W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Kole

ul. Stary Rynek 1

62-600 Koło


tel. (+48 63) 272 08 10, (63) 262 75 03
fax (+48 63) 272 29 84
e-mail: um@kolo.pl
www: www.kolo.pl
Skrzynka podawcza ePUAP: /w0s0og9s3w/skrytka

NIP Urząd Miejski w Kole: 666 12 76 481
NIP Gmina Miejska Koło: 666 20 46 949

REGON Urząd Miejski w Kole: 000526920
REGON Gmina Miejska Koło: 311620880

Wyszukiwanie zaawansowane

Wyniki wyszukiwania:

znaleziono 2663 artykuły
Przedmiot konkursu: Otwarty konkurs ofert na realizację zadań w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w okresie od 15 lutego 2022 r. do 30 listopada 2022 r.
Przedmiot konkursu Otwarty konkurs ofert na realizację zadań w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w okresie od 15 lutego 2022 r. do 30 listopada 2022 r.
Znak sprawy OS.524.1.2022
Kategoria sport, turystyka
Termin składania ofert
zarządzenie nr: OA.0050.5.2022
zarządzenie nr OA.0050.5.2022
wydane przez Burmistrza
z dnia
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu
Status obowiązujące
Znak sprawy: ŚR.6220.15.2021 z dnia 19 stycznia 2022 r.
Znak sprawy ŚR.6220.15.2021 z dnia 19 stycznia 2022 r.
Rodzaj dokumentu obwieszczenie
Data ważności ogłoszenia
Opis [start]Obwieszczenie Burmistrza Miasta Koła o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dodatkowymi wskazaniami dla przedsięwzięcia pn.: "Rozbudowa istniejącego Zakładu Produkcyjnego w Kole przy ul. Składowej 20, należącego do WIPASZ S.A. z siedzibą w Wadągu, poprzez powiększenie zabudowy przemysłowej, tj. posadowienie namiotu magazynowego, zbiorników magazynowych, dróg, placów manewrowych".[koniec]
Zamówienie na: Wykonanie usługi polegającej na ustaleniu wartości lokali mieszkalnych i części ułamkowej gruntu wraz z rzutami
Zamówienie na Wykonanie usługi polegającej na ustaleniu wartości lokali mieszkalnych i części ułamkowej gruntu wraz z rzutami
Status zamówienia rozstrzygnięte
Zamawiający Urząd Miejski w Kole
Tryb zamówienia zapytanie ofertowe
Rodzaj zamówienia usługi
Wartość zamówienia do 130 000 zł netto
Termin składania ofert
Zamówienie na: Wycena działki oznaczonej nr geodezyjnym 42/5 ark. mapy 36 o pow. 0,0069 ha, w celu nabycia przez Gminę Miejską Koło
Zamówienie na Wycena działki oznaczonej nr geodezyjnym 42/5 ark. mapy 36 o pow. 0,0069 ha, w celu nabycia przez Gminę Miejską Koło
Status zamówienia rozstrzygnięte
Zamawiający Urząd Miejski w Kole
Tryb zamówienia zapytanie ofertowe
Rodzaj zamówienia usługi
Wartość zamówienia do 130 000 zł netto
Termin składania ofert
Zamówienie na: Wycena działki oznaczonej nr geodezyjnym 37/7 ark. mapy 36 o pow. 0,0079 ha, w celu nabycia przez Gminę Miejską Koło
Zamówienie na Wycena działki oznaczonej nr geodezyjnym 37/7 ark. mapy 36 o pow. 0,0079 ha, w celu nabycia przez Gminę Miejską Koło
Status zamówienia rozstrzygnięte
Zamawiający Urząd Miejski w Kole
Tryb zamówienia zapytanie ofertowe
Rodzaj zamówienia usługi
Wartość zamówienia do 130 000 zł netto
Termin składania ofert
Znak sprawy: IP.6733.1.2022 z dnia 19 stycznia 2022 r.
Znak sprawy IP.6733.1.2022 z dnia 19 stycznia 2022 r.
Rodzaj dokumentu obwieszczenie
Data ważności ogłoszenia
Opis BURMISTRZ MIASTA KOŁAIP.6733.1.2022Koło, dn. 19.01.2022 r.  OBWIESZCZENIEo wszczęciu postępowania [start]Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 roku, poz. 735 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zm.) zawiadamia się, iż w dniu 13 stycznia 2022 r. zostało wszczęte, na wniosek Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. Kalisz, ul. Włocławska 71A, w imieniu i na rzecz której działa pełnomocnik Pan Michał Adamczyk, Centrum Usługowo – Handlowe mgr. inż. Michał Adamczyk z siedzibą w m. Słupca ul. Sienkiewicza 10, 62-400 Słupca, postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego p.n.: „Budowa sieci elektroenergetycznej do 1kV w zakresie oświetlenia zewnętrznego”.[koniec]Lokalizacja:województwo wielkopolskieKoło, ul. Bogumiła nr ewidencyjny gruntu: część działek nr 121/2 ark. mapy 54, nr 44/3 ark. mapy 52Ruszków II, gm. Kościelecnr ewidencyjny gruntu: część działki nr 1710/4 ark. mapy 4. Jednocześnie informuję, że w tym czasie strony mogą składać ewentualne uwagi, wnioski itp., na adres: Urząd Miejskie w Kole, ul. Stary Rynek 1, 62-600 Koło, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, na adres: um@kolo.pl oraz w Punkcie Obsługi Mieszkańców w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kole, ul. Stary Rynek 1, 62-600 Koło. Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art. 49 kpa). Z-ca Burmistrza Miasta KołaLech Brzeziński Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informuje, że:1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miejskim w Kole jest Burmistrz Miasta Koła z siedzibą:    ul. Stary Rynek 1, 62-600 Koło. 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych – Panią Ewę Galińską, z którą można kontaktować się po adresem poczty elektronicznej inspektor@osdidk.pl, telefonicznie pod numerem: 531 641 425 lub pisemnie na adres siedziby administratora.3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i związaną z tym procedurą planistyczną. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c (RODO) oraz ustawa z dnia 23 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – w szczególności art. 53.4. Odbiorcą Pani/Pana danych może być/będzie projektant sporządzający projekt uchwały na podstawie stosownej umowy oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych.5. Dane będą przechowywane zgodnie z rzeczowym wykazem akt i przepisami o archiwizacji.6. Posiada Pani/Pan prawo do: żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli podstawą ich przetwarzania była zgoda.7. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa, a odmowa podania danych osobowych będzie skutkowała pozostawieniem sprawy bez rozpoznania.8. W przypadku żądania informacji o źródle danych (art. 15 ust. 1 lit. g RODO), prawo to podlega ograniczeniu, jeżeli wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane pozyskano – art. 8a ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.9. Przekazane dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.10. W przypadku zebrania danych nie od osoby której dotyczą, przysługuje prawo informacji o źródle danych, jeśli nie wpływa to na ochronę praw i wolności osoby od której dane pozyskano.