, red. i współautor), Bernardyni kolscy 1466-2016. 550 lat dziedzictwa i posługi (2016, red. i współautor).

Wyróżniony odznaką honorową „Za zasługi dla Województwa Wielkopolskiego”.

Od 23 listopada 2018 r. Burmistrz Miasta Koła.

Powiadom znajomego