W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miejski w Kole

ul. Stary Rynek 1

62-600 Koło


tel. (+48 63) 272 08 10, (63) 262 75 03
fax (+48 63) 272 29 84
e-mail: um@kolo.pl
www: www.kolo.pl
Skrzynka podawcza ePUAP: /w0s0og9s3w/skrytka

NIP Urząd Miejski w Kole: 666 12 76 481
NIP Gmina Miejska Koło: 666 20 46 949

REGON Urząd Miejski w Kole: 000526920
REGON Gmina Miejska Koło: 311620880

Tablica ogłoszeń

KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO W KONINIE I z dnia 16 lutego 2024 r. o komitetach wyborczych utworzonych w związku z wyborami do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborami wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonymi na dzień 7 kwietnia 2024 r.

KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO W KONINIE I z dnia 16 lutego 2024 r. o komitetach wyborczych utworzonych w związku z wyborami do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborami wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonymi na dzień 7 kwietnia 2024 r.

OBWIESZCZENIE Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kole

Burmistrz Miasta Koła podaje do publicznej wiadomości OBWIESZCZENIE Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kole o wydaniu w dniu 19.02.2024 r. decyzji nr PO.ZUZ.3.4210.374.2023.ŁA udzielającej pozwolenia wodnoprawnego w sprawie j.w., decyzja została wydana na wniosek Gminy Koło, ul. Henryka Sienkiewicza 23, 62 – 600 Koło.

Wykaz zgłoszonych kandydatów do Miejskiej Rady Seniorów w Kole

Zgodnie z § 11 ust. 3 Statutu Miejskiej Rady Seniorów w Kole - Uchwała Nr XVIII/147/2019 Rady Miejskiej w Kole z dnia 20 listopada 2019 r. w sprawie powołania Miejskiej Rady Seniorów i nadania jej statutu podaje się do publicznej wiadomości wykaz zgłoszonych kandydatów do Miejskiej Rady Seniorów w Kole.

Obwieszczenie ŚR.6220.6.2023 z dnia 15 lutego 2024 r.

Burmistrz Miasta Koła zawiadamia strony postępowania, że w związku z toczącym się postępowaniem na wniosek z dnia 21.09.2023 r. Zakładu Mięsnego CARNIS-KOŁO Bronisław Rowecki SKA, ul. Zachodnia 5, 62-600 Koło przedłożony przez pełnomocnika Panią Bożenę Nowicką w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa istniejącego Zakładu Mięsnego CARNIS-KOŁO Bronisław Rowecki SKA”, o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów, materiałów oraz zgłoszonych żądań w ww. sprawie, w tym z opiniami wydanymi przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kole, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kole.

Obwieszczenie IP.6733.3.2024 z dnia 12 lutego 2024 r.

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 roku, poz. 775) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 ze zm.) zawiadamia się, iż w dniu 07 lutego 2024 r. zostało wszczęte, na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa, Sp. z o.o., ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów w imieniu i na rzecz której działa pełnomocnik Pan Jarosław Figurski, ul. Pl. Henryka Sienkiewicza 23, 62-700 Turek postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego p.n.: „Budowa stacji redukcyjno-pomiarowej gazu ziemnego I stopnia Q=25 000 m³/h”.

OBWIESZCZENIE Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 2 lutego 2024 roku o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Poznaniu w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Burmistrz Miasta Koła podaje do publicznej wiadomości OBWIESZCZENIE Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 2 lutego 2024 roku o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Poznaniu w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.