W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miejski w Kole

ul. Stary Rynek 1

62-600 Koło


tel. (+48 63) 272 08 10, (63) 262 75 03
fax (+48 63) 272 29 84
e-mail: um@kolo.pl
www: www.kolo.pl
Skrzynka podawcza ePUAP: /w0s0og9s3w/skrytka

NIP Urząd Miejski w Kole: 666 12 76 481
NIP Gmina Miejska Koło: 666 20 46 949

REGON Urząd Miejski w Kole: 000526920
REGON Gmina Miejska Koło: 311620880

Tablica ogłoszeń

Obwieszczenie IP.6733.7.2021 z dnia 22 listopada 2021 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zm.) zawiadamiam  o wydanej decyzji Nr IP.6733.7.2021 z dnia 22.11.2021 r. dotyczącej umorzenia postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji:  „budowa sześciu budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą techniczną”

Wykaz nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Kole przeznaczone do sprzedaży w drodze II przetargu ustnego nieograniczonego

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r., poz.1899) Burmistrz Miasta Koła informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kole, ul. Mickiewicza 12 zostały wywieszone na okres 21 dni, tj. od 22.11.2021 r. – 13.12.2021 r., oraz zostały zamieszczone na stronie...

Obwieszczenie ŚR.6220.20.2021 z dnia 17 listopada 2021 r.

OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Koła o wystąpieniu do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, PGW Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Kole, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kole o wyrażenie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: „Zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna wraz z towarzyszącą infrastrukturą w miejscowości Koło, powiat kolski.”

Obwieszczenie ŚR.6220.20.2021 z dnia 16 listopada 2021 r.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Koła o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna wraz z towarzyszącą infrastrukturą w miejscowości Koło, powiat kolski.”

OGŁOSZENIE o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej przez Uczniowski Klub Sportowy Huragan Koło w trybie art. 19a ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

W dniu 19.11.2021 r. do Urzędu Miejskiego w Kole wpłynęła oferta złożona przez Uczniowski Klub Sportowy Huragan Koło na realizację zadania publicznego p.n.: „Mikołajkowe nurkowanie na Pływalni Miejskiej w Kole”. Wobec powyższego zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Kole oraz na stronie internetowej www.kolo.pl

Porządek obrad XLII Sesji Rady Miejskiej Koła - 24 listopada 2021 r., godz. 13.00

Informuję, że w związku z rosnącą liczbą nowych przypadków zakażenia SARS CoV 2 (COVID-19) oraz zgodnie z rekomendacją Ministra Zdrowia, XLII Sesja Rady Miejskiej Koła, planowo zwołana na dzień 24.11.2021 r., godz. 13.00 w Ratuszu Miejskim w Kole odbędzie się w MIEJSKIM OŚRODKU SPORTU I REKREACJI W KOLE, ul. Szkolna 2b.