W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Kole

ul. Stary Rynek 1

62-600 Koło


tel. (+48 63) 272 08 10, (63) 262 75 03
fax (+48 63) 272 29 84
e-mail: um@kolo.pl
www: www.kolo.pl
Skrzynka podawcza ePUAP: /w0s0og9s3w/skrytka

NIP Urząd Miejski w Kole: 666 12 76 481
NIP Gmina Miejska Koło: 666 20 46 949

REGON Urząd Miejski w Kole: 000526920
REGON Gmina Miejska Koło: 311620880

Ostatnio opublikowane:

Zamówienie na: Wykonanie usługi polegającej na wycenie wartości nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem geodezyjnym 121/7 (ark. mapy 43) o pow. 0,0319 ha, będącej własnością Gminy Miejskiej Koło, położonej w Kole przy ul. Konarskiego, przeznaczonej do sprzedaży
Zamówienie na Wykonanie usługi polegającej na wycenie wartości nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem geodezyjnym 121/7 (ark. mapy 43) o pow. 0,0319 ha, będącej własnością Gminy Miejskiej Koło, położonej w Kole przy ul. Konarskiego, przeznaczonej do sprzedaży
Status zamówienia rozstrzygnięte
Zamawiający Urząd Miejski w Kole
Tryb zamówienia zapytanie ofertowe
Rodzaj zamówienia usługi
Wartość zamówienia do 130 000 zł netto
Termin składania ofert
Zamówienie na: Wykonanie usługi polegającej na wycenie wartości rynkowej nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem geodezyjnym 11/8 (ark. mapy 45) o pow. 1,1938 ha, będącej własnością Gminy Miejskiej Koło, położonej w Kole przy ul. Cegielnianej, przeznaczonej do zbycia w drodze darowizny na rzecz Skarbu Państwa
Zamówienie na Wykonanie usługi polegającej na wycenie wartości rynkowej nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem geodezyjnym 11/8 (ark. mapy 45) o pow. 1,1938 ha, będącej własnością Gminy Miejskiej Koło, położonej w Kole przy ul. Cegielnianej, przeznaczonej do zbycia w drodze darowizny na rzecz Skarbu Państwa
Status zamówienia rozstrzygnięte
Zamawiający Urząd Miejski w Kole
Tryb zamówienia zapytanie ofertowe
Rodzaj zamówienia usługi
Wartość zamówienia do 130 000 zł netto
Termin składania ofert
zarządzenie nr: OA.0050.114.2023
zarządzenie nr OA.0050.114.2023
wydane przez Burmistrza
z dnia
w sprawie zmiany składu osobowego Zespołu Interdyscyplinarnego
Status obowiązujące
Uwagi Traci moc Zarządzenie Nr OA.0050.92.2023 Burmistrza Miasta Koła z dnia 5 października 2023 r.
Znak sprawy: IP.6733.13.2023 z dnia 1 grudnia 2023 r.
Znak sprawy IP.6733.13.2023 z dnia 1 grudnia 2023 r.
Rodzaj dokumentu obwieszczenie
Data ważności ogłoszenia
Opis BURMISTRZ MIASTA KOŁAIP.6733.13.2023Koło, dnia 01.12.2023 r.  [start]OBWIESZCZENIEo postanowieniach dotyczących postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego[koniec] Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 roku, poz. 775.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 ze zm.) zawiadamia się, iż w sprawie inwestycji p.n.:„Budowa instalacji fotowoltaicznej gruntowej o mocy do 1 MW wraz z instalacją towarzyszącą”. Lokalizacja:województwo wielkopolskie, powiat kolski,m. Koło, ul. Poniatowskiego,  nr ewidencyjny gruntu: działka nr 56/12 ark. mapy 50nie zostały wydane postanowienia. W związku z powyższym w każdym stadium postępowania strony mogą zapoznać się z materiałem dowodowym zgromadzonym w przedmiotowej sprawie, jak również wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w Wydziale Infrastruktury Technicznej, Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Kole, ul. Mickiewicza 12, 62-600 Koło. Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art. 49 kpa).z up. BURMISTRZA Miasta KołaZ-ca BURMISTRZA Lech Brzeziński              
zarządzenie nr: OA.120.28.2023
zarządzenie nr OA.120.28.2023
wydane przez Kierownika Urzędu
z dnia
w sprawie wykazu stanowisk pracy na których pracownicy otrzymują posiłki profilaktyczne oraz zasad ich wydawania
Uwagi Traci moc Zarządzenie Nr 0A.0050.207.2019 Burmistrza Miasta Kola z dnia 09 grudnia 2019 r.

Zarządzenie Nr 621/2023 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 28 listopada 2023 r. w  sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do rad gmin i rad powiatów w województwie wielkopolskim oraz do Sejmiku Województwa Wielkopolskiego

Burmistrz Miasta Koła podaje do publicznej wiadomości Zarządzenie Nr 621/2023 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 28 listopada 2023 r. w  sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do rad gmin i rad powiatów w województwie wielkopolskim oraz do Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.

Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego ograniczonego i w trybie bezprzetargowym

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.) Burmistrz Miasta Koła informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kole, ul. Mickiewicza 12 zostały wywieszone oraz zamieszczone na stronie internetowej www.bip.kolo.pl wykazy nieruchomości gruntowych na...

zarządzenie nr: OA.0050.110.2023
zarządzenie nr OA.0050.110.2023
wydane przez Burmistrza
z dnia
w sprawie zmieniające budżet miasta Koła na 2023 rok
Status obowiązujące
zarządzenie nr: OA.0050.113.2023
zarządzenie nr OA.0050.113.2023
wydane przez Burmistrza
z dnia
w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Kole w rejonie ul. Konarskiego oraz ustalenia ceny sprzedaży nieruchomości
Status obowiązujące
zarządzenie nr: OA.0050.112.2023
zarządzenie nr OA.0050.112.2023
wydane przez Burmistrza
z dnia
w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Kole w rejonie ul. Konarskiego oraz ustalenia ceny sprzedaży nieruchomości
Status obowiązujące