W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Kole

ul. Stary Rynek 1

62-600 Koło


tel. (+48 63) 272 08 10, (63) 262 75 03
fax (+48 63) 272 29 84
e-mail: um@kolo.pl
www: www.kolo.pl
Skrzynka podawcza ePUAP: /w0s0og9s3w/skrytka

NIP Urząd Miejski w Kole: 666 12 76 481
NIP Gmina Miejska Koło: 666 20 46 949

REGON Urząd Miejski w Kole: 000526920
REGON Gmina Miejska Koło: 311620880

Porządek obrad XXVII Sesji Rady Miejskiej w Kole - 19 sierpnia 2020 r., godz. 15.00

Szanowni Państwo Radni
Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
 o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z  2020 r., poz. 713)  
zwołuję:
XXVII Sesję Rady Miejskiej w Kole,
która odbędzie się 19 sierpnia 2020 roku (środa) o godz. 15.00
w sali sesyjnej Ratusza Miejskiego w Kole
ul. Stary Rynek 1 

1. Otwarcie Sesji.


2. Stwierdzenie quorum.


3. Powitanie gości.


4. Propozycje do porządku obrad.


5. Przedstawienie Raportu o stanie Gminy Miejskiej Koło za 2019 rok.

Raport o stanie Gminy Miejskiej Koło za 2019 rok


6. Debata nad Raportem o stanie Gminy Miejskiej Koło za 2019 rok.


7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Koła wotum zaufania.

Projekt uchwały

Wynik głosowania


8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Koła za 2019 rok:

Projekt uchwały

Wynik głosowania


a) przedstawienie sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania budżetu miasta, informacji o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego;

Sprawozdanie finansowe za 2019 rok

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu miasta Koła za 2019 rok


b) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Koła sprawozdaniu z wykonania budżetu miasta za 2019 rok;

Opinia RIO


c) odczytanie opinii stałych Komisji Rady Miejskiej w Kole oceniających wykonanie budżetu;


d) dyskusja


e) głosowanie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Koła za 2019 rok.


9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Koła z tytułu wykonania budżetu miasta Koła za 2019 rok:

Projekt uchwały

Wynik głosowania


a) przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Koła z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok wraz z uzasadnieniem;

Wniosek

Projekt uchwały


b) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Koła z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok;


c) dyskusja;


d) głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Koła z tytułu wykonania budżetu miasta Koła za 2019 rok.


10. Wolne głosy i wnioski.


11. Protokół z XXVI Sesji Rady Miejskiej w Kole.


12. Zamknięcie obrad XXVII Sesji Rady Miejskiej w Kole.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kole
Tomasz Sobolewski

Powiadom znajomego