W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Kole

ul. Stary Rynek 1

62-600 Koło

 

tel. (+48 63) 272 08 10, (63) 262 75 03
fax (+48 63) 272 29 84
e-mail: um@kolo.pl
www: www.kolo.pl
Skrzynka podawcza ePUAP: /w0s0og9s3w/SkrytkaESP

NIP Urząd Miejski w Kole: 666 12 76 481
NIP Gmina Miejska Koło: 666 20 46 949

REGON Urząd Miejski w Kole: 000526920
REGON Gmina Miejska Koło: 311620880

Zdrowie i pomoc społeczna

Żłobek Miejski
62-600 Koło, ul. Powstańców Wlkp. 6
Tel. (63) 272 05 30 
Dyrektor Halina Zborowska
www.zlobek.kolo.pl
e-mail: zlobek@kolo.pl

Przedmiotem działalności żłobka jest udzielanie świadczeń zdrowotnych i opiekuńczych dzieciom w wieku do 3 lat w formie:

 • pielęgnacji,
 • wychowania,
 • wyżywienia,
 • profilaktyki zdrowotnej,
 • zapewnienia bezpieczeństwa,
 • zagwarantowanie wypoczynku,
 • wyuczenie nawyków higienicznych,
 • zapewnienie prawidłowego rozwoju psychomotorycznego dziecka.

Żłobek czynny jest w godz. 6.00 – 16.00.

Odpłatność za pobyt dziecka w żłobku wynosi:

Odpłatność została uchwalona Uchwałą Nr LXIV/633/2023 Rady Miejskiej Koła z dnia 19 kwietnia 2023 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt i maksymalnej opłaty za wyżywienie dziecka w Żłobku Miejskim w Kole (Zmieniona Uchwałą Nr LXX/694/2023 Rady Miejskiej Koła z dnia 27 września 2023 r.).

 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

62-600 Koło, ul. Powstańców Wlkp. 8  
Tel. (63) 277 70 11, 797 903 335
Dyrektor Urszula Karolczak
http://bip.mopskolo.nv.pl/
e-mail: mops@kolo.pl
Adres elektronicznej Skrzynki Podawczej ePUAP: /mopskolo/SkrytkaESP
Od dnia 30 listopada 2020 r. wszelką korespondencję należy kierować na adres: ul. Powstańców Wlkp. 8, 62-600 Koło
  

Pomoc Społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.

Pomoc społeczną organizują organy administracji rządowej i samorządowej, współpracując w tym zakresie, na zasadzie partnerstwa z organizacjami społecznymi i pozarządowymi, Kościołem katolickim, innymi kościołami, związkami wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kole realizuje zadania zlecone gminie przez administrację rządową, przy zapewnieniu środków z budżetu państwa oraz zadania własne gminy. Zadania te realizowane są w oparciu o Ustawę z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593 ze zm.).

Pomoc społeczna polega w szczególności na:

 1. przyznawaniu i wypłacaniu przewidzianych ustawą świadczeń;
 2. pracy socjalnej;
 3. prowadzeniu i rozwoju niezbędnej infrastruktury socjalnej;
 4. analizie i ocenie zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej;
 5. realizacji zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych;
 6. rozwijaniu nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb.


Miejski Ośrodek Profilaktyki i Pomocy Rodzinie

62-600 Koło, ul. Dąbska 40, II piętro
Tel./fax: (63) 272 08 69, kom. 0 515 251 521
Kierownik Agnieszka Zborowska-Karbowa
http://bip.mopiprkolo.nv.pl/
e-mail: mopipr@kolo.pl  

Czynny w godzinach:
Poniedziałek: 8:00 – 19:00     
Wtorek-Czwartek: 7:30 – 17:00 
Piątek: 7:30 – 17.00

Profilaktyka szkolna
Poniedziałek: 8.00 – 16.00
Wtorek-Piątek: 7.30 – 15.30

Punkt Konsultacyjny ds. narkotyków i alkoholu porady i konsultacje dotyczące problemu narkotykowego i alkoholowego
Poniedziałek-piątek: 7.30 – 15.30

Psycholog (konsultacje indywidualne)
Wtorek: 8:00 – 12:00  (wymagany wcześniejszy kontakt z pracownikiem Ośrodka)
Czwartek: 13:00 – 17:00 

Radca prawny
Poniedziałek: 14.00 – 16.00 (wymagany wcześniejszy kontakt z pracownikiem Ośrodka)

Konsultacje, porady, w sprawie przemocy w rodzinie:
Poniedziałek: 17:00 – 19:00 (wymagany wcześniejszy kontakt z pracownikiem Ośrodka)
Wtorek - Piątek: 9.00 - 13.00    

Konsultacje, porady pedagogiczne prowadzone w świetlicach MOPiPR
Poniedziałek – Piątek: 12:00 -13:00

Świetlica Socjoterapeutyczna i Młodzieżowy Klub Konsultacji i Terapii
ul. Dąbska 40
Poniedziałek-Piątet: 13:00 – 17:00

Psycholog
Czwartek: 13.00 – 17.00
Tel. (63) 272 08 69 

Świetlica Socjoterapeutyczna ,,Baza” ul. Wyszyńskiego 14A
Poniedziałek-Piątek: 13.00 – 17.00

Psycholog 
Poniedziałek, środa, piątek: 13.00 – 17.00
Tel. 509 621 163Środowiskowy Dom Samopomocy

62-600 Koło, ul. Stary Rynek 15
Tel. (63) 26 28 189, (63) 26 28 180, (63) 27 22 720
e-mail: sds@kolo.pl
http://bip-sdskolo.lo.pl/
Kierownik Małgorzata Gatrzkie
Przyjmuje interesantów w godzinach pracy Ośrodka.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Kole realizuje zadanie zlecone gminie przez administrację rządową, jakim jest prowadzenie i rozwój infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w oparciu o ustawę z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r., poz. 1876), ustawę z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2020 r., poz. 685 ze zm.) oraz rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. z 2020 r., poz. 249).

ŚDS jest ośrodkiem wsparcia pobytu dziennego dla osób przewlekle psychicznie chorych i osób z niepełnosprawnością intelektualną (typ AB), dysponującym 25 miejscami. ŚDS świadczy specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób, które w wyniku upośledzenia niektórych funkcji organizmu lub zdolności adaptacyjnych wymagają pomocy do życia w środowisku rodzinnym i społecznym, w szczególności w celu zwiększania zaradności i samodzielności życiowej, a także integracji społecznej. 

Obszarem swojego działania ŚDS w Kole obejmuje teren miasta Koła.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Kole funkcjonuje w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.30 do 15.30, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

Celem ogólnym działalności ŚDS jest zapewnienie oparcia społecznego, podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności samodzielnego życia osób w nim przebywających, podnoszenie poziomu zaradności życiowej, sprawności psychofizycznej, przystosowanie do prawidłowego funkcjonowania społecznego w środowisku oraz przeciwdziałanie izolacji społecznej.

Uczestnicy ŚDS mają zapewnioną psychologiczną oraz psychiatryczną opiekę zdrowotną, a także rehabilitację społeczną realizowaną w szczególności poprzez:

 1. indywidualne poradnictwo psychologiczne, grupowe warsztaty psychologiczne, 
 2. konsultacje lekarskie i okresowe oceny stanu psychicznego, psychoterapię oraz terapię farmakologiczną,
 3. podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności i nawyków niezbędnych do samodzielnego życia, podnoszących jego jakość,
 4. terapię zajęciową, m.in.: zajęcia plastyczno – manualne, zajęcia kulturalno – oświatowe, kulinarne, komputerowe, stolarstwo, rękodzielnictwo, krawiectwo, papieroplastyka i inne,
 5. treningi: lekowy, higieniczny, umiejętności samoobsługowych i zaradności życiowej, umiejętności społecznych i interpersonalnych, umiejętności spędzania czasu wolnego i inne,
 6. podejmowanie działań w celu przygotowania do podjęcia pracy, pomoc w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia,
 7. zapewnienie dostępu do świadczeń zdrowotnych,
 8. opiekę pielęgniarską,
 9. poradnictwo i pomoc w rozwiązywaniu problemów życia codziennego,
 10. zajęcia rehabilitacyjne,
 11. terapię ruchową, w tym zajęcia rekreacyjno- sportowe, turystykę,
 12. organizację imprez integracyjnych i inne działania zmierzające do pełnej integracji i usamodzielnienia.

Powiadom znajomego