W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Deklaracja dostępności

Urząd Miejski zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do podmiotowej strony Biuletynu Informacji Publicznej: BIP - Urząd Miejski .

Data publikacji strony internetowej: 2020-02-28.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-09-30.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2024-03-29.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:


Wstęp

Treści niedostępne cyfrowo:

 1. Nie wszystkie elementy nietekstowe (grafiki, zdjęcia prezentujące istotne informacje) mają dodany tekst alternatywny lub opisy treści.
 2. Nie wszystkie pliki do pobrania (w formacie .pdf, .doc i inne) są przygotowane jako dostępne, tzn. nie mają struktury pozwalającej osobom niewidomym na ich przeglądanie lub też są skanami dokumentów. Tym samym nie ma możliwości ich odczytania za pomocą wspomagających programów komputerowych. Alternatywą dla części niedostępnych plików w formacie .pdf są pliki w formacie .doc.
 3. Nie wszystkie zamieszczone teksty są napisane w sposób dostępny dla osób, które na co dzień nie posługują się językiem urzędowym. Pracujemy nad tym, żeby w nowo publikowanych tekstach używać prostego języka, wyjaśniać trudne słowa, rozwijać skróty oraz nie stosować niezrozumiałego słownictwa.
 4. Część z opublikowanych tekstów nie ma odpowiedniej struktury nagłówkowej.
 5. Nie wszystkie tabele posiadają nagłówki i podpisy.
 6. Niektóre opisy odnośników w niewystarczający sposób informują o treściach do których kierują, a niektóre odnośniki w ramach jednego serwisu internetowego nie otwierają się w tym samym oknie.

 

Treści niedostępne cyfrowo ze względu na wyłączenia:

 1. Filmy opublikowane przed 23 września 2020 r. są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności. Pliki wideo z nagranych już transmisji nie posiadają napisów dla osób niesłyszących ani audiodeskrypcji. W przypadku nagranaych już transmisji z sesji Rady Miejskiej dostępne są protokoły z obrad. Od 24 września 2020 r. nagrania z obrad Rady Miejskiej Koła są publikowane w wersji z napisami dla niesłyszących.
 2. Dokumenty tekstowe i tekstowo-graficzne, dokumenty utworzone w programach przeznaczonych do tworzenia prezentacji lub arkuszy kalkulacyjnych, opublikowane przed dniem 23 września 2018 r. są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności, chyba, że ich zawartość jest niezbędna do realizacji zadań podmiotu.
 3. Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.
 4. Pliki wytworzone przez inne podmioty niż Urząd Miejski w Kole i przekazane do publikacji w formie papierowej lub skanów nie są dostępne z uwagi na brak dostępu do danych źródłowych. Dotyczy to również oświadczeń majątkowych, które są w większości sporządzone ręcznie, następnie zeskanowane, a do których modyfikacji podmiot nie jest uprawniony.
 5. Treści archiwalne, niewykorzystywane do realizacji bieżących zadań są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.
 6. Transmisje nadawane na żywo nie mają dodanych napisów dla osób niesłyszących ani audiodeskrypcji. 

 

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kole zawiera:

 • mapę serwisu, ułatwiającą dostęp do informacji znajdujących się na kolejnych podstronach,
 • instrukcję obsługi,
 • kontrast elementów na stronie jest realizowany przez osobną wersję kontrastową całego portalu, dostępną w nagłówku strony pod nazwą "Wersja dla słabowidzących".

 

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Deklaracja została poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 29.03.2024 r.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-23.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Urząd Miejski .

Dodatkowe informacje oraz spis skrótów klawiaturowych

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Podmiotowa strona BIP została zaprojektowana tak, aby jak największa liczba użytkowników mogła z niej swobodnie korzystać używając różnych systemów operacyjnych i różnych przeglądarek. Dla osób słabowidzących przeznaczona jest wersja tekstowa oraz wersja o zwiększonym kontraście. Możliwa jest też zmiana wielkości czcionki tekstu w opublikowanych artykułach.

Oprócz myszki po witrynie można się poruszać za pomocą klawiatury. Klawisz "TAB" przesunie fokus do każdej z opcji nawigacji lub linków na ekranie. Kombinacja klawiszy Shift+TAB cofnie fokus na poprzedni element nawigacji. Naciskając Enter nastąpi przejście do zaznaczonego odnośnika. Używając strzałek "w dół" i "w górę" można przewijać stronę.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o informację. Osobą odpowiedzialną jest Dariusz Ruciński. Kontakt: bhp@kolo.pl, tel. (63) 26 27 538. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Za rozpatrywanie uwag i wniosków dotyczących dostępności cyfrowej BIP - Urząd Miejski odpowiada Dariusz Ruciński, bhp@kolo.pl, tel. (63) 26 27 538.

Informacje na temat procedury


Procedura wnioskowo-skargowa

Za rozpatrywanie uwag i wniosków dotyczących bip.kolo.pl odpowiada:

Koordynator ds. dostępności: Dariusz Ruciński
Stanowisko: Starszy Inspektor
Kontakt:  Urząd Miejski w Kole, ul. Stary Rynek 1, 62-600 Koło, I piętro, pokój nr 111b
e-mail: bhp@kolo.pl
tel. +48 63 26 27 538


Każdy ma prawo:

 

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

 

Żądanie musi zawierać:

 

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

 

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej lub elementu aplikacji mobilnej.

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do Burmistrza Miasta Koła:

62-600 Koło, ul. Stary Rynek 1
e-mail: um@kolo.pl
tel. +48 63 

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich (Link otwierany w nowym oknie)

Dostępność architektoniczna


Urząd Miejski w Kole znajduje się w budynkach zlokalizowanych przy:


ul. Stary Rynek 1 - Ratusz Miejski
62-600 Koło

ul. Mickiewicza 12
62-600 Koło

W budynku przy ul. Stary Rynek 1 – Ratusz Miejski znajduje się winda dla osób niepełnosprawnych. Do windy zewnętrznej prowadzi wejście od ul. Stary Rynek 1 (tylne wejście bramą od strony dziedzińca). Przy głównym wejściu od strony Rynku znajduje się dzwonek dla osób mających problemy w poruszaniu się. Po jego naciśnięciu powinien pojawić się pracownik, który udzieli informacji o załatwieniu sprawy.

W budynku przy ul. Mickiewicza 12 znajduje się winda dla osób niepełnosprawnych. Do windy zewnętrznej prowadzi wejście od ul. Klasztornej (tylne wejście od strony parkingu). Przy głównym wejściu od strony ul. Mickiewicza znajduje się dzwonek dla osób mających problemy w poruszaniu się. Po jego naciśnięciu powinien pojawić się pracownik, który udzieli informacji o załatwieniu sprawy.

Schody we wszystkich budynkach są oznakowane ostrzegawczym, kontrastowym kolorem dla osób z uszkodzonym wzrokiem.


Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.


W pobliżu trzech lokalizacji osoby z niepełnosprawnościami mają możliwość zaparkowania swojego pojazdu na miejscach postojowych, wydzielonych i oznaczonych przed budynkami Urzędu Miejskiego w Kole. Miejsce postojowe oznaczone (znak pionowy, koperta wymalowana w kolorze niebieskim) jest w całości dostosowane.


Informacja o prawie wstępu z psem asystującym.
 

Osoba z psem asystującym może bez przeszkód wejść do budynków Urzędu Miejskiego w Kole.  


Informacja o dostępności tłumacza języka migowego:

Urząd Miejski w Kole realizując zapisy ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami oraz ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się, umożliwia osobom głuchym lub słabosłyszącym korzystanie z pomocy osoby posługującej się językiem migowym.

Istnieje możliwość skorzystania z usługi tłumacza on-line. 

Urząd Miejski w Kole oferuje usługę Wideotłumacz dla osób głuchych.

Można u nas skorzystać z Wideotłumacza od razu, nie trzeba się specjalnie umawiać.

Jak to zrobić?

Gdy wejdziesz do budynku przy ulicy Stary Rynek 1 poszukaj Biura Obsługi Klienta. Tam w Punkcie Obsługi Mieszkańca poinformuj pracownika, że potrzebujesz Wideotłumacza. Na przykład możesz mieć przy sobie kartkę „Chciałbym skorzystać z Wideotłumacza”. Zostaniesz skierowany do pokoju gdzie trzeba będzie chwilę poczekać i zostanie uruchomiona usługa Wideotłumacz.

Urząd jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30.

Szukasz Wideotłumacza,  znajdziesz go u nas. 

Powiadom znajomego