W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miejski w Kole

ul. Stary Rynek 1

62-600 Koło


tel. (+48 63) 272 08 10, (63) 262 75 03
fax (+48 63) 272 29 84
e-mail: um@kolo.pl
www: www.kolo.pl
Skrzynka podawcza ePUAP: /w0s0og9s3w/skrytka

NIP Urząd Miejski w Kole: 666 12 76 481
NIP Gmina Miejska Koło: 666 20 46 949

REGON Urząd Miejski w Kole: 000526920
REGON Gmina Miejska Koło: 311620880

Tablica ogłoszeń

Obwieszczenie ŚR.6220.6.2022 z dnia 5 sierpnia 2022 r.

OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Koła dla Stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: ,,Budowie stacji paliw płynnych oraz LPG wraz z niezbędną infrastrukturą w rejonie ul. Ks. Opałki i ul. Przesmyk w miejscowości Koło, na terenie nieruchomości stanowiących działki nr ewid. 32/8, 33/7 i 34/7 ark. mapy 24 obręb Koło" o wysłanych pismach w przedmiotowej sprawie zawiadamiające o wszczęciu postępowania oraz przekazujące wniosek do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kole, PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Kole, o wydanie opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby, co do zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko wnioskowanego przedsięwzięcia wraz z uzasadnieniem swojego stanowiska uwzględniającym łącznie uwarunkowania, o których mowa w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029).

Obwieszczenie IP.6733.6.2022 z dnia 3 sierpnia 2022 r.

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 roku, poz. 735 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2022 r. poz. 503) zawiadamia się, iż w dniu 27 lipca 2022 r. zostało wszczęte, na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, w imieniu i na rzecz której działa pełnomocnik Pani Martyna Grzelak przedstawiciel firmy ARTBIX Artur Kubik, ul. Majkowska 11, 62-800 Kalisz, postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego p.n.: „Budowa sieci gazowej ś/c PE dn 63”.

Informacja dla zarządców nieruchomości i właścicieli domów mieszkalnych

Dane o czynszach należy przekazać osobiście do Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Lokalowych Urzędu Miejskiego w Kole, przy ul. Mickiewicza 12 /pok. 108/ lub za pośrednictwem poczty na drukach, których wzór określa w/w rozporządzenie. Zestawienie danych za I półrocze 2022 r. należy przekazać do końca lipca 2022 r., natomiast dane za II półrocze 2022 r. należy przekazać do końca stycznia 2023 r.